www.TOTALITA.cz

Obyčejný politický převrat

Před 59 lety se odehrálo tzv. "slavné únorové vítězství pracujícího lidu", které ovlivnilo osudy (ale i životy) nejen tehdejších současníků, ale i mnoha následujících generací. A do určité míry ovlivňuje naše osudy dodnes. O žádné vítězství lidu však tehdy vůbec nešlo, byl to obyčejný politický převrat, kdy část národa, tzv. dělnická třída, byla zneužita k prosazení mocenských cílů skupiny komunistických politiků se Sovětským svazem za zády.


KSČ se na převzetí moci dlouhodobě připravovala. Za začátek tohoto procesu lze, dle mého názoru, považovat přijetí Košického vládního programu v květnu 1945. Součástí tohoto dokumentu bylo ustavení Národní fronty, ve které byly sdruženy jen čtyři politické strany. Ostatním nebyla povolena činnost.


Komunisté tak již od konce války kontrolovali své opravdové či domnělé protivníky. Agrární straně, jedné z rozhodujících politických sil v předválečném Československu, nebyla, pro podíl některých jejích představitelů na rozbití republiky v roce 1938, povolena činnost. Existence Národní fronty tak znamenala konec volné soutěže politických stran, která je základní podmínkou existence demokratického systému.


Jiným důležitým předpokladem únorového vítězství byla dokonalá infiltrace členů KSČ a jejich sympatizantů do bezpečnostních složek. Ve všech poválečných vládách byl ministrem vnitra komunista Nosek, který z Bezpečnosti postupně vytvořil významný nástroj KSČ v boji o moc ve státě. Vždyť i spouštěcí událostí Února 1948 se stal jeho rozkaz o odvolání některých nekomunistických velitelů SNB a jejich nahrazení komunisty.


Rekonstrukce vlády, kterou prezident Beneš pod bezprecedentním nátlakem 25. února podepsal, byla jen důsledkem událostí, které probíhaly v podhradí.


V Praze již Lidové milice obsazovaly továrny, Bezpečnost zatýkala odpůrce KSČ, přepadávala sekretariáty ostatních politických stran. Střílelo se do občanů, kteří šli podpořit Beneše a hrozilo nebezpečí občanské války.


Gottwald byl připraven a v únoru 1948 využil příležitost. Prezident, vědom si všech rizik, nahrazení nekomunistických ministrů podepsal. Nešlo o demokratické převzetí moci, jak nám bylo 40 let podsouváno. Byl to obyčejný politický převrat.Tomáš Vlčeksouvisející texty:

Únor 1948

Národní fronta

Agrární strana

Sovětský svaz

Lidové milice

Josef V. Stalin

Edvard Beneš

Klement Gottwald


úvodní strana části


autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.