www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1948
únorové události


11.02.1948

Zemědělský výbor Ústavodárného národního shromáždění se postavil proti komunistickému plánu revidovat pozemkovou reformu.


12.02.1948

Ministr vnitra Václav Nosek (KSČ) odvolal 8 nekomunistických velitelů SNB v Praze.
(Josef Lesák: vzpomínky na průběh Února 1948 (vznik krize))


13.02.1948

Nekomunističtí ministři i přes odpor komunistů na schůzi vlády prosadili návrh ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny na zrušení odvolání 8 nekomunistických velitelů SNB a zastavení všech přesunů v SNB do 24. 2. 1948.


17.02.1948

Na schůzi vlády národně socialističtí ministři požadovali projednání personálních otázek v SNB. Předseda vlády Klement Gottwald to odmítl s odůvodněním, že ministr vnitra Nosek je nemocen a bez něj nelze o tom jednat. Svolává mimořádnou schůzi na 20. 2. 1948


18.02.1948

KSČ a KSS mobilizuje členy strany. Konají se schůze v továrnách a dělníkům jsou rozdávány zbraně.


18.02.1948

Prezident Edvard Beneš přijal národně socialistické ministry Petra Zenkla a Huberta Ripku a jednal s nimi o současné vnitropolitické situaci.


19.02.1948

Do Československa přiletěl zvláštní sovětský zmocněnec - náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian A. Zorin.


20.02.1948

V Praze vypukla vládní krize. Na mimořádné schůzi vlády ministři Československé strany národně socialistické, Československé strany lidové a Demokratické strany podali demisi.


20.02.1948

Předseda vlády Klement Gottwald odjel na Pražský hrad informovat prezidenta.


20.02.1948

KSČ mobilizuje své členy i dělnictvo. V továrnách jsou pořádány schůze na podporu KSČ.


21.02.1948

Na Staroměstském náměstí v Praze se konalo shromáždění lidu. Klement Gottwald zde v projevu vznesl požadavek, aby prezident demisi ministrů přijal a doplnil vládu novými členy, kteří by podporovali program Národní fronty.


21.02.1948

Manifestace na podporu požadavků Klementa Gottwalda se konaly i v krajských městech a v Bratislavě.


21.02.1948

Vznikly první akční výbory NF pro provádění politických čistek ve státní správě.


21.02.1948

Zástupci Demokratické strany byli vyloučeni ze Sboru pověřenců.


22.02.1948

Sjezd závodních rad v pražském Průmyslovém paláci podpořil návrh KSČ na řešení vládní krize. Vyslovil se za znárodnění podniků nad 50 zaměstnanců. Vyhlásil na 24. února hodinovou manifestační stávku.


22.02.1948

Začalo vyzbrojování Lidových milicí.


22.02.1948

Byl ustaven Svaz československo-sovětského přátelství.


23.02.1948

V Praze zveřejněn komunistický falzifikát o údajné přípravě protistátního převratu národními socialisty.


23.02.1948

KSČ vydala provolání k zakládání akčních výborů Národní fronty.


23.02.1948

Dokončeno vyzbrojování Lidových milicí.


23.02.1948

Prezident Beneš jednal s národně socialistickými členy vlády Zenklem, Ripkou, Stránským a Drtinou.


23.02.1948

Ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil pochod několika tisíc studentů na Hrad s cílem vyjádřit podporu prezidentu Benešovi. Na hradčanském náměstí byl zastaven příslušníky Bezpečnosti a k prezidentovi byla vpuštěna pouze skupinka 5 studentů.
(Josef Lesák: vzpomínky na průběh Února 1948 (o pochodech na Hrad))


24.02.1948

V Československu proběhla hodinová celorepubliková generální stávka.


25.02.1948

Od 11 hodin probíhalo jednání na Pražském hradě mezi prezidentem a delegací ÚV KSČ.


25.02.1948

V 16 hodin je na Václavském náměstí zahájena manifestace pracujících organizovaná KSČ.


25.02.1948

V 16.30 prezident Edvard Beneš podepsal demisi 12 demokratických ministrů a podepsal vytvoření nové vlády podle Gottwaldova návrhu a pověřil Gottwalda sestavením nové vlády.

Gottwald odjíždí na Václavské náměstí informovat shromážděné, že KSČ zvítězila.


25.02.1948

V Praze proběhla druhá protikomunistická demonstrace studentů. Měla opět podobu pochodu od Národního divadla směrem k Hradu. V Nerudově ulici a na Loretánském náměstí byli studenti, za použití násilí, zastaveni Lidovými milicemi. Pozatýkáno bylo 118 studentů a další byli zraněni.
(Josef Lesák: vzpomínky na průběh Února 1948 (o pochodech na Hrad))


25.02.1948

V Praze proběhlo zasedání ústředního akčního výboru Národní fronty. Akční výbory NF prováděly očistu závodu, škol atd. od "reakčních živlů".


26.02.1948

V Praze začalo zatýkání nekomunistických poslanců bez ohledu na jejich poslaneckou imunitu.


27.02.1948

Na Slovensku bylo zvoleno nové složení Sboru pověřenců. V čele tohoto orgánu stanul opět Gustáv Husák.


28.-29.02.1948

Sjezd rolnických komisí se postavil za prosazení Hradeckého programu a za přijetí zákona o nové pozemkové reformě.související texty:

1948 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

Únor 1948


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.