www.TOTALITA.cz

monstrprocesy s církevními představiteli

první proces

se konal od 1.3 do 4.4. 1950.


obžalováno:

deset význačných teologů   (viz akce "K")


obvinění:

ze špionáže, z přechovávání zbraní,
z nenávisti k režimu, z přípravy převratu
a ze spolupráce s gestapem.


požadavek trestu státní prokuratury:

prokurátor Urválek žádal pro čtyři obviněné trest smrti.


konečný rozsudek soudu:

Páter Mastilák doživotí, ostatní celkem 132 let.
Procesu byla věnována značná publicita v tisku a filmových týdenících.


V rozhlase byly vysílány komentáře, ve kterých byly uveřejňovány "názory pracujících". Byly zde čteny rezoluce, které požadovaly nejtěžší tresty. O procesu byla dokonce vydána brožurka.

některé další procesy

Mimo tohoto procesu se režim připravoval na další tažení proti vysokému kléru.


O konkrétních případech jednala 30. srpna 1950 na popud StB, justice a Státního úřadu pro věci církevní tzv. "církevní šestky".


20. září 1950 navrhl tehdejší předseda Státního úřadu pro věci církevní Zdeněk Fierlinger návrh na uspořádání dalších tří církevních monstrprocesů.


Diky prvnímu z nich bylo uvězněno 14 osob pro "vykonstruované finanční defraudace".


V druhém bylo mělo být obžalováno 21 vyšších hodnostářů církve.


Třetí proces byl zaměřen proti slovenským pomocným biskupům - Gojdičovi a Buzalkovi a zejména spišskému biskupu Vojtašákovi.


Nakonec předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o konání "pouze" dvou procesů - českého a slovenského. Důvodem byla určitá obava z reakce prostých věřících, které usiloval režim získat na svoji stranu.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.