www.TOTALITA.cz

zářijové události

01.09.1950

V Moskvě skončil VI. kongres Komunistické internacionály. Projednával i situaci v KSČ a jejím členům poslal dopis s heslem "Od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě".


01.09.1950

Širší předsednictvo KSČ schválilo "politiku ostrého kurzu proti reakci", která byla impulsem pro vznik Zákona na ochranu lidově demokratické republiky.


01.09.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů student Oldřich Fiala a dělník Jan Novák.


01.09.1991

Při autonehodě byl smrtelně zraněn Alexander Dubček, vedoucí osobnost Pražského jara 1968.


02.09.1961

Zemřel generál Karel Kutlvašr.


03.09.1948

Zemřel československý prezident Edvard Beneš.


04.09.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů invalidní důchodce a funkcionář Zemědělské strany Josef Čuba, sochař Miloslav Pospíšil a stržm. SNB Vladislav Rajnoch.


04.09.1951

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Otakar Vítkovský.


05.09.1968

Oficiálně byla ukončena činnost Klubu angažovaných nestraníků (KAN).
V roce 1990 pak KAN svoji činnost obnovil.


06.09.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
stržm. SNB František Havlíček a automechanik Jaroslav Vetejška.


09.09.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů dělník Karel Hájek a úředník Josef Pavelka.


10.09.1947

Třem ministrům (Petr Zenkl, Jan Masaryk a Prokop Drtina) byla doručena krabička s výbušninou. Začala tak tzv. krčmáňská aféra. Později byli jako pachatelé odhaleni funkcionáři KSČ z Olomouce.


02.09.1968

Na základě rozhodnutí ÚV KSČ z 31.8.1968 byl zřízen Úřad pro tisk a informace.
Znovu zavedena cenzura.


13.09.1968

Národní shromáždění přijalo zákony 126/1968 Sb. (omezující svobodu shromažďování),
127/1968 Sb. (navracející cenzuru) a 128/1968 Sb. (omezující činnost nezávislých organizací).


17.09.1959

Ve věznici v Leopoldově zemřel kněz a publicista Adolf Kajpr.


18.09.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů studenti Alois Pokorný a Vlastimil Železný.


19.09.1949

Byl zatčen kněz, teolog, básník a literární historik,
arciopat Břevnovského kláštera Anastáz Opasek.


19.09.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů přísl. SNB Václav Šnajdr.


21.09.1947

V Polsku bylo ustaveno Informační byro komunistických a dělnických stran.
Jeho členy byly komunistické strany SSSR, Bulharska, ČSR, Francie, Itálie, Jugoslávie, Maďarska, Polska a Rumunska. Cílem bylo koordinovat a mobilizovat činnost těchto stran.


22.09.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Štěpán Kalitka.


23.09.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů knihař Josef Goldšmíd.


24.09.1969

Plénum ÚV KSČ rozhodlo o jmenování A. Dubčeka velvyslancem v Turecku.


25.09.1962

Zemřel Sivestr Mária Josef Braito, kněz, teolog, básník, esejista a literární kritik.


25.09.1968

Vláda odvolala z funkcí reformní ředitele Čs. televize Jiřího Pelikána a Čs. rozhlasu Zdeňka Hejzlara.


25.09.1969

Poté, co aktivně vystupoval proti postupující normalizaci, byl poslanec ČNR Rudolf Battěk zbaven imunity a zatčen.


25.-29.09.
1969

ÚV KSČ zrušil protiokupační prohlášení z 21.8.1968 a prohlásil 14. sjezd ze srpna 1968 za neplatný. Rozhodl o vyloučení "hlavních nositelů pravicového oportunismu" z KSČ.


26.-28.09.
1925

III. sjezd KSČ probíhal ve znamení bolševizace strany podle směrnic Komunistické internacionály. Do ÚV byl poprvé zvolen Klement Gottwald.


28.09.1928

Gottwaldova radikální frakce podporující závěry VI. kongresu Komunistické internacionály vyvolala ve vedení KSČ vnitrostranickou krizi.


28.09.1967

Ministerstvo vnitra odebralo registraci Literárním novinám, tiskovému orgánu Československého svazu spisovatelů jako trest za průběh IV. sjezdu tohoto svazu, na kterém bylo kritizováno vedení KSČ.


28.09.1971

Z americké ambasády, kde nalezl útočiště po maďarském povstání, byl po 12 letech propuštěn do exilu v Rakousku primas Maďarska, biskup Jószef Mindszenty.


30.09.1990

V poklidu domova důchodců zemřel kdysi obávaný Alexej Čepička, který nesl značnou část odpovědnosti za situaci v justici a armádě v 50. letech.září
1939

Vladimír Clementis byl za kritiku (existence) sovětsko-německé smlouvy vyloučen z KSČ.


září
1947

Začátek provokace obranného zpravodajství a bezpečnosti ovládané komunisty. Tato provokace byla zaměřena proti vedoucím funkcionářům národně socialistické strany a vešla do historie jako tzv. mostecká aféra.


září
1952

Uvězněn Václav Černý, jeden z nejvýznamějších představitelů české duchovní kultury 20. století.


září
1969

Novinář a politik Jiří Pelikán, toho času rada čs. velvyslanectví v Římě, požádal v Itálii o politický azyl. Publicista Vladimír Škutina neměl tolik štěstí - jako jeden z prvních obětí normalizace byl ve stejném měsíci uvězněn na pět let.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.