www.TOTALITA.cz

květnové události

01.05.1948

Zahájen 1. ročník cyklistického závodu mezi Prahou a Varšavou. Později zvaný Závod míru.


01.05.1951

Začalo pravidelné vysílání rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa.


01.05.1953

Začalo televizní vysílání na našem území. Televize se později stala jedním z nástrojů politiky KSČ.


01.05.1954

Definitivně zrušeny jednotky Pomocných technických praporů (PTP), tzv. Černých baronů.


01.05.1955

V Praze na Letenské pláni odhalen monumentální pomník J. V. Stalina.


01.05.1989

Na Václavském náměstí proběhla v závěru oficiálních prvomájových oslav protestní demonstrace.


02.05.1955

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
technický úředník Zbyněk Janata, major ČSA Ctibor Novák a rolník Václav Švéda.


02.05.1956

Vedení KSČ vyhlásilo diskusi o závěrech XX. sjezdu KSSS, kde byly odhaleny Stalinovy praktiky.


03.05.1913

Narodil se teolog Josef Zvěřina


03.05.1953

Prezident Antonín Zápotocký vyhlásil amnestii. S výjimkou politických vězňů.


04.05.1968

Stranická a vládní delegace, vedená A. Dubčekem, odletěla na jednání do Moskvy.


05.05.1945

Začalo pražské povstání proti fašistickým okupantům.


05.05.1948

Zestátněny podniky polygrafického průmyslu, větší hotely a restaurace a cestovní kanceláře.


05.05.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů účetní Jaroslav Plzák.


05.05.1954

Vláda ČSR zaslala vládě USA protestní nótu proti letákům shazovaným na území republiky.


06.05.1945

Do bojů Pražského povstání zasáhli na straně povstalců Vlasovci.
Následujícího dne však Česká národní rada rozhodla o jejich ztažení. K tomuto rozhodnutí došlo pod tlakem komunistů, v radě zastoupených Josefem Smrkovským. 8. května se Vlasovci z Prahy odsunuli směrem na západ do zajetí americké armády.


06.05.1948

Znárodněny podniky polygrafického průmyslu, lázně, větší hotely a restaurace a cestovní kanceláře, lázeňské podniky.


06.05.1950

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Ján Vadržík.


06.05.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů kovář Tomáš Rumíček.


06.05.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
živnostník Jan Dvořák ml. a důchodce Jan Dvořák st.


06.05.1970

Na Pražském hradě podepsána nová Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR. Ratifikována oběma stranami byla 1. 6. 1970.


06.05.1981

Na základě obvinění z podvracení republiky byli vzati do ve vyšetřovací vazby
spisovatelka Eva Kantůrková, novinář Jiří Ruml a novinář Jan Ruml.


08.05.1968

Do SSSR v souvislosti s vývojem v ČSSR přiletěli představitelé Bulharska, Maďarska, Polska a NDR.


09.05.1945

Do Prahy dorazily jednotky sovětské Rudé armády (1. a poté i 2. a 4. ukrajinského frontu)


09.05.1948

Schválena tzv. Ústava 9. května.
Prezident Beneš ji, pro její nedemokratické prvky, odmítl podepsat.


09.05.1953

Poprvé uděleny tituly "Laureát státní ceny".


09.05.1960

Prezident Novotný rozhodl o amnestii (54/1960 Sb.), v rámci které bylo propuštěno 5601 politických vězňů.


09.05.1962

Prezident Novotný rozhodl o druhé amnestii (46/1962 Sb.). Tentokrát bylo propuštěno 2520 politických vězňů. Ve věznicích poté ještě zbylo 2985 politických vězňů.


09.05.1963

Zemřel Bohumil Laušman. Jeden z ministrů, který v únoru 1948 zaujal nerozhodný postoj a nepřímo tak přispěl k vítězství Klementa Gottwalda.


10.05.1968

V jižním Polsku, v těsné blízkosti čs. hranic, začalo další cvičení vojsk Varšavské smlouvy.


11.05.1945

Dokončeno osvobozování Československa.


11.05.1949

Byla ukončena Berlínská blokáda (trvala od 24. 6. 1948).


12.05.1947

Vedení Komunistické strany Slovenska začalo připravovat útok proti Demokratické straně s cílem zbavit ji rozhodujícího vlivu na Slovensku.


12.05.1948

Vyhlášeny nové parlamentní volby s tzv. jednotnou kandidátkou pod vedením KSČ


13.05.1959

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Adolf Petrovský.


14.-16.05.
1921

Proběhl ustavující sjezd KSČ. Sjezd přijal 21 podmínek pro vstup do Komunistické internacionály.


14.05.1955

Podpisem ve Varšavě byl založen vojenský pakt socialistických států Varšavská smlouva.


