www.TOTALITA.cz

Tragédie v Koubalově Lhotě

Téměř na hranici okresů Příbram a Písek leží malá vesnice. Koubalova Lhota. Dne 14. února roku 1951 zde došlo k brutální vraždě předsedy MNV Vladimíra Mandíka. Vyšetřovatelé obvinili z vraždy tři místní rolníky Václava Junka, Aloise Lacinu a Karla Mášu. Státní soud je v březnu téhož roku poslal na smrt. Vinil je z vraždy člena KSČ, jejímiž členy byli také. Prohlásil je za vlastizrádce, protože zavražděný byl nejen komunistou, ale i předsedou MNV. Označil je za vesnické kulaky, jež svou činností vykořisťovali drobné rolníky, za nepřátele socializace vesnice. Pro takové mělo lidovědemokratické zřízení a jeho složky jediný možný trest: Smrt.


Vyšetřovatelé z Krajské správy ministerstva vnitra v Českých Budějovicích chtěli celý případ uzavřít co nejrychleji. Ovšem nepočínali si dobře. Celé vyšetřování a opatřování důkazů provedly neprofesionálně. Kromě doznání obžalovaných nebyly žádné přímé a rozhodující nepřímé důkazy zjištěny a provedeny. Ukázalo se, že při vyšetřování bylo použito fyzického a psychického nátlaku.


Státní soud proběhl 8. a 9. března 1951 v Milevsku. Senát Státního soudu řídil předseda Dr. Novák Státní prokuraturu zastupovali JUDr. Čížek a JUDr. Matušínská. Přelíčení se konalo v milevské sokolovně, do které bylo vpuštěno asi 600 osob. Vstupenky rozděloval OV-KSČ v Milevsku. Václav Junek, Alois Lacina a Karel Máša byli odsouzeni k trestu smrti.


Každý proces měl svou vnitřní logiku, motiv a záměr. Zde do popředí vystoupil jeden z těch nejběžnějších: Představit Junka, Lacinu a Mášu jako nebezpečné vrahy, kteří se nezastaví před ničím, jsou pro svou touhu po moci schopni zabít předsedu MNV, člena KSČ, jenž se celou svou osobností stavěl za socializaci vesnice, za vznik JZD a který veřejně upozorňoval na prohřešky vesnických boháčů. Logicky tedy následovaly tři absolutní tresty. To vše mělo za cíl vyvolat i veliký ohlas v kraji, zastrašit jeho obyvatele a přinutit je k aktivní účasti v procesu kolektivizace. Z velké části se záměr podařil. Otázka viny či neviny byla až na druhém místě. Rozsudek byl vykonán 16.března 1951 po páté hodině ranní v pořadí Máša, Lacina a Junek.



Tomáš Bursík



související texty:

Tragédie v Koubalově Lhotě

politické procesy v 50. letech

seznam popravených

typy JZD

KSČ

úvodní strana části


autor textu: Tomáš Bursík

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.