www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
ing. Vladimír Hradec:   "HISTORIE NÁS UČÍ:   ZAPOMENOUT ZNAMENÁ OPAKOVAT !"


Vážení čtenáři,


byl jsem požádán, abych napsal něco o událostech roku 1948, z mého pohledu na minulost.


Jsem velice znepokojen skutečností, že současná mládež je cíleně neinformována o událostech, které předcházely roku 1948 a událostech následujících, až do roku l968. Připadá mi to, jako by kdosi vyhlásil embargo na informace o realitě tehdejší doby.


Stále jenom slyším: " V roce 1968 přepadli Sověti Československo a začal zde převeliký útlak." To není pravda! V porovnání s rokem 1948 zde byla úplná svoboda, neboť mnoho lidí, pronásledovaných komunisty v letech l948-1968, přestalo mít potíže.


Co se dělo do té doby, o tom nikdo nic neřekne. Nanejvýš slyším: "To všechno Sověti a jejich poradci." Je to snaha zamlžit realitu té doby a teror svést na cizince. Nikoliv Sověti, ale Češi sami, tedy komunisté, prováděli teror proti svým spoluobčanům. Byli zde určitě sovětští poradci, ale ti doporučovali, stejně jako v Polsku a v dalších státech Varšavské smlouvy. Poradci radili a komunisté vykonávali.


I na ministerstvu vnitra (píše pan Frolík) měli sovětští poradci strach z českých komunistů! I současní politici všechno svádějí na Sověty. Omyl! Již před druhou světovou válkou sdělil komunistický poslanec Gottwald ostatním poslancům, že se jezdí do Moskvy učit, jak jim zakroutit krkem. Poslanci se smáli, on to myslel vážně a uskutečnil to.


Po roce l945 si občané tohoto státu hráli na demokracii a svobodu, zatímco komunisté připravovali, jak zotročit celý národ. Připomenu vám jména centra KSČ: Slánský, Gottwald, Zápotocký, Široký, Dolanský, Čepička, Bacílek, Kopecký, Novotný. V soc. demokratické straně Zdeněk Fierlinger a k tomu Krajské výbory KSČ, městské organizace atd. Tito vyhlásili "třídní boj", "Kdo nejde s námi, jde proti nám" a hned bylo 60 % obyvatelstva "třídním nepřítelem". Zrealizovali novodobé otroctví.


Oni to byli, kteří našli mezi Čechy spolupracovníky - komunisty, kteří za sliby, že nebudou muset pracovat, jen "vládnout" a budou mít možnost si nakrást z majetku "třídního nepřítele", konali zlo. Oni to byli, kdo udělal v únoru 1948 ozbrojené povstání. (Tajně vycvičená a vyzbrojená Lidová milice - ozbrojená pěst KSČ). A pak odrátovali celou republiku proti vnitřnímu nepříteli.


Každý, kdo nechtěl být otrokem a chtěl utéct, musel být buď zabit, nebo zavřen, aby pracoval pro cíle KSČ. Neboť on byl ten třídní nepřítel. Práce byla trestem. (Podle základního hesla členů KSČ: Práce je poslední zoufalý pokus , jak získat prostředky k životu.)Abychom si přesněji ujasnili nástup teroru prováděného komunisty:


rok 1944:

Přijetí Košického vládního programu. Příprava.

Rozhodující ministerstva obsadili komunisté:
předseda vlády Gottwald, ministr vnitra Nosek, ministr národní obrany Svoboda, ministr informací Kopecký, ministr zemědělství Ďuriš.rok 1945:

Chytání utečenců po roce l918 z Ruska. Jejich deportace do SSSR. Počet: tisíce.rok 1946:

Měnová reforma - zablokování vkladů. Pro členy KSČ bylo uvolněno ze zablokovaných vkladů 40 miliard Kč, pro ostatní pouze 3 miliardy Kč.

Komunisty řízené rozdávání majetku "okupantů".

25. května:
Volby. Komunisté v ČR 40,17 %, v SR 30,47 %

Od voleb cílené vyhazování bývalých vojáků západní i východní armády ze všech vedoucích míst. Obsazování míst v policii členy KSČ. V roce 1948 bylo již ve Sboru národní Bezpečnosti (policie) více než 50 % komunistů. (ministr vnitra - komunista soudruh Nosek).

Cílené získávání bývalých konfidentů gestapa za příslib nedotknutelnosti, na nejšpinavější činnost v plánech KSČ.rok 1947:

Počátek útoků proti katolické církvi v ČR, útok na řeckokatolickou církev na Slovensku.

