www.TOTALITA.cz

60. léta
dramatická tvorba - změny v divadlech

Vinohradské divadlo

Své renomé obnovilo pod vedením ředitelů Luboše Pistoria (1960-65) a Františka Pavlíčka (1965-70), kterému se podařilo vymanit divadlo z resortu ministerstva obrany a obnovit jeho původní název - Divadlo na Vinohradech. Vytvořil tak živou divadelní scénu odpovídající dynamičnosti šedesátých let.


Kromě klasických her našich i světových autorů (František Langer, Fráňa Šrámek, bratři Mrštíkové, Karel Čapek, A.P.Čechov, W.Shakespeare, Goldoni, H.Ibsen) je uvedena řada děl současných autorů - I.Klíma, J.Šotola, L.Aškenázy, P.Kohout, J.Dietl. Kvalitu představení zaručoval soubor herců jako Jiřina Jirásková, Petr Haničinec, Vlastimil Brodský, Vlasta Chramostová, Miloš Kopecký, Vladimír Šmeral, Jiřina Švorcová, Gabriela Vránová a další.Divadlo ABC

Roku 1956 se stává ředitelem Divadla satiry Jan Werich a je přejmenováno na Divadlo ABC. Dochází znovu uvádění klasických děl Osvobozeného divadla. Partnerem Wericha se stává Miroslav Horníček. Je obnovena tradice tzv.forbín, kde oba protagonisté před oponou společně komentují současné poměry. Po odchodu Wericha z ABC, divadlo přechází roku 1962 pod Městská divadla pražská (divadlo Komedie a Rokoko). Novým partnerem M.Horníčka se stává Miloš Kopecký. V divadle vystupují dále Jaroslava Adamová, Jiřina Bohdalová, Květa Fialová, Nataša Gollová, Alena Vránová či Stela Zázvorková.Národní divadlo

Na prknech Národního divadla je opět dána příležitost umělecky vyniknout hereckým osobnostem jako byl Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Leopolda Dostalová, Terezie Brzková, Jaroslav Vojta, Olga Scheinpflugová, Marie Glázrová, Ladislav Pešek, Jan Pivec, Eduard Kohout, Vlasta Fabiánová, Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Radovan Lukavský, Karel Höger. Ředitel Josef Urban, šéfové činohry Josef Maršálek a Vítězslav Vejražka, a zvláště režiséři Otomar Krejča, Miroslav Macháček a Alfréd Radok dokázali překonat krizi naší první scény zaviněnou úpadkem padesátých let.


Repertoár se vrátil jak ke klasické tvorbě světových i našich autorů ( W.Shakespeare: Hamlet", "Romeo a Julie", "Antonius a Kleopatra", "Macbeth", F.G.Lorca: "Dům doni Bernardy", Moliére: "Škola pro ženy", A Jirásek: "Lucerna", "Jan Roháč", bratři Mrštíkové: "Maryša"), tak ke hrám moderních autorů (G.B.Shaw: "Svatá Jana", L.M.Leonov "Zlatý kočár", L.Hellmanová: "Podzimní zahrada", I.Dobozy: "Zítra pokračujeme", M.Slomczynski: "Osamění", T.Wilder: "Jen o chlup", A.Miller: "Zkouška ohněm", K.Čapek: "Bílá nemoc", Fr.Pavlíček: "Zápas s andělem", J.Průcha: "Hrdinové okamžiku", M.Uhde: "Děvka z města Théby", J.Toman: "Don Juan").

Divadlo S. K. Neumanna

Pozoruhodnou uměleckou úroveň si vytvořilo Divadlo S.K.Neumana v Libni (dnes Divadlo pod Palmovkou) především zásluhou režiséra a posléze ředitele Václava Lohniského. Společně s Jaroslavem Dudkem usiloval o žánrovou i tématickou pestrost repertoáru ( A.Miller: "Pohled z mostu", N.Pogodin: "Aristokraté", P.Corneille: "Cid", E.Albee: "Kdopak by se Kafky bál", V.Dyk: "Krysař", P.Kohout: "Taková láska", muzikál "Jesse B.Simple se žení" s písničkami Suchého a Šlitra či Sofoklova hra "Oidipus vladař"). Působila zde řada vynikajících herců jako Jana Štěpánková, Eduard Cupák, Radoslav Brzobohatý, Petr Haničinec aj. (Pro zajímavost: V šedesátých letech zde pracuje jako kulisák Bohumil Hrabal.)Městská divadla pražská

Tuto scénu tvořila tři divadla: Divadlo komedie, Komorní divadlo a od roku 1962 Divadlo ABC. Vznikla zde celá řada zajímavých představení významných dramatických tvůrců. V letech 1960-65 zde režisér Alfréd Radok vytvořil celou řadu inscenací, jenž znamenala novou kapitolu české poválečné divadelní režie. (A.P.Čechov: "Švédská zápalka", R.Rolland: "Hra o lásce a smrti", Gogol: "Ženitba").


Působila zde řada herců, kteří podávali nevšední výkony při vytváření náročných rolí - Josef Bek (O.Wilde: "Ideální manžel", W.Shakespeare: "Večer tříkrálový"), Irena Kačírková (Moliére: "Misantrop", Sheridan: "Škola pomluv", Goldoni: "Benátská vdovička", Jeffers: "Medea" ), Eduard Cupák (Cornell: "Cid", V.Hugo: "Ruy Blas"), Lubomír Lipský (B.Thomas: "Charleyeho teta", O.Daněk: "Svatba sňatkového podvodníka"), František Němec (Sarte: "Mouchy", O.Daněk: "Vrátím se do Prahy", Heller: "Hlava XXII"), Václav Voska (O.Wilde: "Ideální manžel", W.Shakespeare: "Richard III."), Alena Vránová (Goldoni: "Mirandolina", G.B.Shaw: "Kleopatra"), dále zde působil např. Felix le Breux, Petr Kostka, Svatopluk Beneš.


související texty:


60. léta - situace v čs. kultuře - úvodní část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.