www.TOTALITA.cz

cyklus Kde je pravda? - pořad: Rozhovor na zítřek

Dokumentární pořad k aktuálnímu zasedání ÚV KSČ o zaostalém vědeckotechnickém rozvoji v ČSSR. Bleskovým střihem se v pořadu střídají záběry na elektrotechniku, kterou divák sice vidí na Západě, ale nezná z běžného života.


Komentář je naprosto nekonkrétní, všeobecný, předkládán k uvěření bez důkazů. Jsou zde vynášeny velké pravdy o obrovských možnostech elektroniky a kybernetiky. Vědeckotechnický rozvoj neodpovídá našim nárokům. Nechceme-li zaostat za Západem, nesmíme váhat, ale energicky provádět organizační opatření a perspektivně prognózovat naše národní hospodářství. K vlastní výrobě potřebujeme kvalitní materiál (výroba krystalu křemíku jako elektrotechnického prvku).


Sovětský akademik Makarov hovoří o plánované robotizaci všech odvětví Sovětského svazu. Podle plánu má být v ČSSR do roku 1985 na 3.000 robotů. V kapitalismu je robotizace nástrojem zisku, vykořisťování a nezaměstnanosti. V socialismu naopak robotizace zbaví člověka namáhavé práce a poslouží k rozvíjení osobnosti.


XVI. sjezd KSČ vytýčil požadavek na vědeckotechnický rozvoj, který se musí stát osou hospodářských plánů. ČSAV se zaměří na cílové projekty programu ovlivňující národní hospodářství. Je nutné propojit mezinárodní vazby v rámci RVHP všech socialistických států. Důležitost existence Mikrobiologického ústavu ČSAV (zaměřuje se na výzkum umělých bílkovin a umělou výrobu živočišných bílkovin).


Věda roku 2000 je odkázána již nyní na systematické zpracovávání informací. Věda nám má usnadnit život, neboť budeme bohatěji žít a více volného času věnujeme životu v míru. V tom je smysl socialismu.


Účinkují:

Vít Chaloupecký (redaktor)

Jaroslav Němec (předseda ČSAV)

Armin Delong (ředitel Výzkumného ústavu přístrojové techniky ČSAV)

Igor Makaron (Akademie věd SSSR)

Prof. Ing. Vladimír Krumphanzl, DrSc. (ředitel Mikrobiologického ústavu ČSAV)

Josef Říman (místopředseda ČSAV)

Scénář:

Vít Chaloupecký


Režie:

Tomáš Bílý

Premiéra: 14. června 1983

© Československá televize Praha, Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky, 1983


příklady dalších pořadů:

40 let UNESCO

Americká iluze

Americká víza

Americká spravedlnost

Akce Terminal

Bruselský masakr

Rok 2000 - člověk nebo stroj?

Kosmické dobrodružství

Neonacisté

Norimberské právo

Nejen případ Barbie

Obchodní válka

Osídlování pohraničí


Obchodem proti válce

Obyčejný sionismus

Odzbrojení - kdo je proti

Politikové na prodej

Norimberský proces

První výstřel příští války

Revanšismus - 40 let po válce

Rozhovor na zítřek

Rovnováha

Sami proti sobě

Spravedlnost pro všechny

Syndikát smrti

Všichni prezidentovi muži

Život bez prácesouvisející texty:

kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

Čs. televize po Srpnu 1968

KSČ - stranické orgány


cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

30 případů majora Zemana - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.