www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
dubnové události


01.04.1969

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo situaci po "hokejových událostech". K usnesení se v dalších dnech připojil celý stranický aparát.


01.04.1969

V deníku Práce vyšel článek Luďka Pachmana "O demolicích nikoli jen baráků".


01.04.1969

Posluchači Vysoké školy chemicko-technologické v manifestu vyslovili nedůvěru politickému vedení státu.


02.04.1969

Vedení Svazu vysokoškolského studentstva v Praze vydalo prohlášení proti vedení vnitřní a zahraniční politiky po srpnu 1968.


02.04.1969

Časopis Zítřek publikoval článek Vladimíra Škutiny "Óda na radost".


02.04.1969

Předsednictvo Svazu českých novinářů protestovalo v prohlášení Slovo novinářů proti kontrole svobody slova.


02.04.1969

Český úřad pro tisk a informace vydal "Závazné pokyny ČÚTI pro interní obsahovou orientaci hromadných informačních prostředků".


02.04.1969

Počátkem dubna přiletěli do Prahy ministr obrany SSSR maršál A. Grečko, náměstek ministra zahraničí V. S. Semjonov, doprovázeni velvyslancem S. V. Červoněnkem a velitelem Střední skupiny sovětských vojsk A. M. Majorovem. Cílem mise byla jednání k odstranění Alexandra Dubčeka z čela KSČ.


03.04.1969

Předsednictvo Svazu českých novinářů protestovalo proti kontrole svobody slova.


03.04.1969

Vedení Svazu vysokoškolského studentstva vydalo prohlášení, že nesouhlasí s vnitřní a zahraniční politikou po srpnu 1968.


04.04.1969

Výkonný výbor ÚV KSČ odsoudil stanovisko předsednictva novinářů jako neodpovědný přístup ke krizové situaci.


04.04.1969

Miloš Jakeš a plukovník Vladimír Diviš byli pověřeni provést pohovory se sedmnácti neukázněnými novináři.


04.04.1969

Z funkce ředitele ČÚTI byl odvolán Josef Vohnout a nahražen Josefem Havlínem.


04.04.1969

V Rudém právu vyšel článek předsedy Vládního výboru pro tisk a informace Jaroslava Havelky, v němž byla určena témata podléhající cenzuře - útoky na politiku KSČ, proti SSSR a zemím Varšavské smlouvy...


04.04.1969

Bylo zastaveno vydávání týdeníku Zítřek.


04.04.1969

Na náměstí v Jihlavě vzplála další živá pochodeň
Podpálil se čtyřicetiletý otec rodiny Evžen Plocek, člen okresního výboru KSČ, delegát mimořádného vysočanského XIV. sjezdu KSČ, zaměstnanec závodu Motorpal.

Předseda vlády Oldřich Černík uvalil na zprávy o další oběti postupující normalizace embargo. Již třetí živá pochodeň onoho roku však zcela utajena nebyla.

Evžen Plocek skonal 9. dubna. Pohřbu se účastnily tisíce lidí.


05.-11.04.1969

Na různých úrovních probíhalo nátlakové i výhrůžné jednání členů sovětské delegace s našimi představiteli na konečné řešení likvidace pozůstatků Pražského jara.


05.-11.04.1969

Zástupci 21 závodů ČKD mezitím vydali vlastní stanovisko k "hokejovým událostem".


05.-11.04.1969

Na shromáždění zasloužilých pracovníků v zemědělství v Nitře prohlásil Gustáv Husák, že je nutné "urobiť konečne v štáte poriadok".


05.-11.04.1969

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo "opatření k upevnění vedoucí úlohy strany ve sdělovacích prostředcích".


12.-16.04.1969

Na zasedání výkonného výboru ÚV KSČ oznámil Alexandr Dubček svůj úmysl na dubnovém zasedání ÚV KSČ na funkci rezignovat. Za svého nástupce navrhl Oldřicha Černíka.


12.-16.04.1969

Vysokoškoláci v Českých Budějovicích vydali "Stanovisko k současné politické situaci". Odsoudili útoky na základní občanská svobodná práva a pokusy na zvrat k padesátým letům.


