www.TOTALITA.cz

použitá literatura


[1]

Historický ústav ČSAV:

Sedm pražských dnů 21.-27. srpen 1968

Academia, Praha, 1990

[2]

Vladimíra Hradecká,
František Koudelka:

Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-74
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR sv.31

Praha 1998

[3]

M. Churáň a kol.:

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Praha 1998

[4]

Karel Kaplan:

Československo v letech 1945-48
Československo v letech 1948-53
Československo v letech 1953-66
Nekrvavá revoluce

Praha 1992


Praha 1993

[5]

kolektiv autorů:

Cibulkovy seznamy spolupracovníků STB

Levné knihy 2007

[6]

kolektiv autorů:

Československé dějiny v datech

Svoboda, Praha 1986

[7]

kolektiv autorů:

Dějiny zemí Koruny české II.

Praha 1992

[8]

kolektiv autorů:

O československém vězeňství
(Sborník Charty 77)

Praha 1990

[9]

kolektiv autorů:
(Vojtěch Mencl, Miloš Hájek,
Milan Otáhal, Erika Kadlecová)

Křižovatky 20. století
- Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách

Praha 1990

[10]

Hana Řeháková,
Dušan Veselý:

Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK

Praha 1999

[11]

R. Strobinger,
K. Nesvadba:

Stalo se v adventu

Vyšehrad, Praha 1991

[12]

J. Tomeš a kol.:

Český biografický slovník XX. století

Praha 1999

[13]

Bedřich Utitz:

Neuzavřená kapitola
(Politické procesy padesátých let)

Praha 1990

[14]

Václav Vaško:

Neumlčená I. a II. díl

Kostelní Vydří, 1990

[15]

J.A. Zemanová-Mazalová

Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení

vlastním nákladem

[16]

 

Všeobecná encyklopedie Diderot

1999

[17]

Jiří Vančura

Pražské jaro - naděje a zklamání

Praha 1990

[18]

Zdeněk Mlynář

Mráz přichází z Kremlu

Praha 1990

[19]

sborník Společnosti Jana Palacha ve Všetatech

Věrni zůstaneme - pocta Janu Palachovi,
2. přepracované vydání

Všetaty 1999

[20]

Jiří Lederer

Jan Palach

Novinář, 1990

[21]

Miroslav Slach

Světlo v soumraku

Gloria Kyjov, 1994

[22]

Maria Vojtová

Proč jsem nemluvila

Arca JiMfa, 1996

[23]

 

Ideově tématický plán ČST 1983-1984

Československá televize, 1982

[24]

Miroslav Ivanov

Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové

Betty Praha, 1991

[25]

Vladimír Škutina
Robert Bakalář

Ztracená léta - příběh hokejového zločinu

Helios Pardubice, 1990

[26]

Vilém Prečan

Charta 77: Od morální k demokratické revoluci

Čs. středisko nezávislé literatury, 1990

[27]

Jiří Gruntorád

O nezávislých iniciativách v Československu

Reprint Xerox, 1989

[28]

Jan Kaplan
Krystyna Nosarewska

PRAGUE, the turbulent century

Könemann Verlagsgesellshaft mbH,
Köln 1997

[29]

Josef Frolík

Špión vypovídá

Index, Köln 1982

[30]

Antonín Měšťan

Česká literatura 1785-1985

Sixty-Eight Publishers, 1987

[31]

Christopher Condon

"The Modern World", Conflict and Change.

Macmillan Education Australia 1994

[32]

Martin Gilbert

trilogie A history of the XX. century

HarperCollinsPublishers, London 1999

[33]

Eric Hobsbawm

Age of extremes,
The short 20th century 1914-1991

Abacus, London 1995

[34]

Jeremy Isaacs and Taylor Downing

Cold War, an illustrated history, 1945-1991

Brown and Company, Boston 1998

[35]

Vladimír Brabec

Major Zeman - Jak to vidím dnes

Nakladatelství Knihcentrum, a.s.,
Praha 1999

[36]

Karel Kaplan, Pavel Paleček

Komunistický režim a politické procesy v Československu

nakladatelství Barrister & Principal,
Brno 2001

[37]

 

Prameny k dějinám čs. krize v letech 1967-1970, díl 7

 

[38]

František Koudelka,Jiří Suk

Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden - srpen 1968)

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
v nakladatelství Doplněk, Brno 1996

[39]

G. & J. Stokes

Europe 1870-1960.

