www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
listopadové události


01.11.1969

V Havířově se konala ustavující konference Leninského svazu mladých okresu Karviná.


04.11.1969

V časopise Českého odborového svazu umění a kultury Kultura vyšla pod titulkem Svaz stojí za politikou KSČ informace o konsolidaci svazu (pod taktovkou ministra Brůžka)

Předseda svazu Vlastimil Fišar a další členové předsednictva rezignovali. Do funkce vedoucího tajemníka svazu byl dosazen Jaroslav Fixa ze sekretariátu ministra Brůžka.


06.11.1969

Svaz českých filmových a televizních umělců (FITES) předával svá prestižní ocenění za předešlý rok, Trilobity. Cenu uděliltaké publicistovi Vlastimilu Vávrovi, autorovi několikadílného dokumentu "Na pomoc generální prokuratuře" (další informace zde), v němž V. Vávra zpochybnil oficiální verzi o sebevraždě ministra Jana Masaryka.


07.11.1969

Ministr kultury Miloslav Brůžek svolal poradu kulturních pracovníků. Úvodem informoval o rozhovorech s funkcionáři tvůrčích svazů, kteří stále zastávají "nesprávná, dokonce protistátní stanoviska. Neuznávají řídící funkci státu v oblasti kultury. Proto se ministerstvo kultury rozhodlo, že socialistickou kulturu nebude zajišťovat ve spolupráci s uměleckými svazy, ale přímo s umělci a tvůrci…"

Závěrem bylo přijato stanovisko Socialistická kultura bez uměleckých svazů, ale s tvůrci. Padesát šest podpisů, k nimž se v kampani do konce listopadu připojilo cca šedesát dalších, však bylo fiaskem. Navíc stanovisko nepodepisovali pouze umělci, ale pracovníci galerií, osvětového ústavu, funkcionáři...


11.11.1969

Deníky otiskly zprávu ČTK, v níž se vedení televize v čele s Janem Zelenkou striktně distancovalo od ceny za tvorbu v roce 1968, udělenou 7. 11. FITESem Vlastimilu Vávrovi.

Rovněž předsednictvo ústředního výboru Národní fronty považovalo ocenění "za provokaci, za vážný konfliktní stav ve vztahu ÚV NF ČSR a vedení Svazu filmových a televizních umělců, který je v rukou extrémních představitelů pravice…"


14.11.1969

Český úřad pro tisk a informace odebral registraci čtrnáctideníku Filmové a televizní noviny,
neboť "…uveřejňované materiály porušovaly důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu…"


20.11.1969

Po soustředěném nátlaku na změnu předešlých stanovisek v souladu s KOO TS abdikovala většina členů ústředního výboru Svazu českých skladatelů v čele s předsedou Věroslavem Neumannem.

Sílil nátlak na konsolidaci všech tvůrčích svazů.


26.11.1969

Předsedou České národní rady se stal Evžen Erban.


28.-29.11.1969

V bratislavské Pravdě vyšla na pokračování stať M. Krna "Československá jar s kvetmi revizionizmu".


30.11.1969

Bratislavu navštívili členové delegací, které se v Praze zúčastnily IX. zasedání čs.-sovětské komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.