www.TOTALITA.cz

Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Mgr. Martin Vadas

Martin Vadas se narodil 30. listopadu 1953 v Praze.

1973 - 1979


1981 - 1982

1/1979 - doposud1982 - 20021/1993 - 3/19963/1998
1/19924/1992 - 12/1992

1/1993


6/19961/2000 - 3/2002

před a v průběhu VŠ studia zaměstnán v mnoha dělnických profesích, pomocný dělník, fasádník, torkretář, natěrač, pískovač, stavební dělník apod.

základní vojenská služba - Československý armádní film - asistent kameramana, kameraman.

kameraman, režisér a nezávislý producent řady dokumentárních filmů pro ČST, Krátký film Praha, Art Centrum, režie a kamera dokumentárních i hraných pořadů pro Českou televizi a vlastní autorskou produkci.

pedagog Katedry dokumentární tvorby FAMU, odborný asistent a posl.10 let zástupce vedoucí (vedoucího) katedry.

předseda Akademického senátu FAMU, 4/2000-9/2002 členem AS FAMU, člen AS AMU 3/1992-11/1995 a znovu 12/1999-9/2002.

řešitel rozvojového projektu FAMU "Zavedení S-16 mm technologie do tvorby ročníkových a absolventských prací studentů FAMU" s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR a FAMU.

vítěz veřejného konkursu Československé televize, poté 3 - 4/1992 poradce ústředního ředitele ČST Jiřího Kantůrka.

šéfredaktor Redakce zpravodajství ČST na programu F1.

"Projekt komerční televize - TV PRO" součást žádosti o udělení licence pro celoplošné TV vysílání v České republice ve spolupráci s PhD Andrew Jonas.

referát "Notes on the Role of Television in Czechoslovakia's Dissolution" na mezinárodní konferenci politologů a historiků na téma "Rozpad Československa" (CERGE Praha 1996) ve sborníku eds. Michael Kraus and Allison K. Stanger, vydaném Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000.

člen Výkonného výboru Českého filmového a tv. svazu FITES.Publicistická činnost Martina Vadase:

Sloupky pro "Perspektivy" a "Týden za námi", "Nedělní noviny", příspěvky reflektující podobu vysílání ČT pro Lidové noviny, Zemské noviny - vyžádaný komentář 22.12.2000 "Veřejná hysterie okolo veřejnoprávní televize".


Příspěvky pro různá periodika a diskusní fora, Polygon 04/2004. MFDnes 2005, LN 2005 aj. Náměty a scénáře zejména pro Českou televizi.


Práce v otevřené pracovní skupině "OPSTV" pro vytvoření nového návrhu zákona o České televizi, poté v pracovní skupině FITES 2000 až 2002 a v pracovní skupině ministra kultury ČR v roce 2000.


Diskusní příspěvek do sborníku konference Česká televize - věc veřejná: Televize veřejné služby: několik pochybností, zkušeností, diváckých zážitků a pár teček nakonec (25.11.2000) o uměleckých a faktografických pořadech v ČT; příspěvek do panelové diskuse o televizním dokumentu tamtéž na téma "Televize a vyrovnání se s minulostí" (25.11.2000).


Projekt "Kolokvium FAMU 2001" na téma "Obraz médií a událostí okolo České televize v audiovizuálních dílech" (květen 2001) ve spolupráci s Mgr. Bohuslavem Blažkem, pedagogem DAMU.


Projekty České televize pro výběrová řízení na funkci GŘ 1998, 2000, 2001 a 2003.


Koordinátor specializace "Televizní publicistika a Tvůrčí dílny na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze (VOŠP)" 03/2004 - 08/2005. Dále OSVČ.


Se skupinou šesti historiků projekt "Komentovaný filmový letopis - Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr.Milady Horákové v roce 1950" - 3x 3 hod. na Letní filmové škole v Uherském Hradišti (LFŠ) 24. a 25. července 2005.


Pokračuje výzkum a sběr materiálu pro projekt "Zpřístupnění", jehož součástí i je zamýšlená historická audiovizuální rekonstrukce celého procesu s využitím autentických audiovizuálních fragmentů a stenozáznamů a příprava multimediální srovnávací publikace.


