www.TOTALITA.cz

období normalizace
Čs. televize v srpnu 1969
sobota 23. 8. 1969     - Televizní noviny

v úvodu

promluvil k současné situaci místopředseda federální vlády K. Laco.


následovala reportáž s tímto komentářem:

"A nyní se dobře dívejte. Kontrarevoluční živly v akci - tak, jak je zachytila kamera jednoho z televizních reportérů. To je jejich humanismus, jejich demokracie. To je jejich lidská tvář. Vandalství, drancování, ničení, žhářství, hysterie a vraždy. To je kontrarevoluce. Ano, dlouho jsme se tomuto slovu vyhýbali, dlouho tomu mnoho lidí nevěřilo. Anebo mnozí také nechtěli věřit? Nezapomeňte: nejdříve drobné potyčky, pak útoky na veřejné činitele, rozbíjení výkladních skříní, stavění barikád, ničení a drancování a nakonec zabíjení. To je kontrarevoluce. Neprošla a neprojde."

poté TN přinesly ohlasy, kterým předcházel text:

"Dnes je již v těchto místech Prahy naprostý klid a pořádek. Ještě před několika dny tomu tak nebylo. Výkladní skříně nemohly samozřejmě odolat úderům dlažebních kostek, co však bylo daleko horší, došlo i k mnoha zraněním a bohužel, i ke ztrátám na lidských životech. Proč? Na to budou muset dát odpověď viníci. Nyní však hovoří ti, kteří jednání nezodpovědných živlů odsuzují."


  • na ÚV KSČ docházejí stanoviska pracujících k současné vnitropolitické situaci;


  • náčelník Hlavní politické správy ministerstva národní obrany genpor. Fr. Bedřich pozval dnes na "přátelskou besedu velitele a politické pracovníky ČSLA, kteří se zúčastnili likvidace nepokojů vyvolaných kontrarevolučními živly. Velitelé sdělili své poznatky z průběhu likvidace protisocialistických akcí";


  • na pozvání předsedy sovětského výboru pro rozhlas a televizi při Radě ministrů SSSR N. Mesjaceva, odcestoval do Moskvy ústřední ředitel Československého rozhlasu B. Chňoupek.


související texty:

TN 18.08.1969 (pondělí)

TN 19.08.1969 (úterý)

TN 20.08.1969 (středa)

TN 21.08.1969 (čtvrtek)

TN 22.08.1969 (pátek)

TN 23.08.1969 (sobota)

TN 24.08.1969 (neděle)


Čs. televize v srpnu 1969

Čs. televize po Srpnu 1968

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.