Stalinův zásah do Marshallova plánu pro ČR.

Vydán zákon 55/1947 Sb. (Jeden ze šesti Ďurišových zákonů). Nucený výkup. Nejprve jen zemědělských výrobků a brzy nato i "výkup", bez zaplacení, všech strojů. Dle tohoto zákona byli zavíráni první "vesničtí boháči".rok 1948:

Začátek roku:
Tři pumové atentáty na nekomunistické ministry (nepovedly se).
Zřízena bezpečnostní pětka při ÚV KSČ (Slánský, Gottwald, Zápotocký, Široký, Kopřiva), bezpečnostní čtyřky při Krajských výborech KSČ, bezpečnostní trojky při Okresních výborech KSČ, které rozhodovaly s konečnou platností, kdo, kdy a jak bude likvidován ze společnosti. (Příkaz StB a soudu).

13. února:
Komunista, ministr vnitra soudruh NOSEK, vyhodil z velitelských míst policie nekomunisty a jmenoval jen komunisty.

25. února:
ozbrojený státní převrat, připravený a zorganizovaný ústředím KSČ. V noci obsadila milice KSČ státní úřady, pošty, nádraží. Vyhlášeno stanné právo. Zákaz nočního vycházení.

26. února do rána:
zastaveno vydávání všech nekomunistických novin a časopisů. (tiskárny byly obsazeny Lidovými milicemi).

26. února ráno:
z velících míst vyhozeni všichni důstojníci armády, kteří byli dříve v západní armádě. Totéž u policie.
Zveřejněno a vyhlášeno zřízení "Ústředního akčního výboru národní fronty!" Předseda komunista Alexej Čepička.
Vyhlášení "akčních výborů" na všech pracovištích. Již v 8.00 hod. ráno se tito členové "představovali" na Okresních výborech KSČ. Hned následné vyhazování "nepřátelských, reakčních studentů" z vysokých škol. Celkem vyhozeno 5 576 vysokoškoláků. Také tento den první "Znárodňování" majetku "třídních nepřátel". První zatýkání "Třídních nepřátel" KSČ.

26. února:
rozkol ve vedení ostatních politických stran. Část se rozhodla kolaborovat s komunisty, ostatní utekli do zahraničí. Naštěstí pro mnoho občanů, byli ještě v policii lidé, kteří včas varovali mnoho ohrožených a ti stačili utéct.

28. února ráno:
"pokus o sebevraždu " : Ministr spravedlnosti JUDr. Prokop Drtina.

10. března:
byl zavražděn (oficiálně spáchal "sebevraždu") ministr zahraničí Jan Masaryk.

březen:
všem nekomunistům byly odebrány zbraně.

duben:
vyhlášen zákon o zrušení církevního školství.

15. dubna:
Proticírkevní prohlášení předsedy ÚAV NF A. Čepičky. Útok proti církvi řídilo 8 členů předsednictva KSČ: Gottwald, Slánský, Čepička, Kopecký, Široký, Fierlinger, Clementis, Nejedlý.

červenec:
zpětné uzákonění Akčních výborů (zákon 213/1948 Sb.).

1. října:
Zřízeno 20 vojenských silničních praporů, kam nastoupili "politicky nespolehliví" branci a důstojníci, beze zbraně, jenom na práci. (Nový způsob internace.)

6. října:
vyhlášen zákon 231/1948 Sb. , legalizace třídního boje.

25. listopadu: vyhlášen zákon 248/1948 Sb. a tím zřízeny Tábory nucených prací (TNP). O zavření do těchto táborů rozhodovaly místní organizace KSČ.

konec roku:
Vyhlášena akce "B". Zabavení bytů "třídních nepřátel"pro zasloužilé členy KSČ. Z velkých měst bylo vyhnáno a vystěhováno tisíce rodin na venkov a do pohraničí.
Zatýkání vojáků zahraniční západní armády, vedoucích činitelů pražského povstání z roku 1945.
Zlikvidování většiny nekomunistických nakladatelství.
Pozatýkání některých představitelů tělocvičné organizace SOKOL.

do konce roku:
Pozatýkání představitelů tělocvičné organizace OREL.rok 1949:

od února:
útok na církve a kněze. Vše řídila komise ÚAV NF ve složení: Čepička, Široký, Ševčík, Kopecký, Petr, Šlechta. První zatýkání kněží. Představení některých klášterů byli pozatýkáni již dříve. Do konce roku bylo odsouzeno 140 kněží a 153 jejich "pomahačů".

