www.TOTALITA.cz

období normalizace
vznik disentu

zatýkání nepohodlných osob

Na počátku sedmdesátých let dochází k zatýkání těch, kteří otevřeně stavěli proti nástupu normalizačního režimu.


Již na sklonku roku 1969 byli zatčeni Jan Tesař, Rudolf Battěk a Luděk Pachman, kteří zaslali dopis ústavním orgánům, ve kterém žádali neustupovat od tzv. polednové politiky. Po roce byli všichni bez soudu opět propuštěni.


V sedmdesátém roce však již došlo k prvním politickým procesům. Na jeden rok byl odsouzen generál Václav Prchlík.


V lednu tohoto roku byla "odhalena" tzv. trockistická organizace a její členové byli pozatýkáni. Nejvyšší trest - 4 roky - dostal tehdejší profesor průmyslové školy Petr Uhl.


Další proces byl namířen proti evangelickým intelektuálům. Odsouzeni byli filozof Ladislav Hejdánek a Jan Dus.


Vlna perzekucí vyvrcholila v roce 1972, kdy bylo odsouzeno několik skupin, které se pokoušely vydávat strojopisné či cyklostylované politické tiskoviny. K nejvyšším trestům - šest a půl roku - byli odsouzeni sociolog a bývalý pracovník KV KSČ Jaroslav Šabata a bývalý rektor Vysoké školy politické historik Milan Hübl, který býval osobním přítelem Gustáva Husáka.

vznik samizdatu

Z těchto důvodů se mnozí opoziční představitelé stáhli do oblasti nepolitické činnosti. Spočívala v psaní odborných studií, sborníků a knih - zprvu tzv. "do zásuvky". Později byly rozšiřovány strojopisně. Vznikl tak tzv. samizdat. Nejznámější samizdatové edice Petlice a Expedice vydaly za dobu své činnosti stovky titulů.Plastic People of the Universe

Další oblastí nezávislé nepolitické činnosti byla aktivita mladých hudebníků, jednalo se o rockové kapely, folkové skupiny, písničkáře a undeground.


Jejich činnost byla úřady zakazována a omezována. Proto se tyto skupiny uzavřely do bytů, na soukromé pozemky či do malých klubů.


V polovině roku 1976 po festivalu tzv. "druhé kultury" v Bojanovicích dochází k zatčení členů undegroundové skupiny Plastic People of the Universe. Hlavním důvodem bylo používání vulgárních slov, což bylo tzv. "v přímém rozporu se socialistickou kulturou".


Na jejich obranu se postavil Jaroslav Seifert, Václav Černý, Jan Patočka, Karel Kosík, Václav Havel, Ivan KlímaPavel Kohout.související texty:

disent

Charta 77

VONS


období normalizace - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.