www.TOTALITA.cz

Proměny cenzury 1953 - 1989

V roce 1953 byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) podle vzoru moskevské centrály Gavlitu. Jejího náčelníka schvaloval ministr vnitra. Počty cenzorů postupně dosáhly 270 stálých pracovníků a 250 externistů z okresních aparátů KSČ. Dle usnesení a interních pokynů orgánů vládnoucí strany hlídali informace spadající pod státní tajemství i "ve věcech obecného zájmu". Úkolem novinářů bylo prosazování politiky strany. Pokud do médií pronikl vlastní názor publicisty, který zadání neodpovídal, následovaly sankce.


Pod tlakem liberálních komunistů a nestraníků HSTD v roce 1966 zanikla a vznikla Ústřední publikační správa (ÚPS). V její pravomoci bylo již pouze pozastavení tajných informací a vedení redakcí mohlo požádat o přezkoumání oprávněnosti cenzorského zásahu soud. Po červnovém sjezdu spisovatelů v roce 1967, v dusné atmosféře onoho podzimu, se však konzervativní členové KSČ opět postarali o likvidaci kritiky v médiích.


Od února 1968 již redaktoři začali informovat svobodně. Čtvrtého března předsednictvo ÚV KSČ zrušilo ÚPS a legislativně cenzuru zrušilo Národní shromáždění koncem června. Po srpnové okupaci 1968 volila moc jiné formy dohledu nad tiskem, rozhlasem a televizí. Již 30. srpna byl zřízen Úřad pro tisk a informace, poté Vládní výbor, údajně přechodně cenzuru obnovilo Národní shromáždění, zapovězeno bylo slovo okupace, z médií mizela kritika, následovaly první výměny vedoucích pracovníků, zřízení útvaru při ÚV KSČ pro řízení médií aj.


Po nástupu Gustáva Husáka do funkce prvního muže KSČ se zákazy časopisů a výměna lidí stupňovaly včetně např. znovuzavedení a rozšíření tzv. kádrových pořádků, korupce ve formě odměn "za angažovanost" (dle usnesení KSČ na návrh Vasila Biľaka z roku 1970), v ČST uzavírání smluv s Federálním ministerstvem vnitra na výrobu žádoucích (lživých) pořadů i účasti pracovníků MV v Ústřední redakci armády, bezpečnosti a brannosti.


Pokus o kritiku byl i v období perestrojky především v televizi likvidován. Stroze zmíněné mocenské praktiky přetrvaly v podstatě až do listopadových událostí 1989.Jarmila Cysařovásouvisející texty:

cenzura

tiskový odbor FMV

Ústřední redakce ABaB Československé televize

KSČ

Vasil Biľak

Gustáv Husák

úvodní strana části


autor textu: Jarmila Cysařová

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.