www.TOTALITA.cz

červnové události

01.06.1907

Narodil se filozof Jan Patočka.


01.06.1951

V ostravské věznici byl popraven z politických důvodů účetní Miroslav Sýkora.


01.06.1953

V Československu byla provedena měnová reforma. Zároveň byl zrušen přídělový systém. Důsledkem byly první nepokoje proti moci v socialistickém státech, kterých se v Plzni zůčastnilo až 20 000 demonstrantů.


01.06.1993

Zemřel Vladimír Krajina, místopředseda Rady svobodného Československa.


02.06.1948

Abdikoval prezident Edvard Beneš.


03.06.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů přísl. SNB Josef Prouza.


03.06.1952

Vláda přijala opatření ke zlepšení situace v zemědělství. Začala tím další vlna kolektivizace.


03.06.1953

Stávky a demonstrace, jimiž lidé reagovali na měnovou reformu, byly potlačeny po třech dnech jednotkami armády, policie a Lidových milicí.


04.06.1989

Noční masakr studentů na pekingském náměstí Tchien-an-men.
Studenti demonstrovali za svobodu projevu.


05.06.1947

Byl vyhlášen Marshallův plán americké pomoci pro válkou zničené země.
Československo nabídku na hrubý nátlak Stalina nepřijalo.   (další)


06.06.1913

Narodil se Jiří Hájek, který jako ministr zahraničí protestoval v OSN v srpnu 1968 proti sovětské invazi do Československa.


07.06.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů podplk. ČSA Miloslav Kraus.


08.06.1947

V Praze proběhly oslavy 50. výročí založení národně socialistické strany, které se staly manifestací proti komunismu.


08.06.1950

Vyneseny rozsudky v prvním monstrprocesu podle sovětského vzoru: 4 tresty smrti, 4 doživotí a 117 let zaláře pro zbývajících pět obžalovaných (poslankyně NS Františka Zemínová dostala 20 let).


08.06.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
příslušníci SNB Bohuslav Beneš a František Votava.


09.06.1934

Československo navázalo plné diplomatické styky se Sovětským svazem.


09.06.1959

Začal tzv. Sjezd socialistické kultury za účasti 1.830 delegátů z různých kulturních institucí měst, vesnic a továren.


10.06.1949

Konal se ustanovujici sjezd církevní kolaborantské organizace Katolická akce.


10.06.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
řidič Jaroslav Lazar, rolník Josef Řezníček a Josef Vít.


10.06.1967

Československo přerušilo diplomatické styky s Izraelem.


10.06.1989

Na festivalu Bratislavská Lyra vystoupila americká folkařka Joan Baezová. Na závěr si na pódium přivedla Václava Havla a slovenského zpěváka Ivana Hoffmana.


11.06.1949

Československo přerušilo hospodářské styky s Jugoslávií.


11.06.1954

X. sjezd KSČ se pokusil - velmi polovičatě - reagovat na odhalení tzv. kultu osobnosti v SSSR.


13.06.1949

Z politických důvodů byli popraveni František Bouf a Vlastimil Janeček.


13.06.1949

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů Červenka a rolník Zikmund Bakala.


13.06.1952

V Brně skončil jeden z největších procesů proti katolickým duchovním. Byli nazváni "agenty Vatikánu, organizátory rozvratnických skupin, špiony a teroristy".


14.06.1948

Prezidentem republiky zvolen Klement Gottwald


14.06.1950

Kancelář prezidenta republiky obdržela telegram v němž Albert Einstein žádal milost pro Miladu Horákovou.


14.06.1951

V brněnské věznici byli popraveni z politických důvodů
podporučík ČSA František Boháč, technický úředník Jan Křižan a státní asistent Rudolf Pohl.


14.06.1957

Vedení KSČ vyhlásilo boj proti "revizionismu". Byly tak upevněny pozice starých kádrů.


14.06.1980

Z politických důvodů uvězněn Rudolf Battěk.


15.06.1948

Vytvořena nová československá vláda s premiérem Antonínem Zápotockým.


15.06.1949

V Praze a Olomouci začalo zatýkání katolických duchovních. (viz. 19.6.1949)


15.06.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů drogista Alois Jeřábek.


15.06.1963

Schválen první statut Čs. televize, v němž se konstatuje, že televize plní úkoly
podle směrnic a pokynů KSČ. Bylo tomu až do listopadu 1989.


15.06.1972

Skončil VIII. všeodborový sjezd, jenž zrušil závěry "pravicového" VII. sjezdu z března 1969.


16.06.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů major ČSA Jaromír Nechanský a student Veleslav Wahl.