Vydána směrnice o "třídním" rozpisu dodávek zemědělských výrobků od výrobců. Začal hon na zemědělce. Neboť "potraviny jsou zbraň" na ovládnutí lidí.

21. června:
zavražděn (popraven) ve vykonstruovaném procesu generál Heliodor Píka. (Hlavní činitelé a organizátoři této popravy: ÚV KSČ a Bedřich Reicin).

Akční výbor organizace SKAUT tuto organizaci, jako protisocialistickou, imperialistickou agenturu, zrušil.

podzim:
zrušeny potravinové lístky na potraviny.rok 1950:

V noci ze 13. na 14. dubna:
Přepadení všech klášterů v ČR. Internace, bez odsouzení, všech mnichů a jeptišek. Vykradení klášterů. 433 osob odsouzeno na dlouhá léta. 3 popraveni, 1 utlučen ve vyšetřovací vazbě i když byl již "zajatý" a bezmocný. Důvod: Podle plánu KSČ měla být církev "fasádou" Národní fronty. Arcibiskup Beran to odmítl: církev zůstane nestranická. Církve hlásili lásku k bližnímu, komunisté závist, třídní nenávist a třídní boj. Hlavní aktér: předseda ÚAV NF, člen ÚV KSČ Čepička.

27. června:
zavražděna (popravena) JUDr. Milada Horáková. (Rozhodl ÚV KSČ ve složení Slánský, Gottwald, Zápotocký, Široký, Kopřiva, Bacílek, Barák, Čepička, Dolanský, Kopecký, Novotný). Byla "třídním nepřítelem".

Zřízeny tábory PTP (pomocné technické prapory), kam byli povoláváni Ministerstvem národní obrany osoby politicky nespolehlivé - "třídní nepřátelé", na vojenskou službu bez omezení doby. (Určovaly místní organizace KSČ). (Autoři: komunisté ministr Čepička a Bedřich Reicin, náčelník 5. odd. MNO).

Začátek likvidace svobodných zemědělců a vytváření třídy zemědělských otroků. (Obdoba středověkých čarodějnických procesů). Kdo se nechtěl dát zotročit, byl "rozkulačen", tj. vše mu bylo ukradeno, on zavřen, rodina vyhnána ze vsi. Bez souhlasu KSČ nesměl zemědělec přejít do jiného zaměstnání. V JZD dělali pracovníci za 5 korun za den, zatímco v továrnách byly mzdy i 50 korun za hodinu.

Začátek likvidace řemeslníků. Kdo se nepodrobil, byl zavřen. (Lenin řekl: Malovýroba plodí kapitalismus dnes a denně a vede k vykořisťování). Byli to "třídní nepřátelé".rok 1951:

leden
obnoveny potravinové lístky. Následek likvidace zemědělců. (Genocida?)Je vhodné údaje slovní doplnit údaji ze statistik Ministerstva vnitra ČR. (Zpravodaj č. 3/2004 KPV):

1. V letech 1948 - 1968 bylo z politických důvodů "odsouzeno":
    1948 - 1951
    1952 - 1967


27 000 občanů
38 000 občanů2. Do táborů nucených prací (TNP), dle rozhodnutí místních organizací KSČ:
    od roku 1948 internováno (nyní vězení s dohledem)


186 000 občanů3. Do pomocných technických praporů (PTP) (ministerstvo národní obrany),
    dle posudků místních organizací KSČ, povoláno (nyní vězení s dohledem)


118 888 občanů4. V letech 1948 - 1968
    bylo popraveno, zavražděno, umláceno při "výsleších" nebo "zemřelo":
    bez zastřelených na hranicích
    z toho popraveno14 726 občanů
241 mužů
1 žena5. Na hranicích:
    zastřeleno (muži, ženy, děti)
    zabito elektrickým proudem
    chyceno (pak zavřeno)


174 občanů
80 občanů
není známo6. Oběti kolektivizace zemědělců:
    (všechen majetek zabaven, vyhnány celé rodiny)


35 000 rolníků7. Oběti kolektivizace řemesel:
    (všechen majetek zabaven, pronásledovány celé rodiny)


15 000 řemeslníků
Toto vše neudělali sovětští poradci, ale Češi. Komunisté, řízení Komunistickou stranou Československa. Ti vynalezli teror vůči spoluobčanům. Každý komunista v té době byl přímým účastníkem této občanské války, rozpoutané komunistickou stranou proti všem spoluobčanům - nekomunistům. KSČ neustále hlásila své heslo: "Kdo nejde s námi, jde proti nám." Bylo stranickou povinností udávat, t.j. ohlašovat "třídní nepřátele". Většina straníků toto s radostí a uvědoměním plnila.


