www.TOTALITA.cz

březnové události

01.03.1948

Josip Brož Tito odmítl Stalinovy požadavky, týkající se způsobu vytvoření Balkánské federace a zahraniční politiky Jugoslávie. (podrobnosti)


02.03.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů úředník Emanuel Rendl.


03.03.1977

Signatář Charty 77 a jeden z prvních tří mluvčích, filozof Jan Patočka, publikoval "O povinnosti bránit se proti bezpráví". Deset dní později, po vyčerpávajících výsleších Státní bezpečností, z nichž poslední trval 11 hodin, zemřel.


04.03.1968

Předsednictvo ÚV KSČ zrušilo cenzurní úřad Ústřední publikační správu. Tím nakrátko zanikla cenzura.


05.03.1953

Zemřel jeden z největších diktátorů 20. století Josif Visarionovič Stalin. Způsob jeho úmrtí je spojen s různými spekulacemi. Podle některých byl, po záchvatu mozkové mrtvice, stranickými kolegy ponechán několik dní bez pomoci a teprve až poté předán do péče lékařů.


04.03.1968

Plenární zasedání ÚV ČSM rozhodlo o ukončení činnosti mládežnické organizace ČSM kvůli angažovanosti v roce 1968 a podpoře politiky pražského jara.


04.03.1968

Vznikla nová mládežnická organizace Svaz mladých, jejímž ideovým základem byl prosovětský program normalizace. (Později přejmenována na Leninský svaz mladých.)


08.03.1955

Vydány dekrety o zřízení režimních cen - Řádu Klementa Gottwalda, Řádu rudé zástavy,
Řádu rudé hvězdy a titulu Hrdina Československé republiky.


10.03.1948

Na dlažbě dvora Černínského paláce, pod okny bytu, bylo nalezeno tělo ministra zahraničí Jana Masaryka. Určité okolnosti, jako například poloha těla, hovoří o tom, že se jednalo o vraždu. Událost se však nikdy nepodařilo spolehlivě vyšetřit.


13.03.1970

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo vyloučení z KSČ Josefa Smrkovského, Josefa Špačka, Zdeňka Mlynáře, Zbyňka Vokrouhlického, Františka Pavlíčka, Karla Kaplana, Ladislava Kreperáta, Miluši Fischerovou a Eduarda Goldstuckera.


13.03.1977

Na následky zacházení u výslechů StB zemřel filozof a mluvčí Charty 77 Jan Patočka. Pohřben byl o několik dnů později na hřbitově u břevnovského kláštera v Praze. Všichni účastníci pohřbu byli lustrováni StB a nad hřbitovem neustále přelétávala helikoptéra, aby svým hlukem rušila smuteční akt.


14.03.1953

Zemřel první komunistický prezident Klement Gottwald. Stalo se tak několik dní po jeho návratu z pohřbu J.V.Stalina. Tento fakt byl příčinou mnoha spekulací.


16.03.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
rolník Václav Junek, rolník Alois Lacina a rolník Karel Máša.


17.03.1960

V důsledku vnitrostranického soupeření spáchal Emanuel Šlechta, spolu se svojí manželkou, sebevraždu.


20.03.1961

Rozkazem náčelníka Správy nápravných zařízení ministerstva vnitra vydána Směrnice pro provádění nápravně výchovné činnosti mezi odsouzenými. Směrnice umožňovala perzekuci "odsouzených z řad třídních nepřátel".


22.03.1968

Prezident republiky A. Novotný podal demisi.


23.03.1970

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo vyloučení z KSČ Jiřího Hájka, Ludmilu Jankovcovou, Karla Kosíka, Jiřího Sekeru, Oldřicha Starého, Františka Šorma, Martina Vaculíka, Františka Vlasáka, Jiřího Rypla. Byro ÚV KSČ rozhodlo vyloučit z KSČ Čestmíra Císaře.


24.03.1955

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů důst. ČSA a vojenský prokurátor Karel Volf.


25.-28.03.
1927

IV. sjezd KSČ. "Kriticky" analyzoval hospodářskou a politickou situaci v ČSR.


25.03.1948

NS schválen zákon 33/1948 Sb., ustanovující zvláštní soudy (tzv. lidové soudy) pro "boj proti reakci". Po více než čtyři léta se pak tyto soudy staly hlavním nástrojem politické represe.


27.03.1929

26 poslanců a senátorů KSČ vydalo prohlášení, v němž se staví proti výsledkům V. sjezdu KSČ.


26.03.1905

Narodil se biskup Štěpán Trochta.


28.03.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
rolník Jaroslav Melkus, truhlář Gustav Smetana a přísl. SNB Pavel Valent.


28.03.1969

Propukly tzv. hokejové události - protiokupační demonstrace motivované vítězstvím čs. hokejistů nad sovětským mužstvem na MS ve Stockholmu.


29.03.1945

V Moskvě byla ustanovena Národní fronta, nástroj totalitního politického systému, uplatňovaného KSČ. Její vedení mělo totiž pravomoc určovat, které organizaci nebo politické straně bude povolena činnost.


29.03.1955

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů automechanik Alexander Lehotský.


30.03.1929

Sedm předních spisovatelů, členů KSČ (Hora, Majerová, Malířová, S.K.Neumann, Olbracht, Seifert, Vančura), kteří vystoupili proti bolševizaci, bylo ostatními komunistickými intelektuály ostře napadeno.


30.03.1954

Byl zahájen proces s čsl. důstojníky (generálové Klapálek, Novák a spol.).


30.03.1968

Armádní generál Ludvík Svoboda zvolen prezidentem ČSSR.


31.03.1950

Zahájen proces s církevními představiteli (Machalka, Tajovský a spol.).


31.03.1968

V Praze byl ustanoven K231. Tento klub sdružoval občany, postižené zákonem 231/1948 Sb.březen
1919

Ustavena Komunistická internacionála.


březen
1972

Předseda Svazu architektů se přihlásil k normalizační politice nového vedení KSČ.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.