www.TOTALITA.cz

Potrestaní hrdinové:
Jan Kostohryz, letec RAF, velitel 311. peruti

Jan Kostohryz byl jedním ze zakládajících příslušníků 311. čs. bombardovací peruti britského královského letectva (RAF - Royal Air Force) a po odcházejícím Josefu Šejblovi byl ustanoven jejím posledním válečným velitelem. Obdržel, jako jediný čs. bombardovací letec, britský řád DSO (Distinguished Service Order) - Řád za významné služby.


Po skončení války přiletěl do ČSR, aby připravil podmínky pro přesun čs. letectva. Dne 13. 1. 1948 vstoupil do KSČ, byl sice odvolán z funkce velitele Leteckého pluku 25, ale jinak povýšil (1. 10. 1949 se stal plukovníkem generálního štábu). Avšak v rámci očisty armády a odstraňování potenciálně nebezpečných a nespolehlivých důstojníků byl od června 1950 přemístěn na Vysoké vojenské učiliště Praha jako starší učitel na katedře letectva, zůstal tam však pouze 3 roky.


Jak vyplývá z vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti (archivní číslo V-2247 MV, uložený v Archivu bezpečnostních složek MV), byl zatčen 15. 6. 1953 a odvezen do věznice na Ruzyň. Ze strany vyšetřovatelů byl pak podroben brutálnímu fyzickému i psychickému nátlaku a byl nucen vypovídat i to, co nebyla pravda.


Dle jeho slov byl u hlavního líčení v depresi a v pocitu ponížení přijal rozsudek, který nabyl právní moci dne 3. února 1954. Na základě tohoto rozsudku byl odsouzen k 16 letem vězení za zločin velezrady a vyzvědačství, dále ke ztrátě občanských práv, k propadnutí jmění ve prospěch státu (navíc byl povinen nahradit náklady trestního řízení), samozřejmě byl také degradován na vojína. Následujících téměř sedm let pracoval v uranových dolech na Jáchymovsku a ve věznici v Leopoldově.


Propuštěn na svobodu byl na základě amnestie v roce 1960. Ještě v roce 1964 byla jeho žádost o revizi trestního řízení odložena jako neodůvodněná, pracoval jako betonář, horník a topič. V roce 1969 byl rehabilitován a zproštěn v plném rozsahu původní obžaloby, byla mu vrácena i hodnost plukovníka, což nebylo zcela obvyklé u letců RAF. Přesto se už k letectvu nemohl vrátit, po zbytek života byl stále objektem zájmu Státní bezpečnosti.


Na následky četných zdravotních potíží zemřel již ve věku 67 let.Xenie Penížkovásouvisející texty:

Jan Kostohryz (podrobněji)

RAF

úvodní strana části


autor textu: Xenie Penížková

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.