www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v uměleckých svazech

Největší nézavislost na mocenských institucích si vymohly umělecké svazy.


Z nich lze jmenovat např. tyto svazy:


  • spisovatelů (782 členů),
  • divadelních, filmových a televizních tvůrců (1435),
  • výtvarných umělců (3576),
  • skladatelů (817),
  • architektů (1360),
  • novinářů.

Význam a autorita uměleckých svazů výrazně stoupala. Měly ambice stát se rovnoceným partnerem státních organizací.


Vůči KSČ se snažily prosadit jako spolutvůrci kulturní politiky.


Usilovaly o finanční nezávislost a proto provozovaly různé výdělečné aktivity.


související texty:

Sjezd spisovatelů 1967


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.