www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
únorové události


05.-06.02.1969

V Praze se sešlo shromáždění všech složek armády ke zhodnocení uplynulého období. S projevy vystoupili Ludvík Svoboda, Alexandr Dubček, Oldřich Černík a Gustáv Husák.


05.-06.02.1969

Za účasti Lidových milicí svolal slovenský ministr vnitra E. Pepich poradu pracovníků ze slovenských okresů a krajů.


05.-06.02.1969

Vasil Biľak odjel na pracovní návštěvu do východního Berlína.


05.-06.02.1969

Vyšlo první číslo časopisu Studentské listy.


10.-24.02.1969

Členové ilegálního ÚV KSS z let 1943 - 1944 Gustáv Husák, Laco Novomeský a manželka Karola Šmidkeho převzali čestný odznak partyzánské jednotky Čapajev.


10.-24.02.1969

Ministr zahraničních věcí Ján Marko ukončil jednání s nejvyššími představiteli SSSR, L. Brežněvem,
N. Podgorným, A. Kosyginem a A. Gromykem.


10.-24.02.1969

Vládní delegace SSSR skončila v Praze jednání o dodatcích ke smlouvě o "dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR".


10.-24.02.1969

Štáb a velitelé Lidových milicí z okresu Karviná zaslali dopis ministrovi vnitra s požadavkem odhalení lidí, kteří vystupují proti normalizačním usnesením ÚV KSČ.


10.-24.02.1969

V Brezně vystoupil Gustáv Husák na shromáždění funkcionářů základních a okresních organizací KSS.


10.-24.02.1969

Vojenská delegace v čele s ministrem národní obrany Martinem Dzúrem odletěla do Irkutska.


25.02.1969

Na základě rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ převzal vedení Úseku tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ po Dušanu Havlíčkovi armádní plukovník Vladimír Diviš.


25.02.1969

V Praze vzplála další pochodeň. V průchodu domu u sochy Svatého Václava se podpálil osmnáctiletý student čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy železniční v Šumperku Jan Zajíc.

Na Václavské náměstí nedoběhl, skonal na místě, kde bylo nalezeno jeho Prohlášení:
"Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše svědomí jako Pochodeň č. 2… K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory… Ať moje pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum… Umřel jen ten, kdo žil pro sebe!"

Zprávy o činu Jana Zajíce byly tajeny, pohřeb se nekonal v Praze. Tisíce občanů se s Janem Zajícem rozloučily 2. března v jeho rodišti, ve Vítkově u Opavy.


27.02.1969

Po listopadovém zákazu v roce 1968 vyšlo první číslo časopisu Politika s článkem Bohumila Hrabala "O výjezdních doložkách".


27.02.1969

Ústřední výbor Svazu českých novinářů se dohodl v Ostravě na spolupráci s ÚV odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a plynárenství. O den později se tamtéž dohodli členové ústředních výborů českých a slovenských novinářů na platnosti svého mimořádného sjezdu z června 1968.

Rozevírala se propast mezi zastánci normalizace v sovětském pojetí a mezi občany, kteří stále nekapitulovali na obhájení alespoň některých vymožeností předešlého roku.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.