15.05.1943

V Moskvě formálně rozpuštěna Komunistická internacionála. Stalin chtěl tímto krokem zvýšit důvěru západních spojenců k SSSR.


15.05.1969

Úřad pro tisk a informace zrušil s okamžitou platností registraci proreformního časopisu Reportér.


15.05.1970

Jeden z praktických projevů nastupující normalizace. Rozkazem ministra vnitra ČSSR byl zřízen Úřad pro tisk a informace. Tímto krokem byla obnovena cenzura.


16.05.1921

Ustanovena KSČ.


16.05.1949

Vyneseny rozsudky nad "protistátní skupinou" vedenou generálem Kutlvašrem.


17.05.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Alois Jaroš.


17.05.1969

Zemřel kardinál Josef Beran, kterému komunisté znemožnili návrat do vlasti a donutili jej tak poslední 4 roky života strávit v nucené emigraci.


17.05.1969

Rudé právo otisklo výzvu "Slovo do vlastních řad", kterou se zahajoval nástup normalizace v tisku, rozhlasu a televizi.


18.05.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů autodopravce Ladislav Linder.


19.05.1945

Prezidentem republiky vydán Dekret o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. (5/1945 Sb.)


19.05.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů student Karel Bušek.


19.05.1951

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Viktor Palkovič.


20.05.1952

V jihlavské věznici byl popraven z politických důvodů katolický kněz Jan Bula.


21.05.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů příslušník SNB Štefan Balaš.


23.05.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů rolník-poslanec ČSL Stanislav Broj,
major tankových vojsk René Černý a stržm. SNB Čeněk Petelík.


24.05.1948

SSSR vetoval žádost Rady bezpečnosti OSN o projednání únorového puče v Československu.


23.05.1990

Sebevraždu spáchal Antonín Kapek, bývalý vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze, signatář tzv.zvacího dopisu a jeden z hlavních normalizátorů let 1969-1988.


24.05.1949

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
student Karel Bacílek, podplk. ČSA Josef Hruška a student Boris Kovaříček.


24.05.1956

"V našich věznicích není ani jeden politický vězeň. Jsou tam pouze kriminální zločinci."
Prohlásil tehdejší předseda vlády V. Široký.


24.05.1960

Přijato usnesení ÚV KSČ o Čs. televizi, kde se konstatuje, že její přímé řízení ÚV KSČ se osvědčuje.


25.05.1949

Založena Německá spolková republika. (související události)


25.05.1949

Zahájen IX. sjezd KSČ. Byla na něm projednávána a schválena tzv. generální linie.


25.05.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů majoři ČSA Miroslav Plešmíd a Josef Pohl.


25.05.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů rolník Stanislav Plichta.


24.05.1955

Národní shromáždění schválilo vstup naší země do svazku států Varšavské smlouvy.


25.05.1969

Ministerstvo vnitra oznámilo, že proreformní Svaz československých spisovatelů ustavením národních svazů právně zanikl.


26.05.1946

Konaly se první poválečné volby v československu. Zvítězili v nich komunisté.


26.05.1960

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů rolník Jaroslav Bočan.


27.05.1948

Byl zastřelen vedoucí představitel Svazu partyzánů a stranický funkcionář A. Schramm.


27.05.1979

Zemřel český nakladatel a politik Julius Firt.
V letech 1950-1956 ředitel Rádia Svobodná Evropa.


28.05.1884

Narodil se československý prezident Edvard Beneš.


29.05.1954

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
dělník Karel Gruber a úředník Anton Kandrač.


29.05.1968

Plénum ÚV KSČ svolalo na září 1968 mimořádný sjezd KSČ.


29.05.1975

Gustáv Husák poprvé zvolen prezidentem ČSSR.


29.-30.5.
1969

Plénum ÚV KSČ přijalo "Realizační směrnici pro boj s pravicí".


29.05.1979

V procesu s VONS byla k podmíněnému trestu odnětí svobody na 2 roky odsouzena uklízečka a domovnice, signatářka a mluvčí Charty 77 a spoluzakladatelka VONS, psycholožka Dana Němcová.


30.05.1948

První porevoluční a nedemokratické volby v Československu.
("Lid vyslovil souhlas s politikou KSČ a obrozené NF a pro lidově demokratickou republiku"...)


30.05.1953

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů horník Gustav Németh.


31.05.1950

Byl zahájen vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou.


31.05.1953

V Československu byla provedena měnová reforma. Zároveň byl zrušen přídělový systém.


31.05.1972

Začal sjezd Svazu českých spisovatelů. Předsedou byl zvolen Jan Kozák. Tím začala normalizace svazu.květen
1970

Ministerstvo vnitra zakázalo činnosti Českého svazu artistů a estrádních umělců ARTES za "protistranické, protisovětské a protisocialistické postoje" během Pražského jara 1968.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.