www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v odborech

Nejpočetnější společenskou organizací této doby byly odbory. Ty na počátku šedesátých let hrály velmi bezvýznamnou úlohu. V řadách členů i funkcionářů se dokonce šířilo přesvědčení o jejich zbytečnosti.
V polovině 60. let však došlo k hledání nové role odborů ve společnosti. Doposud se odbory staraly o výrobu a hospodářské výsledky podniku. Nyní se chtěly věnovat obraně zájmů pracujících. To vyvolávalo konflikty s mocenskými orgány.


Střet se vyhrotil v roce 1965 na zasedání ÚV KSČ. Na něm strana jednoznačně požadovala, aby se odbory soustředily pouze na výrobu. Proti tomu vystoupil předseda odborů Fr. Zupka.


KSČ konflikt opět vyřešila po svém. Předseda byl donucen rezignovat a další členové vedení byli vyměněni. Na jejich místa byli dosazeni funkcionáři strany v čele s M. Pastýříkem.


Rozpory však zůstaly. Nižší funkcionáři stále požadovali změny, které by zajistily naplnění nové role odborů.související texty:

KSČ


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.