Longman, Hong Kong 1980

[40]

Kolektiv autorů

Journey to the Modern World

CRM Books, USA 1973

[41]

Christopher Andrew
and Vasili Mitrokhin:

The Mitrokhin Archive,
The KGB in Europe and the west

Allen Lane The Penguin Press,
London 1999
(v ČR: Academia, 2001)

[42]

Graeme Gill:

Twentieth Century Russia,
The Search for Power and Authority

Thomas Nelson, Melbourne 1989

[43]

Historický ústav ČSAV:

Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989

Praha, 1990

[44]

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu:

Securitas Imperii 6
Denní situační zprávy StB z listopadu
a prosince 1989

Praha, 2000

[45]

 

deník Mladá Fronta
deník Lidová demokracie
deník Svobodné Slovo

Praha, po 17. listopadu 1989

[46]

Jiří Gruntorád:

tématický výběr z DB

Libri Prohibiti

[47]

 

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích

Nakladatelský dům OP, Praha 1996

[48]

 

Čs. biografický slovník

Encyklopedický institut ČSAV, Academia, Praha 1992

[49]

Karel Kaplan:

Pět kapitol o únoru

nakladatelství Doplněk, Brno 1997

[50]

Doris M. Epler:

The Berlin Wall: how it rose and why it fell.

The Milbrook Press, Conneticut 1992

[51]

kniha dokumentů kterou seřadil
N. K. Meaney:

The West and the World, vol. 2.

Science Press, Melbourne 1986

[52]

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu:

Securitas Imperii 10
Akce Kněz a Zahradník

Praha 2003

[53]

Václav Bartuška:

Polojasno

Ex libris, Praha 1990

[54]

 

Od mikrofonu k posluchačům
- z osmi desetiletí Českého rozhlasu

Český rozhlas, Praha 2003

[55]

Vilem Hejl a Karel Kaplan:

Zpráva o organizovaném násilí

68-publishers, Toronto 1986

[56]

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu:

Securitas Imperii 1
sborník k problematice bezpečnostních služeb

Praha 1994

[57]

Uspořádal Vilém Prečan:

Charta 77, 1977-1989:
Od morální k demokratické revoluci:

Čs. středisko nezávislé literatury,
Schienfeld-Schwarzenberg a ARCHA
Bratislava 1990

[58]

Ota Rambousek:

Jenom ne strach

Nezávislé tiskové středisko
Praha 1990

[59]

Karel Sedláček:

Volá Svobodná Evropa

Nakladatelství Archa 90
Praha 1993

[60]

Karel Kaplan, Dušan Tomášek:

O cenzuře v Československu
v letech 1945-1956

Sešity Ústavu pro soud. dějiny AV ČR,
svazek 22/1994

[61]

Ferdinand Peroutka:

Výbor z rozhlasových projevů 1951-1977

Academia, Praha 1995

[62]

Daniel Růžička:

Major Zeman
zákulisí vzniku televizního seriálu

Práh, Praha 2005

[63]

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu:

Securitas Imperii 9
Rušení zahraničního rozhlasového vysílání
pro Československo

Praha 2002

[64]

Feitl Mátyás, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente:

Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1892-1925

Napvilág Kiadó Budapest 2002

[65]

Rainer M. János:

Nagy Imre

Vince Kiadó, Budapest 2002

[66]

Petr Blažek, Roman Laube,
Filip Pospíšil:

Lennonova zeď v Praze: Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 2003, 340 s.