V současné době realizuje dokumentární sérii 9 x 57´ "Proces H" o "Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr.Milady Horákové v roce 1950" pro Českou televizi.Filmografie Martina Vadase:

Absolventský film FAMU "Evžen mezi námi" - celovečerní hraný film (společně s Petrem Nýdrlem a Janem Krausem - 76 min. - 1980); distribuován FSB až v roce 1990, obdržel Cenu za produkci Čs. Literárního fondu - 1991, v ČST vysílán v říjnu 1991.


V 80. letech kameraman (spolu s dalšími) etnografických projektů Jany Ševčíkové "Piemule" (1978-1981 v Banátu) (© Jana Ševčíková 1992) a "Jakub" z Rumunska a Čech - natáčení 1985-1989 (© Jana Ševčíková 1992).


V letech 1985-1990 autor námětu, scénáře, kameraman a režisér několika dokumentárních 35mm filmů o architektuře a výstavbě Prahy, mj. "V Praze roku 1985", "Královská cesta", "Žižkov v jedenáctém roce přestavby" (K.F. Praha).


Kameraman filmů a videoprogramů pro Art Centrum, K.F. Praha a ČST Praha; spolupráce s režiséry Jaroslavem Hovorkou, Vladimírem Mertou, Markem Šebesťákem, Ivanem Kučerou aj.Od počátku 90. let autor námětu, scénáře, kameraman a režisér (občas také producent) řady dokumentárních filmů, z nichž některé byly odvysílány Československou a později Českou televizí, mj.:

 • "Diagnóza ´90 aneb malé české a slovenské rituály" (© ČST Praha 1991),
 • "Pélerins d´un Ardent Désir" (© Taizé - France 1991),
 • "Nevstoupíš dvakrát do téže továrny" (© ČST Praha 1991),
 • "Otec, matka a Michael Kocábovi" (© TS 11 ČT 1992),
 • "Co s televizí?" - scénář a moderování TV besedy - (© RZ ČST 1992),
 • "Štědrý večer mimo domov" (© RZ ČST 1992),
 • "Vánoční rozhovor s P. Václavem Malým" (© RZ ČST 1992),
 • "Kanafas č. 83/1993 - Filmové školy včera a dnes" (© Program KF a.s. 1993),
 • "Americké filmové školy" (© PROGRAM K.F. a.s. 1993),
 • "Příběh "Marty Ch." (© Česká televize 1994),
 • "Americký zápisník Vladimíra Merty" - vyrobil Martin Vadas (© ČT 1994),
 • "TELEkomunikační martyrium" (© ČT 1994),
 • "Zpráva o cestě za tlustou čáru" - vyrobil Martin Vadas a ČT (© ČT 1994),
 • "Alois mezi námi" - vyrobil Martin Vadas a ČT (© ČT 1994),
 • "Opus bonum Anastáze Opaska" (© ČT 1995),
 • "Cesty do nebe - Návraty Oty Krause do Osvětimi" (60 min. © Martin Vadas 1996),
 • "Země bez hrdinů, země bez zločinců" (57 min. © ČT 1996) - čestné uznání u příležitosti udělování Trilobitů 1996,
 • "Piják absintu" Žurnál KF a.s. - společně se Soňou Pajerovou (© ČT 1994),
 • "GENUS - profesor MUDr. Jan J. Opplt" - vyrobilo Febio s.r.o. (© ČT 1996),
 • "Činnost okrskové volební komise - volby do PS PČR 1996",
 • "Činnost okrskové volební komise - volby do Senátu PČR 1996 - Pro ČSÚ a MV ČR vyrobila ČT (© ČSÚ 1996),
 • "Ta naše Slavia česká" dokumentární cyklus "OKO" Febio, s.r.o. (© ČT 1993),
 • "Mám strach" dokumentární cyklus "OKO" Febio, s.r.o. (© ČT 1995),
 • "Pod tlustou čarou" dokumentární cyklus "OKO" Febio, s.r.o. (© ČT 1995),
 • "Vysoké školy před zákonem" - vyrobil Martin Vadas a ČT (© ČT 1996).


