www.TOTALITA.cz

Kterak StB Járu Cimrmana hledala…

V roce 1982 zjistili příslušníci Státní bezpečnosti, že v Praze provozuje protistátní činnost jistý Jára Cimrman, a to v divadelní hře "Lijavec". Byť je v ní de facto hledán, jak si pečlivě zapsali do svých deníčků: "Hra je situována do blíže neurčeného času (pravděpodobně začátek století) a jejím základním tématem je hledání … J. CIMERMANNA v chudobinci. Zde v dialozích dochází k narážkám a invektivám proti soc. zřízení v ČSSR…"


Nelenili a založili na jednoho z autorů této hry, Zdeňka Svěráka, signální svazek, nazvaný rádoby vtipně "Sprcha". Z toho je vidět, že Cimrmana vskutku nepodceňovali. Signální svazek byl totiž zakládán pouze na ty osoby, které prokazatelně působily proti totalitnímu režimu, a cílem Státní bezpečnosti v tomto případě bylo tuto činnost eliminovat, případně zcela přerušit a dotyčné pokud možno nějakým způsobem perzekvovat.


K tažení proti Cimrmanovi využívali jednak svých spolupracovníků (užívali krycích jmen ARZEN, DLOUHÝ, KŘÍŽ a VONDRA), kteří jim pečlivě donášeli vše, co o hře "Lijavec" zjistili, jednak vsadili na telefonní odposlech a rovněž na vlastní pozorování.


Je vpravdě historickou zásluhou Járy Cimrmana, že se v říjnu a v listopadu 1982 spolupodílel na "zkulturnění" tří příslušníků odboru 2a Správy StB Praha, ppor. Musila, ppor. Sklenáře a nstržm. Miklušáka, kteří představení v bránickém divadle navštívili. Ppor. Musil si poznamenal: "Celkový ráz tendenčně zaměřený jasně uváděl markantní invektivy namířené proti socialistickému zřízení… a práci bezpečnostního aparátu. Toto lze zaznamenat ve scéně v chudobinci, která paroduje StB zesměšňujícím způsobem, což má patřičný negativní dopad na obecenstvo."


"Patřičnému negativnímu" dopadu této hry zamezila StB na podzim následujícího roku: hra byla stažena z repertoáru a Z. Svěrák důrazně upozorněn "na nutnost zvýšení ideové hodnoty textů".


A co Jára Cimrman? Nenašli, holoubkové, nenašli… Po celou dobu se totiž domnívali, že se jmenuje CIMERMAN nebo CIMERMANN nebo také CIMMERMAN.Vladimíra Vaníčkovásouvisející texty:

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

seznamy StB   MV ČR

úvodní strana části


autor textu: Vladimíra Vaníčková

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.