www.TOTALITA.cz

obyčejní zloději

Je zajímavé pozorovat, kam až sahá lidská chamtivost a co všechno je člověk schopen kvůli ní udělat. Zvýšenou touhu po cizím majetku je možno zaznamenat jak během arizace tak i nyní, kdy moc přebíral komunismus.vzpomíná Mellita T. z Prešova

"Když otce odvedli příslušníci NKVD z mlýna, hned nás z bytu vyhnal člověk, který se jmenoval K. Stroje byly po dědečkovi, ale K. vzal všechno, dovolil nám vzít si jenom nábytek. Maminku a nás, 3 děti, vyhnal na ulici. Mamince vyhrožoval, že ji pošle na Sibiř za mužem. Po celé roky chodila přichystaná s taškou ..."

vzpomíná Viola G. z Královského Chlmce

"Otec se oblékl a šel. Domů se do rána nevrátil, a proto ho matka šla hledat. Zjistila, že stojí v transportu na práci do SSSR. Byl oblečený nalehko a proto se matka vrátila domů pro teplé šaty a jídlo na cestu. Ale nedovolili jí ho odevzdat. Otec odešel a víc se nevrátil.


Moje matka ve svých 36 letech zůstala sama s 8 dětmi. Otec byl kolářským mistrem a překážel tehdejším mocipánům v městečku. Odvlečený byl proto, aby se členové strany mohli bezplatně zmocnit jeho majetku, rozebrat si stroje a zařízení …"


[pj]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.