www.TOTALITA.cz

období normalizace
Čs. televize v lednu 1969

ÚV KSČ vydal 3. ledna prohlášení o "odpovědnosti sdělovacích prostředků při ovlivňování veřejného mínění." O tři dny později pak byl předložen "Návrh opatření ke zlepšení stranického a státního řízení tisku, rozhlasu a televize".
7. ledna se předsednictvo ÚV KSČ usneslo:

  • na schvalování jednotlivých relací politické publicistiky;
  • na týdenním projednávání programu rozhlasu a televize;
  • na vypracování informačního systému pro ovlivňování sdělovacích prostředků;
  • určilo pořadí, v němž budou jeho členové vystupovat v televizi.

V průběhu lednového pléna ÚV KSČ se na protest proti cenzuře a rozšiřování časopisu Zprávy těžce popálil student Jan Palach, jenž o tři dny později zemřel.


Ve vypjaté atmosféře, kdy hrozily další živé pochodně, odvysílala televize 22. ledna živý pořad "Slovo ke dni - Štafeta televizních publicistů", kde se před kamerou sešlo 12 reformních televizních publicistů. Každý z nich vyslovil svůj názor a rozloučil se s diváky. Ještě ten večer jim bylo řečeno, že hovořili sice "krásně, ale další vystupování v televizi už není žádoucí".


Vláda se 24. ledna usnesla na "Okamžitých opatřeních v Čs. televizi, Čs. rozhlase a v tisku". Řediteli programu Čs. televize byla nařízena dovolená. Byl zřízen Ideový sbor "složený z politicky pevných zástupců aparátu ÚV KSČ", který měl mj. projednávat programové plány. Ve zpravodajství byla zavedena osobní kontrola všech zpravodajských relací vedoucími pracovníky televize. Několik nejznámějších publicistů a hlasatelů bylo nuceno nastoupit dovolenou, někteří měli být přesunuti do zahraničí a někteří dostali výpověď.související texty:

1968  září

1968  říjen

1968  listopad

1968  prosinec

1969  leden

1969  duben

1969  květen

1969  červen

1969  srpen


rok 1989 - Palachův týden objektivem TV zpravodajstvíČs. televize po Srpnu 1968

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.