www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1948
březnové události


01.03.1948

Svých armádních funkcí bylo zbaveno 25 generálů a několik set důstojníků.


04.03.1948

Katoličtí biskupové odmítli vydat prohlášení o loajalitě vůči nové státní moci.


05.03.1948

Z Ústavodárného národního shromáždění bylo protiprávně vyloučeno 70 nekomunistických poslanců, což byla téměř čtvrtina celkového počtu.


06.03.1948

Předsednictvo Slovenské národní rady jmenovalo 8 nových členů Sboru pověřenců a tím zcela anulovalo výsledky voleb z roku 1946.


08.03.1948

V Bratislavě byla založena Strana slovenské obrody tvořená některými členy Demokratické strany.


10.03.1948

Na následky pádu z okna Černínského paláce v Praze zemřel ministr zahraničí Jan Masaryk.


10.03.1948

Klement Gottwald přednesl před poslanci Ústavodárného Národního shromáždění program nové vlády Národní fronty.


11.03.1948

Ústavodárné národní shromáždění program nové Gottwaldovy vlády schválilo.


12.03.1948

Chile požádalo Radu bezpečnosti OSN o vyšetření komunistického puče v Československu.
SSSR tento návrh vetoval.


18.03.1948

Rezignoval předseda Československé sociální demokracie Bohumil Laušman.
Nahradil ho Zdeněk Fierlinger.


18.03.1948

Ústavodárné národní shromáždění zbavilo vyloučené poslance imunity a vydalo je trestnímu stíhání.
(ÚNS - seznam poslanců a nástin osudu některých z nich)


21.03.1948

Ústavodárné Národní shromáždění přijalo zákony o nové pozemkové reformě prosazované komunistickými poslanci.


25.03.1948

Ústavodárné Národní shromáždění schválilo zákon 33/1948 Sb., ustanovující zvláštní soudy (tzv. lidové soudy) pro "boj proti reakci". Po více než čtyři léta se pak tyto soudy staly hlavním nástrojem politické represe.


31.03.1948

Všechny tělovýchovné organizace byly sloučeny v obrozený Sokol.související texty:

1948 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

Únor 1948


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.