www.TOTALITA.cz

cyklus Kde je pravda? - pořad: Obyčejný sionismus

Dokumentární pořad se zabývá historií Izraele. V úvodu zazní citace B. Russela: "To, co dnes dělá Izrael, nelze ospravedlnit. Odvolávat se na hrůzy minulosti, aby se ospravedlnily hrůzy dneška, to je strašné." Pořad mapuje historii sionismu od jeho založení na konci 19. století Theodorem Herzlem. Jeho dvě hlavní teze - věčnost a přirozenost antisemitismu a myšlenka židovského nadčlověka a nadnároda. Pro Židy je jediným řešením založení vlastního státu na území Palestiny a segregace svých obcí v ostatních státech.


Publicista Skydánek se vyjadřuje k protiproletářskému reakčnímu poslání sionismu, k okolnostem založení státu Izrael (britská podpora za účelem udržení svého vlivu a odtržení ruských Židů od bolševické strany a její oslabení). Sionismu podle něj pomáhal nacismu, protože přiváděl do země víc lidí. Hned po rozdělení Palestiny a založení Izraele se ukázala pravá tvář židovského národa, když po provokaci - fingovaném útoku na synagogu v Bagdádu - měli Židé konečně důvod pro zahájení Svaté války a následná panika do země přilákala další lidí. Skydánek tuto provokaci přirovnává k velmi podobnému triku Hitlera proti Polsku.


Dále jsou v pořadu rozebírány kibucy a jejich zakládání (kibuc je označení pro zemědělskou, ale také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví - pozn. Totalita). Redaktor je charakterizuje jako převýchovné polovojenské tábory, jejichž úkolem je kolonizace, zúrodňování půdy, převýchova lidí a efektivní vykořisťování, protože lidé za odvedenou práci nemají odměnu. Neopomíjí se ani militarizace Izraele, vojenská služba, její politika expanze - důkazem je vyvraždění obyvatel vesnice Deir Yassin a válka proti Egyptu (komentář: "metody fašistů jsou všude stejné") i nekončící arabsko-izraelské války. Sionismus je, podle autorů pořadu, spojen s terorismem.


Burhan Kalak z Organizace pro osvobození Palestiny shrnuje podniknuté izraelské zásahy a útoky, při nichž je mučen a zabit každý, kdo odporuje. Komentátor Rudého práva Milan Jelínek komentuje financování izraelské armády (USA a židovské organizace) a čilou spolupráci mezi USA a Izraelem, propojení amerického imperialismu a izraelského sionismu.


Na konci pořadu se autoři věnují útoku na Libanon v roce 1982 a jeho okupaci izraelskou armádou. Člen Komunistické strany Izraele vidí v současné politice Izraele brzdu sociálního pokroku a očernění jejího jména. Na řadu by měla přijít vzájemná spolupráce, respektování práv a boj za mír.


Účinkují:

František Skřípek (komentátor)

Josef Skydánek (publicistické vystoupení)

Burhan Kalak (publicistické vystoupení)

Milan Jelínek (publicistické vystoupení)

Ibrahim Malik (publicistické vystoupení)

Scénář:

Martin Chlupáč


Režie:

Martin Chlupáč

Premiéra: neuvedeno

© Československá televize Praha, Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky, 1982


příklady dalších pořadů:

40 let UNESCO

Americká iluze

Americká víza

Americká spravedlnost

Akce Terminal

Bruselský masakr

Rok 2000 - člověk nebo stroj?

Kosmické dobrodružství

Neonacisté

Norimberské právo

Nejen případ Barbie

Obchodní válka

Osídlování pohraničí


Obchodem proti válce

Obyčejný sionismus

Odzbrojení - kdo je proti

Politikové na prodej

Norimberský proces

První výstřel příští války

Revanšismus - 40 let po válce

Rozhovor na zítřek

Rovnováha

Sami proti sobě

Spravedlnost pro všechny

Syndikát smrti

Všichni prezidentovi muži

Život bez prácesouvisející texty:

kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

Čs. televize po Srpnu 1968


cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

30 případů majora Zemana - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.