www.TOTALITA.cz

období normalizace
Čs. televize v srpnu 1969
pondělí 18. 8. 1969     - Televizní noviny

Televizní noviny informují o celostátním aktivu předsedů základních organizací strany z průmyslu, stavebnictví a dopravy, komunistů - předsedů závodních výborů ROH a příslušníků Lidových milicí, který se má konat 19. 8. v PKOJF. Čs. televize bude z aktivu vysílat přímý přenos.


  • předseda byra ÚV KSČ Lubomír Štrougal přijal delegaci ČKD Praha. Projednal s nimi mj. "některé závažné problémy současné politické práce v nejbližší době.";


  • v Ústí nad Labem proběhl krajský aktiv funkcionářů KSČ. Vedoucí tajemník severočeského KV KSČ ve svém vystoupení hovořil "o politické situaci u nás od ledna minulého roku a o úkolech strany v dalších obdobích".
  • aktiv komunistů ZO KSČ vojenského útvaru v Přerově přijal na dnešním jednání rezoluci "v níž se plně staví za současné hodnocení politické situace a vyjadřují odhodlání vystoupit proti všem projevům antisocialistických sil";


  • přehlídkou sovětské gardy byly dnes ve vojenském prostoru Mladá-Milovice zahájeny oslavy 100. výročí narození V. I. Lenina;


  • hlavním tématem dnešní porady ministra-předsedy Federálního výboru pro tisk a informace J. Havelky s šéfredaktory denního tisku, rozhlasu, televize a ČTK byl výklad usnesení vlád k zajištění klidu, veřejného pořádku a bezpečnosti v srpnových dnech;


  • tajemníci ÚV KSČ A. Indra a V. Biľak se v Moskvě postupně setkali s tajemníkem ÚV KSSS Katuševem. "Vyměnili si názory na otázky dalšího rozvoje styků mezi KSČ a KSSS".ve druhém vydání TN ve 22.40h

  • byli diváci informováni o celoslovenském shromáždění účastníků odboje a příslušníků LM u příležitosti 25. výročí Slovenského národního povstání.

  • Účastníci přijali rezoluci v níž prohlašovali:
    "nedopustíme žádný hazard s naší socialistickou vlastí, rázně odrazíme jakékoli pokusy, které by mohly narušit naší cestu k socialismu."


související texty:

TN 18.08.1969 (pondělí)

TN 19.08.1969 (úterý)

TN 20.08.1969 (středa)

TN 21.08.1969 (čtvrtek)

TN 22.08.1969 (pátek)

TN 23.08.1969 (sobota)

TN 24.08.1969 (neděle)


Čs. televize v srpnu 1969

Čs. televize po Srpnu 1968

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.