www.TOTALITA.cz

Únor 1948
středa   22. února 1948

hlavní události dne

  • sjezd závodních rad
  • nátlak na vedení soc. demokracie
  • aktivita bezpečnostních složek

 

Sjezd závodních rad

Neděle byla ve znamení Sjezdu závodních rad. Ten proběhl zcela v režii komunistů, v atmosféře strachu a zastrašování nekomunistických delegátů. Rezoluce schválená sjezdem vyslovovala podporu Gottwaldovu řešení vládní krize, požadovala další znárodňování a schválila vyhlášení jednohodinové generální stávky na 24. února. Z několika set přítomných delegátů se jich nakonec proti rezoluci vyslovilo sedm.prezident ochoten demisi přijmout

Prezident Beneš se nečekaně vrátil z Lán a dlouho jednal s B. Laušmanem. Poté se prostřednictvím svého sekretáře dotázal národně socialistických ministrů, zda počítají s tím, že demisi přijme. Touto zprávou byli všichni zdrceni.Gottwaldův nátlak na Laušmana

Ve 22 hodin začala schůze předsednictva ÚV KSČ. Během schůze se ke Gottwaldovi dostavil B. Laušman. Gottwald Laušmana postavil před hotovou věc, buď sociální demokracie přijme nabídku vstupu do vlády nebo ne a dojde k totálnímu rozkolu uvnitř sociální demokracie.

provokace Bezpečnosti

Dalším bodem jednání schůze předsednictva ÚV KSČ byla informace Státní bezpečnosti o údajné přípravě ozbrojeného puče a snaze vyřazení rozhlasu z provozu.


Tato informace byla vykonstruovaná. Posloužila však jako záminka k zatčení několika vbraných osob, vydání rozkazu k ozbrojení části Lidových milicí v Praze a provedení prohlídky stranických sekretariátů - zejména národně socialistického.


Rozkazem ministra vnitra byly hlídány mosty, důležité budovy, rozhlas a pošty. Do Prahy se v noci začaly přesouvat útvary pohraničních pluků.sovětské vměšování do záležitostí ČSR

Důležitou událostí byl také nepochybně článek otištěný v nedělní sovětské Pravdě, ve kterém sovětské vedení jasně podpořilo kroky KSČ, jako důležité součásti v boji s "mezinárodní reakcí".související texty:

události   17. února 1948

události   18. února 1948

události   19. února 1948

události   20. února 1948

události   21. února 1948

události   22. února 1948

události   23. února 1948

události   24. února 1948

události   25. února 1948


Sjezd závodních rad

projev Klementa Gottwalda na Sjezdu závodních rad

vzpomínky poslance Josefa Lesáka


Únor 1948 - úvodní strana


autor textu: Jonko Totev

použitá literatura: 49

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.