www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Dáma s erbem (1959)      - jak to bylo ve skutečnosti

Na konci 50. let bylo už téměř vše znárodněno a jednou z mála věcí, které zůstaly v soukromých rukou, byly umělecké sbírky.


Státní bezpečnosti se však postupně podařilo, za použití nejrůznějších prostředků a nátlakových akcí, všechny větší sbírky zabavit.


Exemplárním příkladem byl případ manželů Borovičkových. Jejich rozsáhlá sbírka moderního umění byla Státní bezpečností zabavena a posléze rozprodána za směšné ceny. Novými majiteli obrazů se staly především prominentní osoby tehdejšího režimu.


V době budování socialismu v Československu, díky Železné oponě, téměř vymizel obchod s kradenými památkami a uměleckými díly. Zloději neměli pro svůj lup žádná odbytiště. Pokud k nějakým krádežím došlo, jednalo se o ojedinělé případy.Proto, když se v polovině 50. let objevila, na místní poměry dobře organizovaná, skupina Pavla T., nebyla Bezpečnost na tento druh kriminality náležitě připravena. Pátrání po pachatelích bylo chaotické a složité. Než je Bezpečnost zadržela, podařilo se jim odcizit značné množství historických předmětů.ukázky ze scénáře:

Na kriminálce

díly seriálu:

15. Kvadratura ženy

16. Dáma s erbem

17. Prokleté dědictví


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

jak to bylo ve skutečnosti

 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.