Dramaturgie dok. filmů Kristiny Vlachové "Řekl jsi ďáblovi ne?" (© RZ ČST 1992) a Vladimíra Merty "Veselý starobinec Sváti Karáska" - vyrobil Martin Vadas (© ČT 1998).


Režie a kamera dvaceti pěti hraných zábavně satirických pořadů podle scénářů Jana Krause a Jiřího Ornesta pro Českou televizi "Dvaadvacítka" (© ČT 1997-1999).


 • "…Nenechám tu rozvaliny..."
  - scénář, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanařové (© ČT 1998),
 • "Cikáni jdou... "
  - scénář, produkce, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanařové, vyrobil Martin Vadas a Česká televize (© ČT1998),
 • "Proti komunismu se zbraní v ruce"
  - dok. z cyklu "Jak to bylo doopravdy" - scénář, kamera a režie (© ČT1999),
 • "Cesty Zdeňka Mácala"
  - portrét světoznámého amerického dirigenta moravského původu - námět, scénář, kamera, režie; vyrobil Martin Vadas (© ČT 1999),
 • "Cesty víry"
  - scénář, kamera a režie pořadu 05/2000 (© ČT 2000),
 • Sčítací komisaři a sčítací revizoři - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001; Sebe sčítej, aby se s Tebou počítalo; instrukční a informativní videoprogramy (Vyrobila ČT pro © Český statistický úřad 2001),
 • "Podnikatel roku 2002"
  - DVD vyrobil Martin Vadas a Petr Havlíček (© Ernst&Young CZ 2002),
 • "Příběhy Zálezlic"
  - 28 min. dokument o v r. 2002 záplavami poničené obci (© ČT 2003).

Komentované pásmo letopisů na téma "Svoboda projevu" pro Letní filmovou školu (LFŠ) v Uherském Hradišti 2005 s částmi:

 • "Žofín květen 2004"
  - politický mítink Konfederace politických vězňů (KPV),
 • "Kuba libre 2004"
  - o podpoře Pražanů vězněným kubánským disidentům v symbolické kleci na Václavském náměstí,
 • "Týden krajanů v ČR říjen 2004"
  - v Modré posluchárně UK v Celetné ulici se uskutečnilo hlasování o nedobrovolném odchodu dopisovatele Haló novin,
 • "OS Přerov 6.10.2004"
  - zásah Justiční stráže a Policie ČR proti veřejnosti požadující veřejný proces s Vladimírem Hučínem,
 • "Svatý Hostýn - srpen 2004"
  - o dalším politickém setkání KPV s politiky KDU-ČSL a poslancem Markem Bendou (ODS) a jeho "narušitelích", kteří se domáhali slova s tričky a plakáty s portrétem člena KPV Vladimíra Hučína se zalepenými ústy,
 • "Svátek práce - 1. máj 2005 na Letné"
  - Policie ČR na shromáždění příznivců KSČM neprofesionálně a zřejmě i v rozporu se zákonem zakročila na pokyn řečnícího Miroslava Grebeníčka, předsedy komunistické strany, proti aktivistovi Janu Šináglovi,

Světová premiéra fragmentu filmového záznamu Procesu s Dr. Horákovou - čtyřnásobné politické justiční vraždy z roku 1950. Spolu s kolektivem historiků - Vladimír Opěla, ředitel NFA, Dr.Zora Dvořáková, PhDr. Petr Blažek, PhD.Petr Koura, Mgr.Petr Cajthaml, Mgr.Josef Halla, PhDr.Antonín Kostlán - Martin Vadas formou komentovaného letopisu (3 x 3 hodiny) představil na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti 24. a 25. 7.2005.


"Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" dokumentární film 28´o bývalém důstojníkovi BIS. Dramaturgie Kamila Zlatušková TS Brno. Námět, scénář, kamera a režie Martin Vadas (© ČT 2006).Kameramanská činnost Martina Vadase:

 • "Bugrband"
  - námět, scénář a režie: Vladimír Merta, výroba: K2 sro. (© ČT 1995),
 • "Anna Birjuková"
  - scénář a režie: Monika Elšíková (© ČT 1995),
 • "Mezi ploty"
  - scénář a režie: Vladimír Merta. (© ČT 1995),
 • "Mišpacha je rodina"
  - námět, scénář a režie: Vladimír Merta (© ČT1996),
 • "Veselý starobinec Sváti Karáska"
  - (© ČT 1998) režie: Vladimír Merta,
 • "Propast"
  - hraný příběh na motivy povídky L.N.Andrejeva, scénář a režie: Monika Elšíková (© Monika Elšíková 1998),
 • "Tajná řeč těla"
  - dokument o práci žáků a žákyň Idy Kelarové, režie: Vladimír Merta, (© ČT 1998) Bronzový klíč v kategorii dokumentů na festivalu Art Film Trenčianské Teplice (1998),
 • "Ozvěny ženské duše"
  - (© ČT 1998), dokumentární hudební esej Vladimíra Merty a Idy Kelarové; na festivalu ETNOFILM Čadca (1998) - Velká cena Zlatý turoň,
 • "Proměny Bokomary"
  - hudební a dokumentární esej Vladimíra Merty (© ČT1998),
 • "Král Šumavy"
  - dokumentární film o lidech, kteří převáděli utečence před komunismem na svobodu, režie: Kristina Vlachová (© ČT 2000),
 • "Sudkův ateliér"
  - (© ČT 2001) spolu s dalšími, r: Marie Šandová,
 • "Věž smrti"
  - (© ČT 2002), spolu s dalšími, dokumentární film, r: Kristina Vlachová - cena Trilobit 2002,
 • Cyklus "Cesty víry - Parlament nebo kostel"
  - o poslanci a faráři Svatoplukovi Karáskovi režie: Vladimír Merta (© ČT 2003),
 • "Rodiče a děti"
  - tematický večer na ČT2 1.6.2003 sc. a režie: Monika Elšíková (© ČT 2003),
 • "Jak je důležité míti Filípka"
  - koprodukce Česká televize a Martin Vadas, režie: Monika Elšíková (© ČT a Martin Vadas 2003),
 • "Velká voda"
  - Pět kapitol o srpnových dnech roku 2002, kdy Prahou protékala pětisetletá voda. Epizoda Levý břeh o povodni v roce 2002 a jejích důsledcích v Praze - oblasti Smíchova, v Lahovicích, Lahovičkách a na Zbraslavi s režisérkou Marií Šandovou (© ČT 2003),
 • "Jsem žid a zdráv"
  - dokumentární film hledající židovskou identitu v současné České republice pro Cesty víry. (© ČT 2003) režie: Vladimír Merta,
 • "Vstup ČR do EU"
  - hl. kameraman přímého přenosu 1.5.2004 z Prahy, ze dne, kdy ČR vstoupila do Evropské unie pro diváky v Japonsku (© NHK Japan 2004),
 • "Princezny na koni"
  - (Změna rolí I) dokumentární film o ženách vykonávajících role kdysi rezervované jen pro muže, námět scénář a režie: Monika Elšíková (© ČT 2004),
 • "Muži ve věku vodnáře"
  - (Změna rolí II - Ženský muž) - dokumentární film o mužích vykonávajících role kdysi rezervované převážně ženám, námět scénář a režie: Monika Elšíková (© ČT 2004),
 • "Prostor ticha"
  - sběrný dokumentární film o založení nového kláštera trapistů v Novém dvoře v západních Čechách. Cena na Techfilmu 2005. Námět, scénář a režie: Marie Šandová (© ČT 2004),
 • "Stavba nad metrem"
  - videodokument o výstavbě centrály ČSOB v Radlicích pro Skanska, scénář a režie Marie Šandová (© Sanda s.r.o. 2005),
 • "Nové ústředí Skupiny ČSOB Hrubá stavba" (1´ 20´´) a "Hrubá stavba" (5´28´´) o výstavbě centrály ČSOB v Praze Radlicích pro Skanska a ČSOB, scénář a režie Marie Šandová (© Sanda s.r.o. 2006).

související texty:

cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Vadas

dvd cinema - film Evžen mezi námi (kamera Martin Vadas)


úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.