www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Křížová cesta (1954)      - jak to bylo ve skutečnosti

Církve a věřící lidé byli pro komunistický režim jednou z nejnepohodlnějších společenských skupin. Nadnárodní církevní instituce a osobní přesvědčení věřících stálo v příkrém protikladu k ideologii dělnické třídy - to představovalo značnou překážku v cestě za ovládnutím této sféry společenského života.


Církevní politika KSČ proto sledovala jediný cíl - zcela si církve podřídit. Proto se měly církve izolovat a přerušit jejich svazky s ústředími, která sídlila většinou v západním světě.


Dalším cílem KSČ, především v letech 1948-1956, bylo oslabovat vliv náboženství ve společnosti, omezit činnost církví a zavést jejich státní kontrolu.


KSČ neuznávala společenské poslání církví, jejich duchovní a charitativní úlohu. Chtěla je přeměnit v pouhý nástroj k prosazování svých záměrů.


Zvláště silný negativní vztah měla ke katolické církvi. Komunisté ji považovali za dobře organizovanou masovou sílu, která mohla nepříznivě působit na vlastní mocenský monopol.


Do tohoto postoje se výrazně promítla i zhoršující se mezinárodně politická situace, která eskalovala počátkem 50. let. Pro Moskvu a Prahu byl Vatikán "nástrojem světového, zejména amerického imperialismu".

cílená diskreditace církve

Státní moc proto vynaložila veliké úsilí na systematickou diskreditaci církve. Od organizování drobných provokací nejrůznějšího druhu, přes inscenaci tzv. Číhošťského zázraku až po spojení s babickou tragédií. Nic z toho však nemělo žádoucí odezvu.Akce "K"

Státní bezpečnosti se podařilo dosáhnout jen dílčích úspěchů - jednotlivci se dali šikanovat a církevní instituce infiltrovat loajálními lidmi. Církevní řády však zůstávaly pro represivní aparát problémem, který se nakonec rozhodl vyřešit násilím - StB společně s politickou mocí připravila a uskutečnila Akci K.Akce "P"

Tato akce byla zaměřena na likvidaci řeckokatolické církve.Likvidace ženských klášterů

Mírnějším způsobem byla připravena likvidace ženských církevních řádů. Na přípravě se podílel i tehdejší ministr zdravotnictví, římskokatolickou církví exkomunikovaný kněz Josef Plojhar. Likvidace ženských klášterů se podle usnesení komunistického vedení prováděla postupně.ukázky ze scénáře:

Klášterní hovorna

V krásnopolském kostele

Prostor pod sakristií

Zemanova kancelář

Klášterní hovorna

Nádvoří kláštera

Kalinova kancelář

díly seriálu:

10. Vrah se skrývá v poli

11. Křížová cesta

12. Kleště


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

jak to bylo ve skutečnosti

 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.