[67]

Miroslav Vaněk a kol.:

Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Votobia, Praha 2002

[68]

Ladislav Karel Feierabend:

Politické vzpomínky III

Brno 1996

[69]

Pavel Kosatík, Michal Kolář:

Jan Masaryk. Pravdivý příběh

Praha 1998

[70]

Christopher Andrew,
Vasilij Mitrochin:

Neznámé špionážní operace KGB
Mitrochinův archiv

Academia, Praha 2001

[71]

Zdeněk Hojda
Jiří Pokorný:

Pomníky a zapomníky

Paseka, Praha - Litomyšl 1996

[72]

Kol. autorů:

Kamenná paměť mého kraje.
Výběr prací středoškolských studentů
ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUROSTORY.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 2004

[73]

 

článek Obětem komunismu
K-231: Časopis bývalých polit. vězňů v exilu,
roč. 5 (červenec 1989), č. 1 (25), s. 1-21.

 

[74]

Łukasz KAMIŃSKI (ed.):

Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku

IPN, Warszawa 2004

[75]

 

Kdo je kdo - osobnosti české současnosti

Paseka, 2002

[76]

Stanislav Motl:

Mraky nad Barrandovem

Rybka Publishers, Praha 2006

[77]

Antonín Benčík
Josef Domaňský:

21. srpen 1968

Tvorba ve vydavatelství Delta,
Praha 1990

[78]

kolektiv:

Kdy, kde, proč & jak se to stalo v českých dějinách

Reader's Digest Výběr
Praha 2001

[79]

Jindřich PECKA a kol.:

Sovětská armáda v Československu
1968 - 1991. Chronologický přehled

Praha 1996

[80]

Jiří Dienstbier, Karel Lánský,
Věnek Šilhán, Bohumil Šimon:

Srpen 1968

Práce, Praha 1990

[81]

Stanislav Maleček (ed.):

Byli jsme při tom. Klub novinářů Pražského jara ´68.

Praha 1993

[82]

PhDr. Renata Kocianová:

Personální řízení

MJF, Praha 2004

[83]

Richard Pipes:

The Russian Revolution 1899-1919

Collins Harvill (ISBN 0 679-40074-5)
1990

[84]

Marcia Davenportová:

Jan Masaryk - poslední portrét

Panorama 1991

[85]

 

INFO, interní bulletin České televize (4,12/2003)

Česká televize, 2003

[86]

Jarmila Cysařová:

Televize a moc: 1953-1967

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1996

[87]

Jarmila Cysařová:

Televize a totalitní moc 1969-1975

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1998

[88]

Jarmila Cysařová:

Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce (1985-1990)

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1999

[89]

Schovánek Radek:

Stručné dějiny StB

Lidové noviny,
mimořádná příloha 15.11.2006

[90]

Pavel Žáček:

Nástroj triedneho štátu - organizácia ministerstiev vnitra a bezpečnostních zborov 1953-1990

Ústav paměti národa, Bratislava 2005

[91]

Zdeněk Jirásek a Jaroslav Šůla:

Velká peněžní loupež v Československu 1953
aneb 50 : 1

Svítání, Hradec Králové 1992.

[92]

Zdeněk Vališ:

Divizní generál Heliodor Píka

Vojenský historický archiv, 1991

[93]

Rastislav Váhala:

Smrt generála

Melantrich, 1992

[94]

Karel Kaplan:

Největší politický proces

Praha, 1995

[95]

Stéphane Courtois, Nicolas Werth,
Jean-Louis Panné,
Andrzej Paczkowski,
Karel Bartošek,
Jean-Louis Margolin:

Černá kniha komunismu

Paseka, 1999

[96]

Klement Gottwald:

Se Sovětským svazem na věčné časy

Svět sovětů 1954

[97]

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu:

Securitas Imperii 7

Praha 2001

[98]

 

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů - protokol

Československý spisovatel, 1968

[99]

Dušan Hamšík:

Spisovatelé a moc

Československý spisovatel, 1969

[100]

Milan Jungmann:

Literárky - můj osud

Atlantis, 1999

[101]

Karel Kaplan:

Všechno jste prohráli!

