www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Křížová cesta (1954)      - ukázka ze scénáře

 

Klášterní hovorna


Abatyše:
Co vás ke mně přivádí v tak časnou hodinu, důstojnosti?Farář:
Netoužíte po svaté zpovědi, matko představená?Abatyše:
Jsme oba služebníky církve svaté. Pochybujete snad o mé oddanosti naší víře?Farář:
Nepochybuji, jen se obávám o vaše čisté svědomí.Abatyše:
Mé svědomí je čisté. Před bohem i církví svatou.Farář:
A před věřícími této země?Abatyše:
Před kterými? Všichni z nich, kteří spojují světský řád s církví svatou, jsou slepí.

A vy nebuďte také. Je naší svatou povinností pomáhat ze všech sil k obnově pořádků, na nichž vyrostla moc a síla naší církve.Farář:
Nejsem slepý! Vidím!

I to, že vy neporušujete jen zákony světské, ale církevní.Abatyše:
Důstojnosti! To je křivé nařčení. Budete se zodpovídat před biskupskou stolicí.Farář:
Vy se budete zodpovídat. Skrýváte v klášteře muže.Abatyše:
Jak... odkud to víte?Farář:
Tady je všechno. Peníze, vzkazy, adresy. I to, že tato obálka je určena muži, ukrytému ve vašem klášteře.Abatyše:
Dejte to sem.Farář:
Ne. Vám nepatří.

Boží prozřetelnost určila mě, abych viděl člověka, který dopis ukládal do úkrytu. Určila mě, abych rozhodl následnost činů.Abatyše:
Ano, ten muž zde byl.

Protože mě také boží prozřetelnost určila můj podíl, podíl boje proti nepřátelům církve, pomohla jsem nešťastnému a pronásledovanému. Ale nezapomeňte na všechno, důstojnosti, dnes v noci odešel navždy.Farář:
Porušila jste regule církve svaté, matko představená. Vrhla jste před zákony této země stín na celou církev. Musíte nést následky.Abatyše:
Chci se vyzpovídat, důstojnosti.Farář:
Poskytnu vám útěchu svaté zpovědi, až sdělíte všechno, co víte, úřadům.

Krásné Pole má své jméno od spanilosti krajiny a čistoty lidí, kteří tu od pradávna žili a žijí. Jsem jen prostý sluha boží, ale vím, že bez věřících není církve.

Zpytujte své svědomí, ctihodná matko, a ulehčete mu. Poskytnu vám lhůtu do dnešního večera. Jinak oznámím zítra biskupské stolici celou záležitost sám.

Pán s vámi.ukázky ze scénáře:

Klášterní hovorna

V krásnopolském kostele

Prostor pod sakristií

Zemanova kancelář

Klášterní hovorna

Nádvoří kláštera

Kalinova kancelář

díly seriálu:

10. Vrah se skrývá v poli

11. Křížová cesta

12. Kleště


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

jak to bylo ve skutečnosti

 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.