www.TOTALITA.cz

červencové události

01.07.1949

V bratislavské věznici byli popraveni z politických důvodů Nikolaj Maszluh a Vasil Riopka.


01.07.1952

Zahájen proces s předními intelektuály (B. Fučík, J. Zahradníček, Z. Kalista, Fr. Křelina a spol.).


01.07.1980

Karel Soukup byl zatčen a obžalován z narušování veřejného pořádku. Toho se měl dopustit tím, že zpíval na přítelově svatbě. Později byl odsouzen za výtržnictví k 10 měsícům vězení nepodmíněně.


02.07.1946

Klement Gottwald se stal premiérem nové československé vlády.


02.07.1948

Skupina československých nekomunistických politiků uprchla ze země.


02.07.1951

Čtyři maskovaní muži přepadli školu v Babicích, kde právě zasedala rada místního národního výboru. Více viz. Babický případ


03.07.1897

Narodil se generál Heliodor Píka.


03.07.1950

Narodil se český student Jan Zajíc, který se v únoru 1969 upálil na protest proti poměrům v tehdejším Československu.


03.07.1968

Leonid Brežněv varoval čs. vedení a vývoj v ČSSR přirovnal k situaci v Maďarsku 1956.


04.07.1948

Přijat zákon umožňující zrušit nájem bytů obývaných "státně nespolehlivými osobami".


04.07.1950

Začalo pokusné vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa.


04.07.1952

V Brně vyneseny rozsudky v procesu s 15 obžalovanými katolickými intelektuály (spisovateli, nakladateli, kritiky a vědci).


06.07.1928

Komunisté uspořádali Rudý den - demonstrační akci proti údajné perzekuci členů KSČ. Akce skončila nezdarem, obyvatelstvo mělo pro akci minimální pochopení.


06.07.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Vladimír Palma.


07.07.1950

USA odmítly obvinění NDR a ČSR, že její letadla shazovala na území těchto států mandelinku bramborovou. (v té době nazývanou "Americký brouk")


07.07.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů řidič František Zajíček.


07.07.1989

Na vrcholné konferenci zemí východního bloku Michail Gorbačov zdůraznil, že každá země má právo na svou vlastní cestu.


08.07.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů příslušník SNB Josef Ludvík.


08.07.1970

Federální shromáždění schválilo zákon o soudních rehabilitacích. Rehabilitace byly tímto de facto zastaveny.


09.07.1928

Na zasedání ÚV KSČ došlo kvůli Rudému dni k prudkým sporům mezi Gottwaldovou skupinou a zbytkem.


09.07.1958

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů major ČSA Josef Kubelka.


09.07.1963

Přijat zákon o národních umělcích.


09.07.1993

Byl přijat zákon 198/1993 Sb., ve kterém se konstatuje, že
...KSČ, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989...


10.07.1947

Na nátlak Stalina odmítla československá vláda tzv. Marshallův plán.


11.07.1951

NS přijalo zákon o ochraně státních hranic. Útěk do ciziny se stal těžkým zločinem.


11.07.1960

NS schválilo novou ústavu, která charakterizovala Československo jako socialistický stát s vedoucí úlohou KSČ ve společnosti. Byl přijat nový název státu Československá socialistická republika a nový státní znak. Vstoupila v platnost dne 1.1.1961. (další informace)


12.07.1951

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů důchodce Petr Křivka.


12.07.1953

V NDR ukončeno stanné právo, během kterého byly popraveny stovky lidí.   (více)


13.07.1968

Vojenské jednotky Varšavské smlouvy, které se účastnily cvičení v ČSSR, začaly opouštět naše území.   (více)


14.07.1951

Sedm obžalovaných v souvislosti s přepadením v Babicích bylo odsouzeno k trestu smrti. Od okamžiku spáchání skutku samotného uběhlo pouhých 12 dnů!


14.07.1958

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů konstruktér Ludevít Laco.


14.07.1968

Ve Varšavě se konala schůzka vedoucích představitelů zemí Varšavské smlouvy.
Bylo na ní vyjádřeno "znepokojení nad vývojem v ČSSR".


16.07.1968

Představitelé pěti komunistických stran zaslali společný dopis vedení KSČ, v němž vyslovili obavy o osud socialismu v ČSSR.   (více)


18.07.1949

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů pplk. Josef Gonic, kap. ČSA Karel Sabela,
obchodník Bohuslav Hubálek, major ČSA v.v. Miroslav Jebavý a podplk. ČSA Vilém Sok (Sieger).


18.07.1970

Slovenský deník Pravda v rámci kampaně proti Dubčekovi otiskl článek "Proč A. Dubčeka vyloučili z KSČ".


21.07.1948

Vešel v platnost zákon 213/1948 Sb., který legalizoval všechna rozhodnutí Akčních výborů.


21.07.1951

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Ondrej Fertál Dančák.


21.07.1972

V Praze byli odsouzeni Jiří Müller, Jan Tesař, Rudolf Battěk a Jaroslav Jírů. Obviněni byli za to, že v letech 1970-71 rozšiřovali "protistátní tiskoviny".


25.07.1952

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů Karel Lomič.


26.07.1950

Do výroby muselo odejít 77 500 československých úředníků.


27.07.1968

V Praze byla zahájena podpisová akce na podporu státních představitelů s heslem:
Buďte moudří a trpěliví, ale neustupujte!


28.07.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
Jindřich Jank, autodopravce Jan Musil a řezník Zdeněk Profous.


28.07.1954

Ve věznici v Leopoldově zemřel předseda Agrární strany Rudolf Beran.


28.07.1969

Ve sdělovacích prostředcích zahájena kampaň k zastrašení obyvatelstva a zostuzení stoupenců reformního hnutí před 1. výročím okupace. Kampaň skončila 4. srpna 1969.


29.07.1955

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů úředník Bernard Němeček.


29.07.1968

V Čierné nad Tisou proběhlo jednání vedoucích československých a sovětských představitelů.
(další informace)


30.07.1968

Moskevská Pravda uveřejnila tzv. "dopis 99 pragováků". (další informace)související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.