www.TOTALITA.cz

Vražda generála

O osudu generála Heliodora Píky rozhodl ústřední výbor komunistické strany. Zinscenovaný politický proces organizoval generál Bedřich Reicin spolu s prokurátorem JUDr. Karlem Vašem. Na neveřejném jednání Státního soudu v Praze byl 28. ledna 1949 generál Píka odsouzen k trestu smrti provazem. Protestovala rodina, obhájce, francouzský velvyslanec i místní národní výbor v Píkově rodné Štítině. Heliodora Píku, zbaveného generálské hodnosti, popravili časně ráno 21. června na dvoře věznice na Borech v Plzni.


Heliodor Píka vstoupil do armády po maturitě v roce 1915. Bylo mu osmnáct, v Evropě zuřila první světová válka a on šel bojovat za habsburského císaře Františka Josefa. Dlouho mu věrný nezůstal. Přešel do ruského zajetí a stal se legionářem. V třicátých letech byl vojenským atašé v Rumunsku, organizoval přechod československých občanů do emigrace a pomáhal židovským uprchlíkům. V roce 1941 se stal náčelníkem československé vojenské mise v Sovětském svazu.


Marie Píková musela po zatčení manžela opustit Prahu, o jeho smrti se dozvěděla z Rudého práva. Syn, Milan Píka, který za války sloužil u anglického letectva a po návratu do vlasti začal studovat práva, byl vyhozen z armády i ze školy. Při setkání s otcem před popravou mu slíbil, že jeho jméno očistí. Z jeho iniciativy byl v roce 1968 generál Píka rehabilitován a rozsudek v plném rozsahu zrušen. Mladá fronta otiskla článek Věry Petrové "K vraždě generála", kde byla poprvé zveřejněna fakta o odpovědnosti prokurátora Karla Vaše za justiční vraždu. Po sovětské okupaci bylo vyšetřování zastaveno, šéfredaktora a novinářku vyhodili z práce, Milan Píka odešel na Slovensko.


Karel Vaš byl postaven před soud až v roce 2001. Ten ho uznal vinným a odsoudil k sedmi letům vězení, ale vyšší soud jednání zastavil, protože trestný čin už byl v roce 1994 promlčen. Poslední žijící viník unikl trestu, a necítil ani potřebu se za své činy přítomnému Milanu Píkovi omluvit. Omluvil se mu jen jediný člověk. Nečekaně k němu přistoupil, objal ho a se slzami v očích řekl: "Je mi to opravdu moc líto, za celou rodinu se vám omlouvám... jsem syn Bedřicha Reicina... byla to vražda!"Milan Krejčiříksouvisející texty:

Heliodor Píka

proces s Heliodorem Píkou

poprava statečného muže

úvodní strana části


autor textu: Milan Krejčiřík

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.