www.TOTALITA.cz

Odbojová organizace Černý lev 777

Odbojová organizace Černý lev 777 odpověděla na komunistický teror po Únoru 1948 přiměřeně tvrdými prostředky, podobně jako např. skupina bratří Mašínů. Její členové nechtěli být pouhými oběťmi a rozhodli se jednat.


Ze základních členů organizace Černý lev 777, jež působila v oblasti Petrovicka a Chyšecka na pomezí středních a jižních Čech, je nutné na prvním místě jmenovat Jiřího Řezáče, Jaroslava Sirotka a Bohumila Šímu. Ostatní členové se do činnosti ve větší či menší míře zapojovali postupně - Josef Novák, Jiří Dolista, Karel Kothera a Ladislav Šimek. I na základě tradiční rodinné výchovy se neztotožňovali s nastolenou komunistickou diktaturou, nesouhlasili s omezováním lidské svobody, s perzekucí církve, s likvidací soukromého podnikání a s násilnou kolektivizací.


Tito muži se pokoušeli hromadit zbraně, narušovali zakladatelské schůze JZD v kraji, malovali na silnice protikomunistická hesla. Jednou z velkých akcí bylo provedení bombového útoku na budovu okresního sekretariátu KSČ v Sedlčanech. Výbuch v noci ze 2. na 3. července 1949 zcela demoloval místnost, do níž byla výbušnina vhozena. Událost na Sedlčansku vyvolala značný ohlas. Ještě větší rozruch způsobila demolice sekretariátu KSČ v Milevsku v květnu roku 1950, při níž zahynul příslušník SNB Josef Skopový.


V průběhu let 1949-1954 se Černý lev 777 několikrát pokusil o navázání spojení se zahraničím. Státní bezpečnost se dlouho organizaci nemohla dostat na stopu. Až na základě udání příslušnice SNB došlo v letních měsících roku 1954 k velkému zatýkání.


Veřejný proces se uskutečnil v Milevsku v říjnu roku 1954. J. Řezáč, J. Sirotek a B. Šíma byli odsouzeni k trestu smrti a ostatní členové skupiny k dlouholetým trestům v komunistických lágrech. Rozsudek trestu smrti byl vykonán 10. února 1955 ve Věznici č. 2 v Praze na Pankráci. Ovšem pro komunistický režim platilo, že pykat za "politické zločiny" musel nejen údajný viník, ale i jeho nejbližší. Manželka, děti, rodiče…Perzekuce postihly i celou řadu dalších osob, které byly odsouzeny v dalších procesech a od soudů odcházely rovněž s vysokými tresty. Procesy plnily i propagandistickou a zastrašovací úlohu.Tomáš Bursíksouvisející texty:

politické procesy v 50. letech

seznam popravených

typy JZD

KSČ

úvodní strana části


autor textu: Tomáš Bursík

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.