www.TOTALITA.cz

internace významných představitelů církve

Dalším způsobem likvidace vlivu církví byla internace jejích významných představitelů - biskupů, opatů, teologů i prostých kněží či řeholníků. Intenzita a způsob internace se různily podle místa, doby i případ od případu.

Arcibiskup pražský Josef Beran

- byl internován jako první. Internace začala 19.června 1949 po slavnosti Božího Těla na základě provokací příslušníků StB. Zpočátku domácí vězení v arcibiskupském paláci, od srpna 1950 zostřený dozor. V březnu 1951 internován do arcibiskupského zámečku v Roželově u Rožmitálu. Po měsíci přestěhován do Růžodolu u Liberce. Zde pobyl dva roky.


Následovaly čtyři roky v Myštěvsi u Nového Bydžova a šest let v Paběnicích u Čáslavi.


V roce 1963 přestěhován do Mukařova u Říčan a posléze do Radvanova u Mladé Vožice. Zde se setkal s biskupem litoměřickým Trochtou, budějovickým Hlouchem, brněnským Skoupým, pomocným biskupem olomouckým Zelou, opatem Machalkou a jezuitským provinciálem Šilhanem.


10. ledna 1965 papež Pavel VI. jmenoval Berana kardinálem, a 19. února navždy opouští Československo.


Zemřel v Římě 17. května 1969.

Biskup litoměřický Štěpán Trochta

- jeho potíže začaly rovněž 19.června 1949, kdy přečetl pastýřský list "Věřícím v hodině velké zkoušky.". Bylo to je poslední vystoupení na veřejnosti. Za generálního vikáře mu byl dosazen tzv. "vlastenecký" kněz Eduard Oliva. 10. ledna 1953 byl Trochta zatčen.
Arcibiskup olomoucký Josef Matocha

- do jara 1950 měl volný pohyb, Na Květnou neděli 1950 dostal zákaz vykonávat velikonoční obřady a jakoukoli funkci ve své arcidiecézi. Koncem června byli zatčeni jeho nejbližší spolupracovníci, kněží Ryška a Prášek. Generálním vikářem byl jmenován další tzv. "vlastenecký" kněz Josef Glogar.


Dobu od července 1954 až do své smrti 2.11.1961 strávil Matocha v ostré samovazbě v arcibiskupské rezidenci. Měl vypnutý telefon, odebrali mu radio, znepřístupnili mu i část osobní knihovny. V předpokoji se střídali hlídači, kteří jej doprovázeli i na verandu, když se šel nadýchat čerstvého vzduchu.

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.