www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
co lze vyvodit: Sovětská vojska v době Sametové revoluce

V pokročilých osmdesátých letech začínala ve Střední skupině dle všeho zcela zásadní restrukturalizace (viz např. poznávací značky z nových sérií) i modernizace, se kterou se ovšem nijak nespěchalo.


S jakýmisi novými podmínkami, v nichž mají vojska fungovat, se zjevně počítalo, ne však hned. To by nasvědčovalo, že listopadová revoluce 1989 přišla dříve, než se očekávalo (nebo než bylo plánováno?) a také, že politické poměry se pak vyvinuly jiným směrem.

Je ovšem opět i možnost výkladu, proč reforma probíhala tak vlekle, nebo proč byla dokonce přerušena. Mohlo to být zcela záměrně - snad se vědělo, že již nemá smysl.


Každopádně však sovětská Střední skupina zjevně nebyla připravena na okamžitý úplný odsun, který pak ostatně trval jeden a půl roku. Spíše se připravovala na jinou formu trvalého pobytu. Opět jsme tu zřejmě svědky velké politické hry, byť na trochu jiné bázi.


související texty:

co lze vyvodit: Srpen 68 jako předváděcí akce

co lze vyvodit: Postavení Střední skupiny vojsk

co lze vyvodit: Sovětská vojska v době Sametové revoluce


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.