www.TOTALITA.cz

Televizní noviny   aneb zpravodajství před rokem 1989


Prastaré úsloví historia magistra vitae je pro nás, obzvláště ve světle rostoucích preferencí komunistické strany a sílícího sebevědomí milovníků starých pořádků, stále aktuálnější. Abychom si dokázali více vážit znovunabyté demokracie, při všech omylech a nedorazech s jejím návratem spojených, není na škodu si častěji připomenout a mladším představit tzv. reálný socialismus let osmdesátých. K takové prezentaci nám ideálně poslouží nejdůležitější propagandistický nástroj nejvlivnějšího masově-sdělovacího prostředku (všímejte si, prosím, krás normalizačního jazyka!) zvaný Televizní noviny.Ve srovnání s již deset let dobře fungujícím "příbuzným" pořadem Československý filmový týdeník (po padesáti letech) je zřejmé, že nelze výchozí materiály uvádět v intaktní, tedy nezkrácené podobě, kterou by asi dnes nepřežil ani nejzarytější normalizátor, nýbrž je nutno z každé třicetiminutové relace vybrat zhruba třetinu nejzajímavějších materiálů, které detailně charakterizují nepříliš vzdálenou historii, ale také trochu osvěží i pobaví, zkrátka vedle hypertrofované socialistické politiky a ideologie, kterých byly Televizní noviny tlampačem, budeme čerpat i z aktualit kulturních, sportovních, meteorologických... ovšem při zachování stavby tehdejší hlavní zpravodajské relace včetně znělek, předělů, a další ambaláže.Výchozím bodem celého cyklu je rok 1981 (konkrétně 5. leden), který "kalendářně" odpovídá roku 2004, tedy pondělek je pondělkem a čtvrtek čtvrtkem... Vysílání trochu zkomplikuje letošní přestupný rok, takže od března se budeme seznamovat s událostmi roku 1982, věříme však, že náš projekt vydrží ve vysílání ČT tak dlouho, že vám za několik let budeme moci rok 1981 "dovyprávět". Starší ročníky Televizních novin vysílat, bohužel nebo bohudík?, nelze, protože neexistují archivní záznamy celých relací.Karel Hynie, dramaturg ČT


[vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.