Tedy shrnuto:

Byly statisíce pronásledovaných, neboť platilo pravidlo: Když byl jeden z rodiny zavřen, byla pronásledována celá rodina, včetně dětí, ať se odstěhovala kamkoliv. Tomu sloužilo kádrování. Statisíce okradených, desetitisíce vystěhovaných z měst a ze zemědělských usedlostí. Tisíce zabitých. Stovky popravených a zotročen celý národ. Do ciziny uteklo do r. 1968 celkem 255 000 občanů. Dostalo se k mým uším, že seznamy do roku 1952 ubitých občanů tohoto státu (při vyšetřování StB) byly skartovány.


V ČR bylo několik skupin občanů, kteří se nechtěli vzdát. Chtěli žít svobodně a chtěli bojovat proti zlu. Shlukovali se do velkých skupin. Byli však prozrazeni a mnoho z nich bylo popraveno. To bylo období, kdy Mašínové začali s ozbrojeným bojem jako odpověď na rozpoutání občanské války komunisty proti všem nekomunistům. Mašínové válku nevyhlásili. Jen se přizpůsobili metodám KSČ. Násilník rozumí jenom násilí. Je nutno si uvědomit, že komunismus neporazili písálkové, ale uzbrojili ho Američané.


Často slýchám obviňování "to všechno sovětští poradci". Snad. Ale vzpomínám si také na vyprávění spoluvězňů z Jáchymova. Byli to sovětští poradci v Jáchymově, konkrétně na Rovnosti, kteří honili s revolverem v ruce náčelníka tábora, pověstného komunistu Palečka, jehož cílem, jako správného komunisty, bylo vyvraždit "třídní nepřátele" - vězně. (Mukl = muž určený k likvidaci). Nedal jim stravu, někam zmizely potraviny. Sovětští poradci měli za úkol dodávat rudu a ne mrtvoly. Vězňů se zastali.


Byli to opět sovětští poradci, kteří zařídili, že vězni, kteří splnili pracovní normu na Jáchymově, dostávali tzv. ruský příděl potravin, zatímco česká správa Jáchymova chtěla raději vězně vybít, zničit hladem.


Byli to čeští dozorci, prověření komunisté, kteří páchali násilí. (Viz. svědectví lékaře v Leopoldově MUDr. Jiřího Krbce). Byli to čeští dozorci, kteří na lágrech organizovali kriminální živly, aby přepadali a tloukli politické spoluvězně.


Hovořil jsem se členkou KPV. Když byla v roce l949 zatčena pro převádění utíkajících lidí přes hranice, tak ji na "čtyřce" (Bartolomějská) odložili do sklepa na uhlí. Tam viděla ležet několik utlučených lidí na hromadě uhlí. To bylo upozornění, aby raději mluvila. Při výsleších ji vyšetřovatelé 4x zlomili čelist a několikrát rozbili nos na placku. Dodnes s ním má potíže. (Chci k tomu ale dodat, že i mezi dozorci byli lidé velice slušní a ohleduplní).


Byly také skupiny občanů, které si cíleně vybrala KSČ ve spolupráci s StB, jako oběti na zastrašení obyvatelstva. Např.: BABICE, což zorganizovala StB Uherské Hradiště. Tam příslušníci StB - komunisté zavraždili několik bezbranných lidí, kteří již byli v zajetí, tedy ve vyšetřovací vazbě. Vzpomeňte si na "domeček" na Hradčanech, ovládaný Bedřichem Reicinem. To bylo mrtvol!


Přijatý Zákon č.198/1993 Sb. §3 říká: "Odpor občanů proti tomuto režimu,, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty."


Je pro mne nepochopitelné, že v současné době mnoho lidí neodsuzuje rozpoutání občanské války komunisty, likvidování spoluobčanů, nechci říci "vraždění spoluobčanů", ale mnoho lidí odsuzuje ty, co se nechtěli dát zotročit nebo zabít, nebo ty, kteří raději volili životu nebezpečný útěk do ciziny. Jsou však ochotni vzdát čest všem, které se komunistům ZABÍT PODAŘILO. To bylo v této zemi tolik kolaborantů? Nebo ještě žije tolik občanů, kteří se těchto komunistických násilností a zvrhlostí sami zúčastnili? Pak se nedivím, že teď mají plná ústa lidských práv.ing. Vladimír Hradec
díl rozhovoru:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12


bratři Mašínové úvodní strana


[vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.