www.TOTALITA.cz

60. léta
obrodný proces v oblasti ekonomiky

Hospodářská krize a totální krach 3. pětiletky přivedly stát na okraj propasti a čs. ekonomika se dostala do stavu trvalého ochromení.


V polovině šedesátých let proto skupina odborníků v čele s Otou Šikem spatřovala vychodisko v přestavbě struktury a ve změně řízení ekonomiky.nově navrhované principy řízení ekonomiky:

  • hospodářský plán doplní trh,
    plán bude určovat jen základní směr vývoje;


  • samostatnost podniků bude rozšířena tak, aby mohly podnikat;


  • výroba bude vystavena tlaku trhu;


  • měřítkem úspěchu podniku nebude již plnění plánu. Stane se jím hrubý důchod, na jehož výši bude záviset i výše mezd.


  • podniky ponesou důsledky za dobré i špatné hospodaření.

počáteční nedůslednost

Tyto principy byly uskutečňovány od roku 1965. S velkými potížemi a pomalým tempem. Důsledkem toho bylo ještě větší porušení ekonomické rovnováhy a oslabení fungování tržního mechanismu.


Vláda proto administrativně opět zasáhla. Tímto porušila zásady celé reformy a způsobila další zpomalení postupu této reformy.
situace v roce 1968

Až po nástupu nového vedení KSČ v lednu 1968 byly tyto principy zakotveny v Akčním programu KSČ a začaly být důrazně prosazovány. Srpnová invaze postup této reformy ukončila.


Přesto však tato reforma posunula ekonomickou teorii a myšlení a stala se průlomem do dosavadních dogmat. Byl to pokus o přechod k ekonomice moderní průmyslové společnosti. Šlo o jakýsi experiment spojení plánu a trhu - svérázného tržního hospodářství.


související texty:

průběh roku 1968

volby

vzpomínky ekonomického redaktora Jiřího Svejkovského


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.