www.TOTALITA.cz

dubnové události

02.04.1955

Skončila další státem řízená propagandistická kampaň - podpisy vídeňské výzvy Světové rady míru proti přípravě atomové války. Podepsalo ji 9 495 526 československých občanů.


04.04.1947

Ministrem zemědělství Ďurišem vyhlášen tzv. Hradecký program.


04.04.1949

Ve Washingtonu byla založena Severoatlantická aliance (NATO)


04.04.1969

Upálil se Evžen Plocek. O pět dní pozdějí zemřel.


05.04.1945

Schválen tzv. Košický vládní program. Tato reforma politického systému znamenala první oklešťování demokracie v Československu.


05.04.1968

Zasedání ÚV KSČ přijalo tzv. Akční program, který byl pokusem o reformu socialistického zřízení.


06.04.1925

V Moskvě skončilo zasedání Komunistické internacionály projednávající bolševizaci komunistických stran. Mělo vliv i na KSČ.


06.04.1974

Zemřel litoměřický biskup Štěpán Trochta.


08.04.1975

Václav Havel zaslal prezidentu ČSSR Gustávu Husákovi dopis, ve kterém podrobil režim ostré kritice. Odpovědi se nikdy nedočkal.


10.04.1908

Narodil se František Kriegel, jediný z členů čs. delegace, který na moskevských jednáních odmítl podepsat tzv. moskevský protokol.


10.04.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
učitel Tomáš Kořínek, dělník Vladimír Kořínek a dělník Bohumil Kruliš.


10.04.1970

Na nátlak vedení KSČ zanikl Filmový a televizní svaz FITES, známý podporou Pražského jara 1968.


12.04.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů řidič Alois Suttý.


12.04.1951

V ostravské věznici byl popraven z politických důvodů příslušník SNB Václav Fryč.


13.04.1900

Narodil se Prokop Drtina, jeden z demokratických ministrů, kteří v únoru 1948 podali demisi ve vládě Klementa Gottwalda.


13.04.1950

V rámci akce "K" byly Státní bezpečností (StB) přepadeny mužské kláštery. Tímto byla odstartována faktická likvidace těchto klášterů. Jejich obyvatelé byli internováni a budovy převzala do správy státní moc.


17.04.1953

Platnost nabylo nařízení vlády o úpravě důchodů a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení.


17.04.1969

Zasedání ÚV KSČ zbavilo funkce prvního tajemníka strany A. Dubčeka a na jeho místo byl zvolen (sovětskými okupanty dosazen) Gustáv Husák.


19.04.1969

Vysokoškoláci vyhlásili protestní stávku s odůvodněním, že jednání dubnového pléna ÚV KSČ a závěry z něho jsou neslučitelné s polednovou politikou".


20.04.1978

V New Yorku zemřel jeden z prvních exulantů komunistické éry, poslanec a politický publicista, novinář světové úrovně Ferdinand Peroutka.


21.04.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů rolník František Bodnár,
por. ČSA Bohumil Gruber, dělník František Mojžíš a poručík ČSA Jan Rešetko.


21.04.1954

V Bratislavě proběhl proces s "rozvratnou skupinou buržoazních nacionalistů" složenou z bývalých vysokých funkcionářů Komunistické strany Slovenska, mj. Gustáv Husák a Ladislav Novomeský. (trval do 24.04.1954)


22.04.1913

Narodil se břevnovský arciopat Jan Anastáz Opasek.


22.04.1953

Československá vláda vydala usnesení č. 17/1953 o provedení prověrky knižních sbírek v knihovnách všeho druhu. Tímto začala oficiální cenzura.


22.04.1956

Zahájen II. sjezd československých spisovatelů.
V projevu básníka Jaroslava Seiferta "Spisovatelé - svědomí národa" zazněla kritika režimu.


23.04.1970

Proběhl seminář MV KSČ k výměně členských legitimací. Miloš Jakeš tu požadoval "důslednou očistu strany".


23.04.1988

Pastýřský list, ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve, vydal kardinál František Tomášek.


24.04.1931

Výkonný výbor Komunistické internacionály vyzval dělníky ke svržení kapitalismu.


24.04.1949

Byla založeno ČSM a Pionýrská organizace.


24.04.1978

Ustanoven Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).


24.04.1988

Ve věznici ministerstva spravedlnosti v Hradci Králové zemřel v důsledku zanedbání zdravotní péče politický vězeň Pavel Wonka.


27.04.1951

V uherskohradišťské věznici byli popraveni z politických důvodů
trafikant Alois Šimara a dělník Karel Zámečník.


30.04.1970

V Čs. televizi zrušena redakce Zvědavé kamery a rozpuštěna redakce publicistiky a dokumentaristiky - radikální opatření nového vedení KSČ k odstranění reformních tvůrčích pracovníků.duben
1948

Vláda zřídila podnik Státní film. Do vedení přišli lidé oddaní lidově demokratickému zřízení. Dramaturgie začala cílevědomě vycházet z politiky KSČ.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.