www.TOTALITA.cz

období normalizace
od dubnového pléna 1969 k XIV. sjezdu v roce 1971

Okamžitě po převzetí moci ve straně, a vlastně i ve státě, přikročil Husák k tzv. konsolidaci poměrů ve společnosti.pět základních směrů této konsolidace:

  • obnovení jednoty strany na základech marxismu-leninismu, tj. obnovení starého pojetí centralismu a opuštění Akčního programu;
  • obnovení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti, v masových organizacích, složkách NF, státních orgánech atd.
    Znamenalo to opět prosazení zásady, že KSČ má právo výběru a rozmisťování funkcionářů v organizacích NF, a určení jejich činnosti;
  • řešení ekonomických problémů plným odvoláním plánů reformy - likvidací samostatného rozhodování jednotlivých podniků;
  • konsolidace státních orgánů jakožto nástrojů normalizace;
  • obnovení přátelských svazků a získání důvěry stran a státních orgánů ostatních socialistických zemí.


dokument  "Poučení z krizového vývoje ..."

Základem normalizačního programu se stalo vypracování analýzy přednesené na poradě vedoucích pracovníků KSČ 10-11.12.1970.


Na 1500 stránkách textu bylo věnováno ideologickému zdůvodnění sovětské invaze a nastupující normalizace.


Shrnující dokument ve vešel do dějin pod názvem "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti od XIII.sjezdu KSČ".


Tento dokument prezentoval intervenci jako "bratrskou a internacionální pomoc" a československé události 1968-69 jako "kontrarevoluci".první výročí okupace

V den prvního výročí intervence došlo v mnoha městech k rozsáhlým protestním demonstracím. Proti demonstrantům tvrdě zasáhly represivní složky a došlo k obětem na životech. Vládní představitelé, mezi nimiž byli dosud i tzv. "muži Ledna", nasadili proti manifestantům ozbrojené složky SNB, Lidové milice a armádu. Na ulicích se opět objevila vojenská vozidla, tentokrát to však nebyla okupační, ale vlastní.


Čs. televize vysílala v těchto dnech (18.8., 19.8., 20.8., 21.8., 22.8., 23.8., 24.8.) pod tlakem vedoucích složek KSČ. Byla učiněna opatření, aby ve vysílání v den výročí okupace nedošlo k "provokacím".Dubček podepsal "pendrekový zákon"

Tyto události byly využity k tvrdším metodám uskutečňování normalizace. Již 22. srpna 1969 schválilo FS zvláštní zákonné opatření č. 99/1969 Sb., které vstoupilo do povědomí coby tzv. "pendrekový zákon".

začátek stranických čistek

Na jednání ÚV KSČ (25.-29.9.1969) byla zrušena všechna usnesení ÚV KSČ ze srpnových dnů 1968 a tzv. "Vysočanský sjezd" byl prohlášen za nelegální. Došlo k prvnímu vylučování tzv. pravicových revizionistů ze strany a bylo rozhodnuto o tzv. "výměně stranických legitimací" - což v praxi znamenalo zahájení stranických čistek.čistky v pražské organizaci KSČ

Návštěva československé stranické a vládní delegace v SSSR 20.- 28.10.1969 se nesla v duchu moskevského diktátu. Sověti zde jmenovali další osobnosti, které musely okamžitě opustit politickou scénu. Jednalo se zejména o vedení pražské organizace, která se nejaktivněji podílela na tzv. obrodném procesu. Toto vedení bylo odstraněno a nahrazeno oddanými stalinisty v čele s A. Kapkem.čistky ve vládě

28.1.1970 je zbaven funkce předseda vlády O. Černík (23.6.1970 odvolán i z vlády) a je nahrazen bývalým ministrem vnitra Novotného éry L. Štrougalem. Dochází k výměně na rezortech ministerstva vnitra, financí, zemědělství a výživy, zahraničního obchodu a dopravy.další "soudružská" návštěva

Počátkem května 1970 navštívila ČSSR sovětská stranická a vládní delegace v čele s L. Brežněvem a A. N. Kosyginem. 6. května 1970 byla podepsána na příštích 20 let "Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR".


Tento akt znamenal praktické uznání vazalské závislosti na Sovětském svazu, neboť dokument obsahoval rovněž tajný dodatek o výsadách sovětského vojenského kontingentu na našem území.čistky pokračují ...

Okamžitě po Brežněvově odletu začala nová vlna čistek. Již na zasedání ÚV KSČ ve dnech 25.- 26.6. 1970 byla projednána tzv. "otázka sociálního složení strany a přijímání nových členů". Do ÚV byli kooptováni členové tzv. zdravého jádra a bylo potvrzeno vyloučení A. Dubčeka z KSČ.


Zároveň došlo k čistkám v ostatních stranách, organizacích NF a ve společnosti.

Vítězství normalizátorů ve všech sférách společnosti potvrdil XIV. sjezd KSČ v květnu 1971 a následné volby do zastupitelských orgánů ve dnech 26.-27.11.1971.

Normalizační vedení tak dosáhlo opět vysokého stupně byrokratizace státního aparátu. Likvidovalo opoziční stranickou i bezpartijní inteligenci ve vědě, kultuře a umění, absolutizovalo moc stranické nomenkratury. V důsledku toho se snížila úroveň řízení státu ve všech složkách - ekonomikou počínaje a politickým vedením konče. Dalším důsledkem byla postupná izolace celé společnosti od ostatního světa zejména na poli technických a společenských věd.související texty:

Pražské jaro 1968

Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka


období normalizace - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.