www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
červencové události

02.07.1969

Navzdory zákazu ministerstva vnitra předsednictvo Svazu vysokoškolského studentstva (SVS) Čech a Moravy svolalo pátý parlament, jehož se účastnili zástupci 38 fakult, hosté ze závodů a některých institucí. Bylo stále obtížnější zasahovat do veřejného života, proto přítomní doporučili přenést těžiště aktivit na fakulty.

V Prohlášení varovalo předsednictvo SVS před nástupem starých stalinských sil, distancovalo se od závěrů květnového pléna ÚV KSČ. Neuznalo připravovaný výbor SVS ČSR a vybídlo studenty ke stejnému postoji.


07.-10.07.1969

Za účasti nejvyšších představitelů armády a členů předsednictva ÚV KSČ projednával třídenní aktiv Hlavní politické správy (HPS) ČSLA přípravy na potlačení demonstrací při srpnovém výročí.

Náčelník HPS generál František Bedřich prohlásil, že se armáda stala mocenským nástrojem "k obraně třídně politických zájmů ČSSR v těsném spojení s armádami Varšavské smlouvy, zejména s armádou SSSR". Spolupráce nebyla následně potřebná, ČSLA měla plnou důvěru Sovětů.


07.-10.07.1969

Velitel Lidových milicí (LM) Gustáv Husák prohlásil na poradě se štábem LM, že "to, co se odváží aktivního odporu někde na ulici nebo něco podobného, rozbije nemilosrdně ať by to stálo co stálo".

Stoupal počet členů, kteří vystupovali z KSČ; Lidové milice opustilo do srpna devět tisíc příslušníků; o to intenzivnější byl výcvik ostatních.


07.-10.07.1969

V Bratislavě se konala porada ideologických tajemníků stranických orgánů o zvýšení intenzity ideologické práce.


18.07.1969

Do Karlových Varů přijel na dovolenou maršál SSSR I. Koněv.


18.07.1969

Začala persekuce nepřizpůsobivých občanů - čtyřicet pět bylo vyšetřováno pro hanobení republiky a pět pro pobuřování; od 1. do 8. srpna pak přibylo stíhání dalších čtyřiceti lidí.


24.07.1969

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo komplex opatření k zajištění pořádku v srpnových dnech všemi prostředky. Alexandru Dubčekovi a Josefu Smrkovskému doporučilo, aby byli ve dnech výročí mimo Prahu.


24.07.1969

Delegace ČSSR, vedená Ludvíkem Svobodou a Gustávem Husákem, se účastnila ve Varšavě oslav 25. výročí vzniku Polské lidové republiky.


28.-29.07.1969

Gustáv Husák odletěl do Sofie k rozhovorům s prvním tajemníkem ÚV KS Bulharska Todorem Živkovem.


28.-29.07.1969

Slovenský úrad pre tisk a informácie odůvodnil zastavení vydávání časopisu Literárny život uveřejňováním invektiv proti politice státu.


28.-29.07.1969

V médiích startovala kampaň k zastrašení občanů a ostouzení stoupenců reformního hnutí. Gustáv Husák jednal v Maďarsku s Jánosem Kadárem.


31.07.1969

V Pravdě vyšel rozhovor s Vasilem Biľakem "Január a dnešok".


31.07.1969

Gustáv Husák na poradě vedoucích tajemníků krajských výborů strany informoval o přípravách na první výročí srpnové intervence.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.