Knihovnička Literárních novin,
Ivo Železný, 1997

[102]

Jarmila Cysařová:

Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 2003

[103]

Karel Kaplan:

Nebezpečná bezpečnost

Doplněk Brno 1999

[104]

Adolf Rázek:

StB + justice - nástroje třídního boje v akci Babice

Sešit ÚDV č. 6, ÚDV 2003

[105]

kol. autorů:

sborník: Proč jsme v listopadu vyšli do ulic

Doplněk 1999

[106]

J. Belda, J. Pecka, J. Hoppe:

Občanská společnost 1967-1970, l.díl

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Doplněk Praha 1995

[107]

Dušan Havlíček:

Jaro na krku

Brno - Doplněk 1998

[108]

Jiří Hoppe:

Pražské jaro v médiích

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Doplněk Brno 2004

[109]

Eva Ješutová,
Jaroslava Nováková:

Normalizace v československém rozhlase

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1998

[110]

Tisková skupina sovětských žurnalistů:

K událostem v Československu

Moskva, 1968

[111]

 

Proměny Pražského jara (Kalendárium), sborník,

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Doplněk Brno 1993

[112]

 

Rok šedesátý osmý
v usneseních a dokumentech ÚV KSČ

Svoboda, Praha 1969

[113]

Jarmila Cysařová:

Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 2003

[114]

Bohumír Bunža:

Rada svobodného Československa:
historie, program, činnost, dokumenty.

Toronto 1990

[115]

Bořivoj Čelovský:

Politici bez moci.
První léta exilové Rady svobodného Československa.

Šenov u Ostravy 2000

[116]

Zdeněk Jirásek:

Československá poúnorová emigrace a počátky exilu.

Brno 1996.

[117]

Mojmír Povolný:

Má cesta dvacátým stoletím.

Brno 2001

[118]

Miloš Trapl:

Exil po únoru 1948.

Olomouc 1996

[119]

Antonín Benčík:

V chapadlech kremelské chobotnice

Praha, Mladá fronta 2007

[120]

kol. autorů:

Československo roku 1968, 1. díl

Praha Parta 1993

[121]

Tisková skupina sovětských žurnalistů:

K událostem v Československu

Moskva 1968

[122]

Jiří Lederer:

Touhy a iluze

SixtyEight Publishers 1984

[123]

Alexander Dubček:

Naděje umírá poslední,
Vlastní životopis Alexandra Dubčeka

Svoboda-Libertas 1993

[124]

Jarmila Cysařová:

Česká televizní publicistika - svědectví 60. let

edice České televize 1993

[125]

Václav Kopecký:

ČSR a KSČ

Státní nakladatelství poltické literatury, Praha 1960

[126]

Jaroslav Cuhra:

Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972

Sešity ÚSD AV ČR č.29, Praha 1997

[127]

Milan Otáhal, Alena Nosková, Karel Bolomský:

Svědectví o duchovním útlaku 1969/1970

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Maxdorf 1993

[128]

Milan Otáhal:

Normalizace 1969-1989

Sešity ÚSD AV ČR č.36, Praha 2002

[129]

Tůma, Oldřich a kol.:

Srpen 1969

Sešity ÚSD AV ČR, Maxdorf 1996

[130]

Petr Blažek:

Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968

ÚSTR, Praha 2008

[131]

Miroslav Sígl:

Kdo byl a je kdo: Mělnicko - Kralupsko - Neratovicko

Libri Praha, Praha 2007

[132]

Miroslav Sígl:

Na vlně 490 metrů

Naše vojsko-Magnet Press, Praha 1990

[133]

Rostislav Běhal:

Kdo je kdo v historii

Český rozhlas, Praha 1992

[134]

Antonín Benčík:

Rekviem za Pražské jaro

Tempo, Třebíč 1998

[135]

Ján Čomaj, Juraj Vereš:

Čo nebolo v novinách - srpen 1968

Mladé léta, Bratislava 1990

[136]

 

Dějiny českých médií v datech

Karolinum, Praha 2003

[137]

Dienstbier, Jiří a Lánský, Karel:

Rozhlas proti tankům (strojopis)

Kolín nad Rýnem 1989

[138]

Jan Moravec:

Sedmý den byla neděle

Naše vojsko, Praha 1990

[139]

 

Časopis Novinář

Svaz čs. novinářů, Praha 1967-1972

[140]