12.-16.04.1969

Zástupci pražských závodů a Svaz vysokoškolského studentstva se rozhodli vyslat na zasedání ÚV KSČ delegace s rezolucemi proti likvidaci polednové politiky předcházejícího roku se závazkem, že v případě perzekuce kohokoliv z nich či představitelů pokrokových osobností vystoupí na jejich obranu.

Proti hrozbě občanského odporu byly posíleny stavy vojsk v naší zemi. Hlavní správa StB měla pohotovost, bylo vyhlášeno cvičení vojsk protivzdušné obrany států Varšavské smlouvy.


12.-16.04.1969

Český úřad pro tisk a informace zakázal publikaci veškerých informací, které by mohly ohrozit přípravy a klidný průběh zasedání předsednictva ÚV KSČ.


12.-16.04.1969

K přísně utajované schůzce dopravilo letadlo Střední skupiny sovětských vojsk Gustáva Husáka do Užhorodu, kde ho očekával Leonid Brežněv.


12.-16.04.1969

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ, vedená Milošem Jakešem, zpracovala pro výkonný výbor strany návrh usnesení na rehabilitaci V. Biľaka, D. Koldera, M. Jakeše, A. Indry, J. Pillera a dalších, kteří byli v srpnu 1968 obviněni z kolaborace.


17.04.1969

Po ranní poradě výkonného výboru bylo v jedenáct hodin na Hradě zahájeno zasedání předsednictva ÚV KSČ.

Alexandr Dubček abdikoval. Proti jeho rezignaci hlasovali pouze V. Slavík a M. Kabrna, kteří se rovněž zdrželi hlasování při návrhu na prvního tajemníka KSČ Gustáva Husáka. Návrh nového předsednictva ÚV KSČ byl vítězstvím prosovětských konzervativců.

V 15.00 zahájil Oldřich Černík na Hradě zasedání pléna ÚV KSČ. Po úvodním vystoupení Alexandra Dubčeka o důvodech "organizačních" změn ve vedení strany dle rozhodnutí výkonného výboru a předsednictva ÚV KSČ zdůvodňovali nutnost změn především Černík, Svoboda a Husák. Kontroverzní diskuse byla uťata. Pro Dubčekovu rezignaci hlasovalo 150 členů pléna ze 182 hlasujících.

Gustáv Husák byl zvolen v tajném hlasování 156 hlasy. Na jeho návrh, již ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ, byl zrušen výkonný výbor a zvoleno užší předsednictvo strany, v němž z reformních komunistů zůstal (do září toho roku) pouze A. Dubček.


18.04.1969

Rudé právo a Pravda otiskly projev Gustáva Husáka z předešlého dne "Vyvést stranu a stát z krizové situace".


19.04.1969

Vysokoškoláci vyhlásili protestní stávku s odůvodněním, že "jednání dubnového pléna ÚV KSČ a závěry z něho plynoucí jsou neslučitelné s naším pojetím polednové politiky."


21.04.1969

Svaz vysokoškolského studentstva byl přinucen ukončit stávku.


22.04.1969

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo změny ve vedení stranického tisku. Byl zastaven časopis Politika.


23.-25.04.1969

Rudé právo publikovalo článek Jiřího Smrčiny "Cíle a taktika pravice".


23.-25.04.1969

Dle tajné informace, určené pouze G. Husákovi, 45 až 50 procent funkcionářů základních organizací KSČ hodnotilo nové složení předsednictva záporně, 10 až 15 procent vyčkávalo.


23.-25.04.1969

Ministerstvo vnitra zamítlo registraci Federace lokomotivních čet; vzhledem k tomu, že další působnost by byla nelegální, o pět dní později vedení Federace rozhodlo o ukončení činnosti. I tak byli následně předseda a členové výboru Federace existenčně postiženi.


28.04.1969

Alexandr Dubček byl zvolen předsedou Federálního shromáždění.


30.04.1969

Český úřad pro tisk a informace udělil důtku měsíčníku Plamen.

Po dubnovém plénu ÚV KSČ se za politiku strany, vedené Gustávem Husákem, postavilo i Revoluční odborové hnutí.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.