www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v církvi

Obrovský význam mělo uvolnění politického a společenského napětí pro církev. Díky tomu byla také zmírněna tvrdá proticírkevní politika.


organizace Nová orientace

Objevovala se snaha o činnost mimo církevní organizaci. V roce 1963 založila skupina evangelických intelektiálů organizaci Nová orientace, v rámci které byly pořádány ekumenické semináře.


Změny v katolické církvi

Dosud internovaný arcibiskup pražský Josef Beran byl jmenován kardinálem a po dohodě s Vatikánem mu bylo v lednu 1965 umožněno vycestovat do Říma. Ovšem s podmínkou, že se již nikdy nevrátí zpět.


Výměnou za splnění této podmínky mocenské orgány akceptovaly jeho návrh, aby jej v úřadě zastupoval František Tomášek.


Nástup biskupa Tomáška zvířil stojaté vody církevního života. Jako účastník II. vatikánského koncilu prosazoval jeho reformy a k nelibosti církevních tajemníků nabádal kněži i laiky k větší církevní aktivitě.


V důsledku toho začala při farnostech vznikat církevní společenství mládeže a pololegální farní rady.


II. vatikánský koncil a zejména aktivita papeže Jana XXIII. způsobila, že i vládní kruhy ustoupily od původní myšlenky utvoření tzv. národní církve a uznaly autoritu papeže i pro české katolíky.


Úpadek náboženského života se zastavil a prohloubil se i vnitřní život církve.související texty:

perzekuce cirkve


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.