www.TOTALITA.cz

Byli zde také

Vlasovci - známe je z fotografií a záběrů, pořízených během pražského květnového povstání. Tu a tam rozesmátí, popíjející kořalku, jinde vážní, v očekávání dnů příštích. Zrádcové v řadách sovětských zajatců bojujících na straně hitlerovského Německa. Tak byli prezentováni. Přicházeli z celého Sovětského svazu - z Litvy, Ukrajiny, Gruzie, Běloruska, Ruska. Kozáci z Kubáně, Donu, Těrska, Sibiře i tisíce příslušníků národů Kavkazu.


Jejich velitelem byl bývalý generál Andrej Vlasov (1900 - 1946). Většinovým důvodem všech byla osobní nenávist vůči Stalinovi. "Zrádci, kteří složili zbraň, budou zbaveni občanských práv, a tedy jako by neexistovali" (J. V. Stalin).


Oficiální pojmenování by mělo znít - příslušníci ozbrojených sil KONR (Komitét pro osvobození národů Ruska). Zkratku ROA - Ruská osvobozenecká armáda (v azbuce POA) si vymysleli sami Němci někdy v roce 1943. Další vojáci ROA pocházeli ze zbytků SS Sturmbrigade R.O.N.A. I přes to, že Německo válku prohrávalo, stále nacházeli důvod proti Sovětskému svazu bojovat.


Koncem války byla větší část Vlasovovy armády soustředěna v Čechách. Stala se předmětem kalkulací některých protektorátních politiků i odboje, usilujícího o převzetí moci v českých zemích před příchodem Rudé armády. Za Květnového povstání českého lidu navázalo velení Vlasovců kontakty s vojenskými veliteli povstání. Ve dnech 6. - 7. 5. 1945 zasáhla pak část jedné divize Vlasovců do bojů v Praze na straně povstalců. Dne 7. 5. však rychle ustoupila ve snaze dostat se do amerického zajetí. Ti, kteří by to nestihli, věděli, co je čeká. Ale ani ti, kteří to stihli, Sovětům neunikli. Většina jich byla zajata. Generál Vlasov a jeho spolupracovníci byli odsouzeni jako zrádci a popraveni.


Vlasovci nebyli ani dobří ani špatní. Každopádně, existovali a měli k tomu své důvody. Jejich přítomnost povstalecké Praze pomohla, o tom se diskutovat nedá. Po dlouhá desetiletí nám byla zamlčována stejně tak, jako další části našich dějin.


Stojí také za úvahu, proč některé státy Ruské federace přistupují k oslavám 9.5. tak vlažně. Jejich občané totiž více vzpomínají na léta sovětského teroru, který byl jedním z důvodů služby třeba právě v ROA, než na službu a vítězné tažení v Rudé armádě.Alexandra Stuškovásouvisející texty:

Josif Vissarionovič Stalin

Josef Smrkovský  (díky jeho roli během květnového povstání 1945)

SSSR

úvodní strana části


autor textu: Alexandra Stušková

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.