www.TOTALITA.cz

Okupační vojska Varšavské smlouvy v Československu po roce 1968
Odchod okupačních vojsk SSSR z Československa po roce 1989

před Listopadem 1989:

Snižování počtů osob a techniky Střední skupiny sovětských vojsk rozmístěné na území bývalé Československé socialistické republiky začalo již začátkem roku 1989 podle sovětského rozhodnutí ze 7. prosince 1988.


Předpokládalo (pouze) snížit počty sovětských ozbrojených sil v letech 1989-1990 o 500 000 osob a 10 000 tanků, z toho území střední Evropy mělo opustit 50 000 vojáků a 5000 tanků.


Z Československa šlo o odsun jedné tankové divize a čtyř samostatných praporů, společně s reorganizací zbývajících divizí na tzv. obrannou strukturu, což v souhrnu reprezentovalo snížení početních stavů skupiny vojsk o 5300 osob, 708 tanků a 20 bojových letadel.po Listopadu 1989:

Jedním z prvních úkolů první československé federální vlády po Listopadu 1989 bylo podepsání smlouvy mezi ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území Československa.


Smlouva předpokládala v 1. etapě (26. 2. - 31. 5. 1990) odchod 25 800 osob, dále 535 tanků, 432 + 30 odpalovacích zařízení taktických a operačně taktických raket, a 16 letadel.


Ve druhé etapě (1. 6. - 31. 12. 1990) odchod 18 300 osob, 252 tanků, 288 děl a 32 letadel.


Ve třetí (konečné) etapě (1. 1. - 30. 6. 1991) odchod 29 400 osob, 433 tanků, 498 děl, 28 letadel.


Celkem se jednalo o 73 500 osob, 1220 tanků, 1218 děl, 30 odpalovacích zařízení taktických a operačně taktických raket, 76 letadel, 95 000 tun munice.


Celkem v 925 transportech (31 000 vagónů) opustilo území Československa 73 500 vojáků, 39 000 rodinných příslušníků.


Střední skupinou sovětských vojsk bylo uvolněno 355 objektů, z toho 286 v České republice a 69 na Slovensku. K civilnímu využití bylo předáno 65 objektů, převážně na území České republiky.Škody způsobené okupací Československu byl odhadnuty nejprve na 27 miliard korun. Ale jejich konečného součtu nemohlo být ještě dosaženo, protože sanační práce v prostorách po sovětských posádkách jsou naplánovány až do roku 2012. Jde zejména o velký rozsah ekologických škod, jakými jsou kontaminovaná půda ropnými a chlorovanými uhlovodíky, polychromovanými bifenyly těžkými kovy a dalšími toxickými látkami.související texty:

okupační vojska Varšavské smlouvy v ČSSR po roce 1968

přehled rozmístění sovětských vojsk

Střední skupina sovětských vojsk

odchod okupačních vojsk po roce 1989


technika a značení okupačních vojsk ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 79,154,155,156,157,158,159


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.