www.TOTALITA.cz

Před 30 lety vznikla také Anticharta

Na začátku roku 1977 spatřilo světlo světa "Prohlášení Charty 77" - dokument, jenž výrazně ovlivnil dění v socialistickém Československu. Lidé perzekvovaní režimem tím reagovali na porušování závazku komunistického vedení na Helsinské konferenci v roce 1975 o dodržování lidských práv. U zrodu Charty stáli Václav Havel, Zdeněk Mlynář, Jiří HájekJan Patočka. Text bezprostředně podepsalo 243 občanů různého politického i profesního zaměření.


Reakce režimu na vznik Charty 77 na sebe nenechala dlouho čekat. Zatímco represe probíhaly skrytě, propaganda byla velmi halasná. V Národním divadle proběhlo 28. ledna 1977 Setkání představitelů čs. uměleckých svazů. Herečka Jiřina Švorcová (členka ÚV KSČ) tu přečetla provolání "Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru", tzv. Antichartu, které shromáždění populární umělci v závěru podepsali. Vyjádřili tak s textem souhlas - na každém podpisovém archu bylo totiž uvedeno: "přihlašuji se k provolání…"


O týden později, 4. února, se v pražském Divadle hudby sešli umělci působící v oblasti populární hudby. Hlavní projev, který obsahově navazoval na dokument čtený v Národním divadle, měla Eva Pilarová. Známý je i patetický projev Karla Gotta. Také v závěru proběhla známá podpisová akce.


Rudé právo a další deníky začaly otiskovat seznamy jmen těch, kteří "Antichartu" podepsali. Už 12. února 1977 Rudé právo hlásilo, že prohlášení podepsalo 76 národních umělců, 360 zasloužilých umělců a více než dalších sedm tisíc osob. Většina z nich prohlášení podepsala dodatečně po obou uvedených shromážděních.


Anticharta byla opravdu výjimečnou akcí státní moci. Režimu šlo nejen o odsouzení signatářů a autorů Charty 77, ale i o to, ukázat (smyšlenou) jednotu národa. Charta 77 byla využívána k umlčení disidentských hlasů a Anticharta měla vést k jejich naprosté izolaci ve společnosti.


Příznačné pro režim bylo, že před 30 lety ani nikdy později, se občané neměli možnost s celým textem Charty 77 oficiálně seznámit. Její znění znali pouze z vysílání zahraničních rozhlasových stanic případně ze samizdatových kopií, které kolovaly mezi lidmi.Daniel Růžičkasouvisející texty:

Anticharta

text Anticharty

museli tam jít všichni pozvaní

Charta 77

rádio Svobodná Evropa

úvodní strana části


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.