www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Vrah se skrývá v poli (1953)      - tisk o tomto dílu

Časopis Signál v roce 1976 otiskl ve svém 8. čísle v rubrice "Než přišel major Zeman" článek Milana Grubera nazvanýVZPOMÍNKY OD ŽITNÉHO POLE

"V povídce Vrah se skrývá v poli jsme se vrátili téměř o 25 let zpět a připomněli si události, které se odehrály v nevelké vesnici na Třebíčsku, v Babicích. Jedním z těch, kteří se podíleli na objasnění teroristického zločinu, je i soudruh Lánský. V jeho rukou se tehdy sbíhaly všechny nitky vyšetřování a on poprvé vyzval vrahy, aby vystoupili ze svého úkrytu.Ještě jednou stál soudruh Lánský proti těm, kteří mají na svědomí životy statečných babických občanů. V roce 1968. Reakce ho nařkla, že celou teroristickou akci vyprovokoval a organizoval, ale to už je jiná kapitola."


Vyprávění uveřejněné v dobovém článku je vydáváno za předobraz příběhu dvou dílů majora Zemana - Vrah se skrývá v poli (1953) a Štvanice (1968)."Všechno začalo drnčícím telefonem, který se ozval pár minut po půlnoci. Když jsem zdvihl sluchátko a představil se, uslyšel jsem naléhavý příkaz, abych se okamžitě dostavil na své pracoviště. Nic více jsem se nedozvěděl, ale ten hlas, plný napětí i rozhořčení, jsem později mnohokrát slyšel ve spánku. /.../


Za necelou půlhodinku jsem se hlásil nadřízenému, ale ten mě nenechal ani dopovědět, popadl mě za loket a už jsme utíkali po chodbě ke schodišti. U brány stál vůz, a jen jsme vklouzli dovnitř, řidič sešlápl plynový pedál. /.../


Nijak se mi ten spěch nelíbil. /.../ Nedalo mi to, abych se nadřízeného nezeptal. Otočil se ke mně a zhluboka vzdechl: "V Babicích zabíjejí naše lidi," řekl po chvíli tak smutně, až jsem pocítil mrazení v zádech. /.../


Když jsem vstoupil do školy a uviděl ty mrtvé, musel jsem se na okamžik opřít o roh lavice. Nikdo se neumí představit tu hroznou podívanou. Na stěně visely obrázky, ještě včera z nich děti předčítaly písmenka, pan řídící je trpělivě opravoval, a dnes? Obrazy mokvaly jeho krví, postavičky dětí na obrázku pod písmenem D byly přeříznuté dávkou ze samopalu. /.../Třebíčsko bylo několik měsíců sužováno teroristy a všechno pátrání po nich zatím bylo bezvýsledné. Skupina rozšiřovala po okrese letáky, zapalovala stohy a zemědělské usedlosti a na svědomí měla i několik přepadů funkcionářů strany, národních výborů i vznikajících družstev. A teď její činnost vyvrcholila. /.../


V širokém okolí začala rozsáhlá pátrací akce. Stovky příslušníků Bezpečnosti, Lidových milicí i ostatních občanů, kteří nám nezištně nabídli pomoci, pročesávaly okolní lesy, stohy, statky sedláků, ale po dlouhé hodiny nenarazily na tu nejmenší stopu.

Teprve k polednímu jsme získali prvý poznatek. Jeden z družstevníků nám řekl, že se vrazi skrývají u hajného Plichty a že jsou mezi nimi i jeho dva synové. Začali jsme tedy hledat Plichtu. Jeho jméno nebylo místním příslušníkům Bezpečnosti neznámé. Již delší dobu ho podezřívali, že je ve spojení s teroristy.


Našli jsme ho až odpoledne, byl zahrabán u jednoho sedláka na půdě v seně. /.../ Vyšetřovatel z okresního oddělení hajného vyslýchal asi dvě hodiny, a když neuspěl, přivedl ho ke mně, abych to zkusil sám. Viděl jsem, že bych asi normálními otázkami také neuspěl, že by zadržený nepromluvil. /.../


Začal jsem působit na jeho city. Říkal jsem, máte tam své kluky, my je stejně najdeme, ať se schovávají kdekoliv, a když dojde k přestřelce, nemohu vám zaručit, že nepřijdou k úrazu. Takhle jsem hajného přemlouval asi dvě hodiny, když se najednou dal do pláče a začal vyprávět, jak k nim jednoho večera přišel agent Malý. Hajný ho od vidění znal, a tak ho vzal dovnitř.


Malý se rozpovídal, že je na Třebíčsko vyslán ze zahraničí, že má za úkol zorganizovat protistátní skupinu a zabránit zakládání JZD v okrese. Plichta vyprávěl, jak se k Malému přidali jeho dva synové, jak se jeho dcera stala agentovou milenkou i jak obcházeli sedláky, kteří Malého vítali jako spasitele a dávali mu své ukryté zbraně. /.../


Měli na svědomí několik požárů, šířili v okolí letáky, které Malý přinesl ze Západu a postupně připravovali hlavní akci, kterou se měly stát Babice. Skupina dostala tip od několika sedláků, že se v babické škole scházejí komunisté a funkcionáři národního výboru. Malý svolal své lidi, vyzbrojil je a vyrazili do akce. /.../ Najednou zvedl hlavu a povídá: jsou schováni v žitě u státní hranice. /.../


Zamířil jsem na stanici VB a vybral si tam příslušníky. Přidalo se k nám několik chlapů z Lidových milicí a tak nás osm vyrazilo k předpokládanému úkrytu. /.../ Obklíčili jsme pole a začali pomalu postupovat. Kruh se zužoval.


V tom na obzoru zabručelo letadlo, nasadili jsme do pátrání i letouny. Naštěstí nás pilot uviděl a pochopil, že nám může pomoci. Nad místem úkrytu vrahů vyhodil dýmovnici, takže jsme už věděli, kde máme hledat. Navíc se skupina prozradila sama, protože se domnívali, že pro ně ze zahraničí posílají letoun, a tak na sebe začali upozorňovat.


Přestřelka už trvala několik hodin. Kolem osmé vrahové postřelili příslušníka VB a to byl jejich konec. Chlapci z Lidových milicí, když se dozvěděli o zranění příslušníka, podnikli prudký útok, kterým prakticky teroristy smetli. /.../"ukázky ze scénáře:

Třída plánické školy

Kancelář okrsku VB

Na faře I.

Plánická škola

Na faře II.

Třída plánické školy

díly seriálu:

09. Loď do Hamburku

10. Vrah se skrývá v poli

11. Křížová cesta


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

tisk o tomto dílu

související texty:

babický případ


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.