www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
zářijové události


03.09.1969

Bratislavská Pravda uveřejnila článek Vasila Biľaka o událostech předešlého roku "Od Drážďan po Bratislavu".


04.09.1969

Alexandr Dubček podal Generální prokuratuře ČSSR trestní oznámení na poslance Federálního shromáždění Viléma Nového, který na něj svaloval odpovědnost za oběti srpna 1968. Zamítavou odpověď dostal až v roce 1971.


08.09.1969

Zasedání výboru Svazu českých novinářů se odehrávalo v režii tajemníka Úseku pro tisk, rozhlas a televizi ÚV KSČ plukovníka Vladimíra Diviše.

Od června již sice chyběli v předsednictvu novinářského svazu výrazní progresivní novináři, např. Jiří Ruml a Jiří Lederer, ale tajemníkem byl stále Stanislav Maleček a předsedou Vlado Kašpar.

Za přítomnosti Vladimíra Diviše byla zrušena pražská Městská organizace SČN a přijata demise celého předsednictva svazu. Jeho řízení převzala třicetičlenná komise pro přípravu novinářského sjezdu. Progresivní novináře nahradili sympatizanti normalizace.


09.09.1969

Předsednictvo ústředního výboru KSS zrušilo pro "nesprávné politické postoje" svá usnesení a prohlášení z července a srpna 1968.


15.09.1969

V Ostravě se setkal Gustáv Husák s Wladyslavem Gomulkou.


24.09.1969

ÚV KSČ rozhodl o odvolání Alexandra Dubčeka z funkce předsedy Federálního shromáždění a o jeho jmenování velvyslancem v Turecku.


25.-26.09.1969

V Ostravě se konala ideologická konference na téma "Ideově politické aspekty pravicově oportunistických tendencí v Severomoravském kraji."


25.-29.09.1969

Na zasedání pléna ústředního výboru KSČ přijali přítomní devatenáct rezignací na členství v tomto orgánu, dalších deset členů bylo z ÚV vyloučeno, tři vyloučeni z KSČ.

Prohlášení předsednictva strany z 21. srpna 1968 a mimořádný vysočanský XIV. sjezd ÚV KSČ byly prohlášeny za neplatné a intervence pěti států Varšavské smlouvy překvalifikována na internacionální pomoc.


26.09.1969

Kulturní správa národního výboru v Praze zakázala Svazu výtvarných umělců vystavení osmi výtvarných děl s tematikou srpna 1968.


29.09.1969

Byla jmenována nová federální vláda předsedy Oldřicha Černíka (programové prohlášení federální vlády) a vláda ČSR v čele s Josefem Kempným (programové prohlášení vlády ČSR).

Ministrem kultury byl po abdikaci Miroslava Galušky (ve funkci od dubna 1968) již od 10. července Miloslav Brůžek, který se ujal normalizace v kultuře. Působnost svého předchůdce charakterizoval v obsáhlém rozboru politické situace na ministerstvu kultury jako snahu o rozbití státní správy, ústup od rozvoje socialistické kultury na principech marxismu-leninismu, jako likvidaci výchovné funkce státu - neboť kulturní politika byla vytvářena v koordinačním výboru a v tvůrčích svazech.související texty:

leden

únor

březen

duben

květen

červen


červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.