Tomáš Bursík:

Osud odbojové organizace Černý lev 777

Praha 2007

[141]

 

Kdo je kdo v Československu

ČTK Praha 1969

[142]

kolektiv autorů

Od mikrofonu k posluchačům

Český rozhlas Praha, 2003

[143]

Jan Vladislav,
Vilém Prečan:

Horký leden 1989 v Československu

VN Novinář, Praha 1990

[144]

Miroslav Sígl:

Almanach českých novinářů

Libri Praha, Praha 2008

[145]

 

Dějiny české literatury, I. díl 1945 - 1948

Academia, Praha 2007

[146]

Jiří Kabele a kol.

Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let, sborník popisů komunistického vládnutí

Sociologický ústav AV ČR, 2003

[147]

Miroslav Sígl:

Události pravdy, zrady a nadějí

Akcent Třebíč, 2009

[149]

 

ČSSR - Československá rukověť

ČTK Praha, 1978

[150]

 

Dějiny KSČ v datech

Praha 1984

[151]

Jakub Končelík:

Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 2006

[152]

Jan Jirák, Barbara Köpplová:

Média a společnost

Praha, Portál 2007

[153]

Jana Drtilová, František Koukolík:

Vzpoura deprivantů

Praha, Galén 2006

[154]

Vojenský historický archiv:

fond Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk v ČSSR

Praha

[155]

Antonín Benčík:

Sovětská vojska v Československu a "mírové úsilí" SSSR 1968-1973

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1995

[156]

Jan Břečka, Věra Sečkárová:

Brno v srpnu 1968 a 1969

Magistrát města Brna, Brno 2004

[157]

Jindřich Madry:

Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil

Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv.16. ÚSD, Praha 1994

[158]

Jan Paulík:

Legalizace pobytu části sovětských intervenčních vojsk - uzavření smlouvy o podmínkách jejich
tzv. dočasného pobytu v Československu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1995

[159]

Jindřich Pecka:

Odsun sovětských vojsk z Československa
1989-1991

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha 1996

[160]

Luboš Příhoda:

A potom přijely tanky

Liberec 2010

[161]

Vladimír Šavrda:

ÚDV se zaměřil na období násilné kolektivizace

Věrni zůstaneme, květen 2010/5

[162]

Ota Hora:

Svědectví o puči

Melantrich, Praha 1991

[163]

Vorel, Šimánková, Babka a kolektiv:

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díly I. až III.

ÚDV, Praha, 2003-2004

[164]

Ota Ulč:

Malá doznání okresního soudce.
In Bestseller č. 2 a 3.

Art-servis, Praha, 1990

[165]

Martin Pulec:

Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948-1951
In Securitas Imperii 7

ÚDV, 2001

[166]

Dagmar Šimková:

Byly jsme tam taky

vydavatel Monika Vadasová-Elšíková, Praha 2010

[167]

Ladislav Bittman:

Špionážní oprátky

Mladá fronta, Praha 1992

[168]

Karel Kaplan:

Zpráva o zavraždění generálního tajemníka

Mladá fronta, Praha 1992

[169]

Karel Kaplan, Pavel Kosatík:

Gottwaldovi muži, Paseka

Paseka, Praha 2004

[170]

Artur London:

K pramenům poznání - motáky z ruzyňské věznice

Brno 1998

[171]

Kaplan Karel:

StB o sobě - výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka

 

[172]

 

Kronika 20. století

Fortuna Print, Praha 2000

[173]

 

Albertov 16:00

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009

[174]

Šárka Horáková:

Jiřina Štěpničková - herečka v pasti

SinCon s.r.o, Praha 2005

[175]

František Bártík:

Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949–1951

Praha 2009

[176]

 

Kronika 20. století

Fortuna Libri, Praha, 2007

[177]

 

Vlastivědný věstník moravský 3/2008, ročník LX.

 

[178]

Karel Durman:

Útěk od praporů

Karolinum, Praha, 1998

[179]

 

Kdo je kdo ve světové politice

Svoboda - Libertas: Praha, 1993související texty:

související literatura

 

autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.