www.TOTALITA.cz

"Čestní občané" a paměť trýzně historika Karla Baroška

(Příběh nedokončeného seriálu)


Chtěli jsme v deseti osobnostních portrétech popsat z nejrůznějších aspektů děje, které nastolily a na nekonečně dlouhých čtyřicet let v Československu petrifikovaly naprosto nesmyslný společenský systém. Jednotící, záměrně dvojsmyslný titul "Čestní občané" měl podtrhnout absurditu oné doby a jejích skutků, kdy po evidentních zločincích, bezcharakterních kariéristech či všehoschopných patolízalech byly pojmenovávány ulice i celá města, školy, továrny, vědecké ústavy, byly jim stavěny a mnohdy zase hned bourány pomníky, a jak už se tak někdy omylem i záměrně stává, někteří z nich stále ještě jako čestní občané figurují v análech našich měst a obcí. Šlo nám o tzv. Gottwaldovy muže a jejich skutky v období let 1945 až 1960.Které osoby a proč byly zařazeny mezi "Čestné občany":


 • Antonín Zápotocký - dodnes ještě někdy tradovaný jako hodný, přitroublý strejda s harmonikou, za kterým ovšem zůstalo mnoho krve a chaosu, přinejmenším zcela zdiskreditoval odborové hnutí…


 • Rudolf Slánský - rozpoutal teror a politické procesy, aby se sám stal jejich obětí a posléze paradoxně obětí nejdříve rehabilitovanou a heroizovanou…


 • Václav Kopecký - inteligentní, vyčůraný a zcela bezskrupulózní propagandista a kulturträger, kterému zobali z ruky velikáni naší kultury…


 • Viliam Široký - "nejvyšší Slovák", aparátčík s tajemnou minulostí /agent gestapa?/ i "budoucností" /vražda, sebevražda?/, který se málem prointrikoval až k prezidentství…


 • Alexej Čepička - Gottwaldův zeť, nejmladší z generace komunistických gründerů, který nejprve z justice udělal továrnu na kanonenfutr pro uranový průmysl a potom z armády "elitu národa"


 • Zdeněk Nejedlý - zpupný stařec, který nám "vědecky" zhnusil Smetanu a Jiráska, zatímco "ministersky" nenávratně rozvrátil, školství, vědu i kulturu…


 • Antonín Novotný - studený byrokrat, intrikán a "prezident-dovršitel", který celou éru uzavřel vyhlášením "dobudování socialismu"…


 • Julius Dolanský /a ti druzí/ - aparátníci-ekonomové, kteří odmítli Marshallův plán a kvetoucí zemi nezničenou válkou přivedli během pár let zu grunt…


 • Zdeněk Fierlinger /a ti druzí/ - evidentní agent NKVD, který mj. dovedl sociální demokracii ke spojení s KSČ…


 • Josef Plojhar /a ti druzí/ - páter-vyklouz, alkoholik atd., který také přeměnil křesťanskou stranu v komunistického vazala a přispěl k naprostému rozvratu v církvi a duchovním životě..


 • Emanuel Šlechta /a ti druzí/ - ministr poslední povolené absurdní ministrany /Čs.strana socialistická/, která s komunisty kolaborovala snad ještě více než se očekávalo a s takovým osobním prospěchem, že nakonec unikl sebevraždou kriminálu…Předepsanou formální podmínkou pro autory jednotlivých dílů pak byla účast historika a publicisty Karla Bartoška nejen při odborné přípravě, ale rovněž v obraze. Kromě nesporného osobního charismatu měl totiž další veledůležitý kvalifikační předpoklad pro tuto roli: s většinou ze jmenovaných funkcionářů měl přímé osobní zkušenosti - při své životní pouti "od Stalinského práčete do disentu a emigrace", typickém to osudu evropského intelektuála XX.století.


Velkorysý dokumentární projekt však zůstal pouze čtyřdílným torzem - Karel Bartošek v červenci 2004 zemřel a bez něj nelze pokračovat. Natočili jsme však ještě jeden, dodatečný, i když vlastně úvodní díl cyklu: o "Čestných občanech", ale hlavně o Karlovi Bartoškovi, o jeho životní cestě, někdejších pochybeních a trýzních prozření, o vnímání jeho práce ve Francii… A také o tom, jakým dobrodružstvím může být pátrání v archivech, a o tlusté čáře za minulostí, po které mnozí tolik touží.


Karel Hynie, dramaturg ČT


[vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.