www.TOTALITA.cz

Televize nástrojem totalitní moci

V květnu 1953 začala u nás vysílat televize. Protože neměla předúnorovou demokratickou tradici jako rozhlas a tisk, byla na nejlepší cestě stát se nástrojem propagandy komunistické moci. Přesto však KSČ její význam zpočátku nedoceňovala, neboť v té době nebylo mnoho majitelů televizorů. Televizní program byl proto zpočátku chápán jako kulturní a vzdělávací.


Až v září 1957 přijali vedoucí pracovníci Čs. televize tajnou rezoluci s požadavkem na větší bojovnost propagandy, dovednější prezentaci budovatelských úspěchů a boj za socialistickou morálku, ale také za lepší politickou výchovu tvůrčích pracovníků. V počáteční personální nouzi nebylo členství v KSČ podmínkou - až když byly v roce 1958 vyhlášeny třídně politické prověrky, tak každý, kdo neměl správný "třídní původ" či ideově pochybil, musel z televize odejít na tzv. "dělnickou převýchovu" do továrny.


V květnu 1960 konstatovalo ÚV KSČ podřízenost televize komunistické straně, což bylo stvrzeno v prvním zákonu o Čs. televizi z ledna 1964: "Televize svou činností, založenou na politice Komunistické strany Československa, provádí masově politickou a výchovnou práci."


Koncem 60. let se poměry v Čs. televizi postupně liberalizovaly. S nástupem Dubčeka do vedení KSČ v lednu 1968 už tvůrci a zpravodajové neváhali a postavili se do čela začínajícího demokratizačního hnutí ve společnosti a podpořili novou politiku KSČ. Proto se 21. srpna 1968 televize postavila za legální vládu a reformní komunisty. Protiokupační vysílání, jakož i svobodné vysílání v celém roce 1968 a na počátku roku 1969, tvoří nejslavnější období v historii naší televize.


To druhé přišlo v listopadu 1989, kdy nespokojenost zaměstnanců televize s postojem vedení televize k událostem v Praze, vedla ke vzniku stávkového hnutí, které denně tlačilo na vedení, aby uvolnilo cestu k objektivnímu a vyváženému zpravodajství. Toho bylo dosaženo poměrně brzo - již za pět dnů Čs. televize ve svém vysílání srovnala krok se společenským děním v Československu. Koncem listopadu 1989 pak přestala být řízena ústředním výborem KSČ.Daniel Růžičkasouvisející texty:

sdělovací prostředky

ideologická propaganda v Čs. televizi

kultura zaživa pohřbená - TV tvorba

Čs. televize po Srpnu 1968

role Čs. televize během Pražského jara

situace v Čs. televizi - 21.8.1968

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

cenzura

úvodní strana části


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.