16.06.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
technický úředník Luděk Fajkus a dělník Josef Vašek.


17.06.1950

V brněnské věznici byli popraveni z politických důvodů
stolař František Rod, František Tuček a Karel Veselý.


17.06.1951

Skončila propagandistická kampaň - hlasování o Paktu míru. Od 26.5.1951 ji podepsalo 9 020 522 občanů.


17.06.1953

V NDR propuklo lidové povstání. Dělnická vláda NDR použila sovětské tanky proti dělnickým demonstracím. Vyhlášeno stanné právo.


18.06.1948

Vláda ČSR schválila nový Sbor pověřenců s předsedou Gustávem Husákem.


18.06.1958

XI. sjezd KSČ prohlásil, že výstavba socialismu v ČSR je z větší části dokončena.


19.06.1945

Prezidentem republiky vydán Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (16/1945 Sb.)


19.06.1948

V Praze byl zahájen XI. všesokolský slet, který se stal posledním vystoupením sokolů.


19.06.1949

Při nedělní mši byl čten pastýřský list o právu člověka na svobodu vyznání. (viz. 15.6.1949)


20.06.1947

V československé vládě vyvrcholil spor mezi komunisty a nekomunisty o návrzích zemědělských zákonů.


20.06.1968

Na území ČSSR a Polska bylo zahájeno spojenecké cvičení armád Varšavské smlouvy.


21.06.1945

Prezidentem republiky vydán Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret)


21.06.1949

V plzeňské věznici byl popraven z politických důvodů divizní generál Heliodor Píka.


21.06.1951

V Praze začala IX. celostátní konference Čs. obce sokolské. Výsledkem bylo podřízení Sokolů KSČ.


21.06.1961

Vedení KSČ konstatovalo, že kolektivizace čs. vesnice skončila.


22.06.1949

Pražský arcibiskup Josef Beran protestoval proti porušování ústavy. (viz 15.6.1949)


22.06.1956

Dobrovolně odešel ze života spisovatel Václav Řezáč. K tomuto rozhodnutí přispělo zděšení nad závěry XX. sjezdu KSSS s odhalením stalinských zločinů.


23.06.1955

V Praze byla zahájena I. celostátní spartakiáda
- masová propagace "úspěchů budování socialismu".


24.06.1948

Sověti uzavřeli veškeré pozemní přístupové cesty do západního Berlína.
Tímto začala Berlínská blokáda.


24.06.1949

V Brně odsouzeno 18 funkcionářů katolické tělovýchovné organizace OREL.


25.06.1968

NS schválilo zákon o rehabilitaci obětí politických procesů 50. let.


25.06.1970

Prezident republiky odvolal A. Dubčeka z místa velvyslance v Turecku.
V tento den byl Alexander Dubček zároveň vyloučen z KSČ.


26.06.1951

Zasedání ÚV KSČ konstatovalo, že se nepodařilo zcela kolektivizovat zemědělství. Za viníka soudruzi označili "třídního nepřítele".


26.06.1968

Národní shromáždění zákonem 84/1968 Sb. zrušilo cenzuru.


27.06.1948

Československá sociální demokracie násilně sloučena s KSČ.


27.06.1950

Na základě vykonstruovaného vykonstruovaného procesu byli popraveni Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a majitel dolu Oldřich Pelc. Zákonem č. 101/2004 byl 27. červen vyhlášen Dnem památky obětí komunistického režimu.


27.-29.06.1967

Proběhl IV. sjezd československých spisovatelů, který přinesl vážnou roztržku mezi spisovateli a novotnovským vedením KSČ a předznamenal události Pražského jara 1968.


27.06.1968

Zveřejněn Manifest 2000 slov.


27.06.1974

Na Pražském hradě se setkali nejvyšší představitelé ČSSR s 250 umělci. Mělo jít o veřejnou podporu umělců politice KSČ.


28.06.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Štefan Gavenda.


28.06.1956

V polské Poznani byla střelbou do lidí potlačena demonstrace s pracovními i politickými požadavky. Tento den se do dějin zapsal jako tzv. černý čtvrtek.


29.06.1945

V Moskvě podepsána Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině.
Dle této smlouvy se toto čs. území stalo součástí Ukrajinské socialistické republiky.


29.06.1989

Zveřejněn text petice "Několik vět".


30.06.1899

Narodil se kardinál František Tomášek.


30.06.1991

Ukončena činnost vojenského paktu socialistických států Varšavské smlouvy.červen
1958

Ustaven Poradní sbor Čs. výboru pro rozhlas a televizi,
aby byla "zajištěna účast pracujících na řízení a tvorbě programu".související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.